Giáo án bài Thực hành soạn theo CV 5512 phát triển năng lực

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file 15 Thực hành  XÁC ĐỊNH CÔNG SUẤT CỦA CÁC DỤNG CỤ ĐIỆN                   I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: – Xác dịnh được công suất …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

15 Thực hành

 XÁC ĐỊNH CÔNG SUẤT CỦA CÁC DỤNG CỤ ĐIỆN

 

                I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

– Xác dịnh được công suất của các dụng cụ điện bằng vôn kế và ampe kế.

2. Kĩ năng:

                – Lắp mạch điện và sử dụng các dụng cụ đo.

– Kĩ năng làm bài thực hành, viết báo cáo.

                3. Thái độ:

                – Trung thực, kiên trì, hợp tác trong hoạt động nhóm.

                – Cẩn thận, có ý thức hợp tác làm việc trong nhóm.

                – Trung thực thông qua việc ghi kết quả đo.

                4. Năng lực:

                – Năng lực tự học: đọc tài liệu, ghi chép cá nhân.

                – Năng lực nêu và giải quyết vấn đề.

                – Năng lực hợp tác nhóm: Thảo luận và phản biện.

                – Năng lực trình bày và trao đổi thông tin trước lớp.

               

                II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên:

                – Kế hoạch bài học.

                – Học liệu:

1Ampe kế, 1Vôn kế, 1 bóng đèn, 1 biến trở, dây dẫn.

                2. Học sinh:

                Mỗi nhóm chuẩn bị: Mẫu báo cáo thực hành.

                – 1 bóng đèn 6V – 3W      – 1 am pekế, 1 vôn kế.

                – 1 nguồn điện 6V.                           – 1 công tắc, 1 biến trở 20  – 2A

                               

                III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

                1. Mô tả phương pháp và kĩ thuật thực hiện các chuỗi hoạt động trong bài học:

Tên hoạt động   Phương pháp thực hiện                Kĩ thuật dạy học

A. Hoạt động khởi động                – Dạy học hợp tác             – Kĩ thuật học tập hợp tác

B. Hoạt động hình thành kiến thức.                         

C. Hoạt động hình thành kỹ năng.             – Dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề.

– Dạy học theo nhóm      – Kĩ thuật đặt câu hỏi

– Kĩ thuật học tập hợp tác.

D. Hoạt động vận dụng  – Dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề.           – Kĩ thuật đặt câu hỏi

 

E. Hoạt động tìm tòi, mở rộng     – Dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề             – Kĩ thuật đặt câu hỏi

 

                               

                2. Tổ chức các hoạt động

Tiến trình hoạt động

Hoạt  động của giáo viên và học sinh        Nội dung

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG  (10 phút)

1. Mục tiêu:

Tạo hứng thú cho HS trong học tập, tạo sự tò mò cần thiết của tiết học.

Tổ chức tình huống học tập.

2. Phương pháp thực hiện:

– Hoạt động cá nhân, chung cả lớp:

3. Sản phẩm hoạt động:

4. Phương án kiểm tra, đánh giá:

– Học sinh đánh giá.

– Giáo viên đánh giá.

5. Tiến trình hoạt động:

*Chuyển giao nhiệm vụ

-> Xuất phát từ tình huống có vấn đề:

– Giáo viên yêu cầu:

+ Kiểm tra phần chuẩn bị bài ở nhà của lớp.

+ Kiểm tra mẫu báo cáo HS chuẩn bị.

+ Gọi HS trả lời câu hỏi của phiếu báo cáo.

+ Nhận xét và thực hiện làm phần 1 của báo cáo.

+ Yêu cầu HS lên bảng vẽ sơ đồ TN xác định công suất của bóng đèn

– Học sinh tiếp nhận:

*Thực hiện nhiệm vụ:

– Học sinh: Làm bài theo yêu cầu.

– Giáo viên:

– Dự kiến sản phẩm: Cột nội dung.

*Báo cáo kết quả: Cột nội dung.

*Đánh giá kết quả

– Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá:

– Giáo viên nhận xét, đánh giá:

->Giáo viên gieo vấn đề cần tìm hiểu trong bài học: Thông báo mục đích của bài thực hành: Dùng Ampe kế và Vôn kế để đo và tìm hiểu về công suất của các dụng cụ điện.

– YCHS tìm hiểu phần I. Chuẩn bị.

Các dụng cụ thực hành.

– GV giới thiệu các dụng cụ thật.

->Giáo viên nêu mục tiêu bài học:            I. Chuẩn bị  (SGK/76)

1. Kiểm tra lí thuyết.

a)            P = U.I

b)            Đo U bằng vôn kế mắc // với bóng đèn.

c)            Đo I bằng ampe kế mắc nt với bóng đèn.

 

2. Sơ đồ.

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

               

C. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KỸ NĂNG (30 phút)

1. Mục tiêu: Xác định công suất của bóng đèn với các hiệu điện thế khác nhau.

2. Phương thức thực hiện:

– Hoạt động cá nhân, cặp đôi: thực nghiệm, thí nghiệm, thực hành.

– Hoạt động chung cả lớp.

3. Sản phẩm hoạt động:

– Phiếu học tập cá nhân: Báo cáo thực hành.

– Phiếu học tập của nhóm:

4. Phương án kiểm tra, đánh giá:

– Học sinh tự đánh giá.

– Học sinh đánh giá lẫn nhau.

– Giáo viên đánh giá.

5. Tiến trình hoạt động:

*Giáo viên chuyển giao nhiệm vụ:

– Giáo viên yêu cầu:

+ Y/c các nhóm thảo luận nêu cách tiến hành thí nghiệm xác định công suất của bóng đèn.

+ Gọi 1,2 hs nêu cách tiến hành TN.

Gv chia nhóm, phân công nhóm trưởng.

Gv yêu cầu chung của tiết thực hành về thái độ ý thức học tập ý thức kỉ luật.

+ Giao dụng cụ cho các nhóm.

+ Y/c tiến hành TN theo mục II.

Gv theo dõi giúp đỡ hs mắc mạch điện, điều chỉnh biến trở ở giá trị lớn nhất khi đóng công tắc. Lưu ý hs kq đo. Hoàn thành bảng 1.

– Học sinh tiếp nhận:

*Học sinh thực hiện nhiệm vụ:

– Học sinh: thảo luận nhóm về cách tiến hành TN. Mắc sơ đồ theo phần chuẩn bị.

+ Nhóm trưởng cử đại diện lên nhận dụng cụ TN, phân công thư kí ghi kq và ý kiến thảo luận của nhóm.

+ Tất cả HS trong nhóm đều tham gia mắc mạch điện hoặc theo dõi kiểm tra cách mắc của các bạn trong nhóm.

– Giáo viên: Điều khiển lớp thảo luận theo cặp đôi.

– Dự kiến sản phẩm: (Báo cáo thực hành)

*Báo cáo kết quả: (Báo cáo thực hành)

*Đánh giá kết quả:

– Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.

– Giáo viên nhận xét, đánh giá.

->Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng: II. Nội dung thực hành.

 

Xác định công suất của bóng đèn với các hiệu điện thế khác nhau.

 

 

D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG – TÌM TÒI, MỞ RỘNG (5 phút)

1. Mục tiêu:

HS vận dụng các kiến thức vừa học giải thích, tìm hiểu các hiện tượng trong thực tế cuộc sống, tự tìm hiểu ở ngoài lớp. Yêu thích môn học hơn.

2. Phương pháp thực hiện:

Nêu vấn đề, vấn đáp – gợi mở.

Hình thức: hoạt động cá nhân, cặp đôi, nhóm.

3. Sản phẩm hoạt động

HS hoàn thành các nhiệm vụ GV giao vào tiết học sau.

4. Phương án kiểm tra, đánh giá:

– Học sinh đánh giá.

– Giáo viên đánh giá.

5. Tiến trình hoạt động:

*Giáo viên chuyển giao nhiệm vụ:

– Giáo viên yêu cầu:

+ Đọc và chuẩn bị nội dung bài tiếp theo.

+ Đọc mục có thể em chưa biết.

+ Xem trước bài 16 “Định luật Jun – Lenxo”.

+ Hoàn thành nốt báo cáo thực hành và nộp vào tiết sau (nếu chưa xong).

– Học sinh tiếp nhận: Nghiên cứu nội dung bài học để trả lời.

*Học sinh thực hiện nhiệm vụ

– Học sinh: Tìm hiểu trên Internet, tài liệu sách báo, hỏi ý kiến phụ huynh, người lớn hoặc tự nghiên cứu ND bài học để trả lời.

– Giáo viên:

– Dự kiến sản phẩm:

*Báo cáo kết quả: Trong vở BT.

*Đánh giá kết quả

– Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.

– Giáo viên nhận xét, đánh giá khi kiểm tra vở BT hoặc KT miệng vào tiết học sau..             Hoàn thành, nộp báo cáo thực hành

 

Leave a Comment