Giáo án bài Thực hành soạn theo CV 5512 phát triển năng lực

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file 31 Thực hành ĐO CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ ĐỐI VỚI ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP                                 I. MỤC TIÊU:                 1. Kiến …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

31 Thực hành

ĐO CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ ĐỐI VỚI ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP

               

                I. MỤC TIÊU:

                1. Kiến thức, kỹ năng:

                + Biết mắc nối tiếp hai bóng đèn.

                + Thực hành đo và phát hiện quy luật về hiệu điện thế và cường độ dòng điện trong mạch điện mắc nối tiếp hai bóng đèn.          

                2. Thái độ:

                – Cẩn thận, tỉ mỉ, yêu thích bộ môn.

                – Có sự tương tác, hợp tác giữa các thành viên trong nhóm.

                3. Năng lực:

                – Năng lực tự học: đọc tài liệu, ghi chép cá nhân.

                – Năng lực nêu và giải quyết vấn đề.

                – Năng lực hợp tác nhóm: Thảo luận và phản biện.

                – Năng lực trình bày và trao đổi thông tin trước lớp.

               

                II. CHUẨN BỊ:

                1. Chuẩn bị của giáo viên:

                – Kế hoạch bài học.

                – Học liệu: Đồ dùng dạy học:

                2. Chuẩn bị của học sinh:

                Nội dung kiến thức học sinh chuẩn bị trước ở nhà:

                -1 nguồn điện: 2 pin ( 1,5 V).

                -2 bóng đèn pin cùng loại như nhau.

                -1 vôn kế, 1 ampe kế có GHĐ phù hợp.

                -1 công tắc, 9 đoạn dây dẫn có vỏ bọc cách điện.

                Mỗi HS chuẩn bị báo cáo thực hành.

Bổ sung thêm ở phần 1:

Vôn kế của nhóm em có GHĐ là…………..; ĐCNN là………..

Ampe kế của nhóm em có GHĐ là…………..; ĐCNN là…………

 

                III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

                1. Mô tả phương pháp và kĩ thuật thực hiện các chuỗi hoạt động trong bài học:

Tên hoạt động   Phương pháp thực hiện                Kĩ thuật dạy học

A. Hoạt động khởi động                – Dạy học nghiên cứu tình huống.

– Dạy học hợp tác.            – Kĩ thuật đặt câu hỏi

– Kĩ thuật học tập hợp tác

….

B. Hoạt động hình thành kiến thức                          

C. Hoạt động hình thành kỹ năng              – Dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề.

– Dạy học theo nhóm.    – Kĩ thuật đặt câu hỏi

– Kĩ thuật học tập hợp tác

 

D. Hoạt động vận dụng  – Dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề.           – Kĩ thuật đặt câu hỏi

….

E. Hoạt động tìm tòi, mở rộng     – Dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề.           – Kĩ thuật đặt câu hỏi

……

               

                2. Tổ chức các hoạt động

Tiến trình hoạt động

Hoạt  động của GV và học sinh   Nội dung

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG  (10 phút)

1. Mục tiêu:

Tạo hứng thú cho HS trong học tập, tạo sự tò mò cần thiết của tiết học.

Tổ chức tình huống học tập.

2. Phương pháp thực hiện:

– Hoạt động cá nhân, chung cả lớp.

3. Sản phẩm hoạt động

+ HS báo cáo việc chuẩn bị BCTH.

+ HS trả lời 1 số câu hỏi liên quan.

4. Phương án kiểm tra, đánh giá.

– Học sinh đánh giá.

– Giáo viên đánh giá.

5. Tiến trình hoạt động:

*Chuyển giao nhiệm vụ

-> Xuất phát từ tình huống có vấn đề:

– Giáo viên yêu cầu: Vẽ sơ đồ mạch điện gồm 1 nguồn điện, 1 công tắc, 2 bóng đèn mắc nối tiếp, 1 ampe kế dùng để đo cường độ dòng điện qua bóng đèn, 2 vôn kế đo hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi bóng đèn.

– Học sinh tiếp nhận:

*Thực hiện nhiệm vụ:

– Học sinh: làm việc cá nhân để trả lời yêu cầu của GV.

– Giáo viên: theo dõi câu trả lời của HS để giúp đỡ khi cần.

– Dự kiến sản phẩm:

*Báo cáo kết quả: HS trình bày.

*Đánh giá kết quả:

– Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá:

– Giáo viên nhận xét, đánh giá:

->Giáo viên gieo vấn đề cần tìm hiểu trong bài học:

->Giáo viên nêu mục tiêu bài học: GV mắc một mạch điện như hình 27.1 a và giới thiệu với HS đó là mạch điện gồm 2 bóng đèn mắc nối tiếp.

Cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch mắc nối tiếp có đặc điểm gì?

 -> Nội dung bài thực hành.        

 

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

               

C. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KỸ NĂNG (27 phút)

1. Mục tiêu:

+ Biết mắc nối tiếp hai bóng đèn.

+ Thực hành đo và phát hiện quy luật về hiệu điện thế và cường độ dòng điện trong mạch điện mắc nối tiếp hai bóng đèn.               

2. Phương thức thực hiện:

– Hoạt động cá nhân, cặp đôi: BTNB, Nghiên cứu tài liệu, SGK.

– Hoạt động chung cả lớp.

3. Sản phẩm hoạt động:

– Phiếu học tập cá nhân: BCTH.

– Phiếu học tập của nhóm: BCTH.

4. Phương án kiểm tra, đánh giá:

– Học sinh tự đánh giá.

– Học sinh đánh giá lẫn nhau.

– Giáo viên đánh giá.

5. Tiến trình hoạt động:

*Chuyển giao nhiệm vụ:

– Giáo viên yêu cầu nêu:

+ Cho HS nhắc lại kiến thức sau:

Vôn kế là gì? Ampe kế là gì? Cách mắc chúng trong mạch như nào?

+ Để đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế người ta dùng dụng cụ gì?

+ Cho HS quan sát hình 27.1a và 27.1b để nhận biết 2 bóng đèn mắc nối tiếp.

Cho HS nhắc lại các kí hiệu dụng cụ để vẽ sơ đồ.

Yêu cầu các nhóm mắc mạch điện như H27.1a,b

– Học sinh tiếp nhận: Đọc thông tin tìm hiểu dụng cụ thí nghiệm.

*Thực hiện nhiệm vụ:

– Học sinh:

+ Tìm hiểu dụng cụ thí nghiệm

Lắp ráp thí nghiệm theo sơ đồ SGK.

Sơ đồ mạch điện:

+ Lắp ráp thí nghiệm.

+ Tiến hành thí nghiệm.

– Giáo viên: Chú ý cho các nhóm HS không đóng khoá K, các núm +, –  của Ampe kế và Vôn kế nối với cực +, – của nguồn điện.

– Dự kiến sản phẩm: I1 = I2 = I3  = I

U13 = U12 + U23

*Báo cáo kết quả:

*Đánh giá kết quả

– Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.

– Giáo viên nhận xét, đánh giá.   I. Chuẩn bị

1. Dụng cụ

 

Mạch điện, vôn kế, am pe kế, nguồn điện, bóng đèn…..

 

2. Chuẩn bị mẫu báo cáo thực hành theo mẫu.

II. Nội dung thực hành.

 

1. Mắc nối tiếp 2 bóng đèn.

C1. Ampe kế, khoá K, 2 đèn mắc nối tiếp với nhau.

2. Đo cường độ dòng điện đối với đoạn mạch nối tiếp.

C2. Trong đoạn mạch nối tiếp, dòng điện có cường độ bằng nhau ( không đổi) tại các vị trí khác nhau của mạch:

I1 = I2 = I3  = I

 

3. Đo hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp.

C3. Đối với đoạn mạch gồm 2 đèn mắc nối tiếp hiệu điện thế giữa 2 đầu đoạn mạch bằng tổng các hiệu điện thế trên mỗi đèn.

U13 = U12 + U23

 

 

D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG – TÌM TÒI, MỞ RỘNG (8 phút)

1. Mục tiêu:

HS vận dụng các kiến thức vừa học giải thích, tìm hiểu các hiện tượng trong thực tế cuộc sống, tự tìm hiểu ở ngoài lớp. Yêu thích môn học hơn.

2. Phương pháp thực hiện:

Nêu vấn đề, vấn đáp – gợi mở.

Hình thức: hoạt động cá nhân, cặp đôi, nhóm.

3. Sản phẩm hoạt động

HS hoàn thành các nhiệm vụ GV giao vào tiết học sau.

4. Phương án kiểm tra, đánh giá

– Học sinh đánh giá.

– Giáo viên đánh giá.

5. Tiến trình hoạt động:

*Giáo viên chuyển giao nhiệm vụ

– Giáo viên yêu cầu nêu:

+ Nhận xét :

+ Kỉ luật khi tiến hành TN.

+ Kĩ năng thực hành của các nhóm.

+ Đánh giá chung và thu báo cáo.

– Học sinh tiếp nhận:

*Học sinh thực hiện nhiệm vụ

– Học sinh: Tìm hiểu trên Internet, tài liệu sách báo, hỏi ý kiến phụ huynh, người lớn hoặc tự nghiên cứu ND bài học để trả lời.

– Giáo viên: ?Tìm hiểu các dụng cụ điện được mắc nối tiếp trong gia đình mình và ghi lại vào vở.

– Dự kiến sản phẩm:

*Báo cáo kết quả: Trong vở BT.

*Đánh giá kết quả

– Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.

– Giáo viên nhận xét, đánh giá khi kiểm tra vở BT hoặc KT miệng vào tiết học sau..             Hoàn thành, nộp báo cáo thực hành.

 

Leave a Comment