Giáo án bài Thực hành soạn theo CV 5512 phát triển năng lực

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file 13: Thực hành XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG RIÊNG CỦA SỎI                   I. MỤC TIÊU:                 1. Kiến thức:                 – Biết cách xác định khối …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

13: Thực hành

XÁC ĐỊNH

KHỐI LƯỢNG RIÊNG CỦA SỎI

 

                I. MỤC TIÊU:

                1. Kiến thức:

                – Biết cách xác định khối lượng riêng của một vật rắn.

                – Biết cách tiến hành một bài thực hành vật lý.   

                2. Kỹ năng:

                – Luyện tập kỹ năng sử dụng các dụng cụ đo.

                – Biết nghiên cứu tài liệu. Biết bố trí TN – Quan sát TN để rút ra kết luận.

                3. Thái độ:

                – Cẩn thận, tỉ mỉ, yêu thích bộ môn.

                – Có sự tương tác, hợp tác giữa các thành viên trong nhóm khi tiến hành thí nghiệm.

                4. Năng lực:

                – Năng lực tự học: đọc tài liệu, ghi chép cá nhân, tự tiến hành thí nghiệm.

                – Năng lực hợp tác nhóm: Thảo luận và phản biện.

                – Năng lực trình bày và trao đổi thông tin trước lớp.

               

                II. CHUẨN BỊ:

                1. Chuẩn bị của giáo viên:

                – Kế hoạch bài học.

                – Học liệu: Đồ dùng dạy học:

                + Một cân có độ chia nhỏ nhất 10g hoặc 20g, một bình chia độ có giới hạn đo 100cm3, ĐCNN 10cm3,1 cốc nước 15 hòn sỏi cùng loại khăn lau đũa gắp sỏi.

                2. Chuẩn bị của học sinh:

                Nội dung kiến thức học sinh chuẩn bị trước ở nhà:

                Mỗi HS chuẩn bị báo cáo thực hành.

 

                III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

                1. Mô tả phương pháp và kĩ thuật thực hiện các chuỗi hoạt động trong bài học:

Tên hoạt động   Phương pháp thực hiện                Kĩ thuật dạy học

A. Hoạt động khởi động                – Dạy học nghiên cứu tình huống.

– Dạy học hợp tác.            – Kĩ thuật đặt câu hỏi

– Kĩ thuật học tập hợp tác

….

B. Hoạt động hình thành kiến thức                          

C. Hoạt động hình thành kỹ năng              – Dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề. Thực hành.

– Dạy học theo nhóm.    – Kĩ thuật đặt câu hỏi

– Kĩ thuật học tập hợp tác, làm thí nghiệm.

D. Hoạt động vận dụng  – Dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề.           – Kĩ thuật đặt câu hỏi

….

E. Hoạt động tìm tòi, mở rộng     – Dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề.           – Kĩ thuật đặt câu hỏi

……

               

                2. Tổ chức các hoạt động

Tiến trình hoạt động

Hoạt  động của GV và học sinh   Nội dung

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG  (5 phút)

1. Mục tiêu:

Tạo hứng thú cho HS trong học tập, tạo sự tò mò cần thiết của tiết học.

Tổ chức tình huống học tập.

2. Phương pháp thực hiện:

– Hoạt động cá nhân, chung cả lớp.

3. Sản phẩm hoạt động

+ HS báo cáo việc chuẩn bị BCTH.

+ Kiểm tra cũ.

4. Phương án kiểm tra, đánh giá.

– Học sinh đánh giá.

– Giáo viên đánh giá.

5. Tiến trình hoạt động:

*Chuyển giao nhiệm vụ:

-> Xuất phát từ tình huống có vấn đề:

– Giáo viên yêu cầu:

+ Để BCTH đã chuẩn bị ở nhà lên bàn để kiểm tra.

+ Viết công thức tính khối lượng riêng của một vật, nêu ý nghĩa và đơn vị đo từng đại lượng có mặt trong công thức.

Đổi: 1kg = ?  g;                1m3 =   ? cm3

– Học sinh tiếp nhận:

*Thực hiện nhiệm vụ:

– Học sinh: làm việc cá nhân để trả lời yêu cầu của GV.

– Giáo viên: theo dõi câu trả lời của HS để giúp đỡ khi cần.

– Dự kiến sản phẩm:

*Báo cáo kết quả: cột nội dung.

*Đánh giá kết quả:

– Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá:

– Giáo viên nhận xét, đánh giá:

->Giáo viên gieo vấn đề cần tìm hiểu trong bài học:

->Giáo viên nêu mục tiêu bài học:           

 

D = m/V

 

1kg = 1000g

1m3 = 1000000cm3

               

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

               

C. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KỸ NĂNG (25 phút)

1. Mục tiêu:

– Biết cách xác định khối lượng riêng của một vật rắn. Biết cách tiến hành một bài thực hành vật lý.   

2. Phương thức thực hiện:

– Hoạt động cá nhân, cặp đôi: Nghiên cứu tài liệu, SGK.

– Hoạt động chung cả lớp.

3. Sản phẩm hoạt động:

– Phiếu học tập cá nhân: BCTH.

– Phiếu học tập của nhóm: BCTH.

4. Phương án kiểm tra, đánh giá:

– Học sinh tự đánh giá.

– Học sinh đánh giá lẫn nhau.

– Giáo viên đánh giá.

5. Tiến trình hoạt động:

*Chuyển giao nhiệm vụ:

– Giáo viên yêu cầu:

+ Mục đích bài thực hành hôm nay là gì?

+ Yêu cầu HS đọc thông tin SGK cho biết để xác định khối lượng riêng của sỏi cần phải có những dụng cụ gì?

+ Cách tiến hành thí nghiệm như thế nào? (HS nêu rõ các bước).

+ Làm thế nào để xác định được thể tích mỗi phần sỏi?

+ Yêu cầu các nhóm nhận dụng cụ và tiến hành đo đạc chú ý nhẹ nhàng để khỏi vỡ bình.

– Học sinh tiếp nhận: Đọc thông tin tìm hiểu dụng cụ thí nghiệm và tiến hành theo hướng dẫn của GV.

*Thực hiện nhiệm vụ:

– Học sinh: trả lời yêu cầu và làm thực hành:

+ Chia sỏi làm 3 phần đánh dấu.

+ Cân khối lượng mỗi phần để riêng.

+ Đổ 50cm3 nước vào bình chia độ.

+ Bỏ từng phần sỏi vào bình để đo thể tích.

+ Xác định phần thể tích nước dâng lên sau khi bỏ sỏi.

+ Các nhóm thực hành và điền vào báo cáo. 

+ Hoàn thành báo cáo.

– Giáo viên: Điều khiển lớp làm TN và thảo luận theo cặp đôi.

GV ghi các bước tiến hành thí nghiệm lên bảng.

– Dự kiến sản phẩm: cột nội dung, phiếu BCTH.

*Báo cáo kết quả: cột nội dung, phiếu BCTH.

*Đánh giá kết quả:

– Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.

– Giáo viên nhận xét, đánh giá.  

I/ Nội dung thực hành:

1/ Dụng cụ ( SGK)

 

2/ Tiến hành:

B1: Chia sỏi làm 3 phần đánh dấu

B2: Cân khối lượng mỗi phần để riêng

B3: Đổ 50cm3 nước vào bình chia độ

B4: Bỏ từng phần sỏi vào bình để đo thể tích.

 

D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG – TÌM TÒI, MỞ RỘNG (15 phút)

1. Mục tiêu:

– Hoàn thành BCTH.

– HS vận dụng các kiến thức vừa học giải thích, tìm hiểu các hiện tượng trong thực tế cuộc sống, tự tìm hiểu ở ngoài lớp. Yêu thích môn học hơn.

2. Phương pháp thực hiện:

Nêu vấn đề, vấn đáp – gợi mở.

Hình thức: hoạt động cá nhân, cặp đôi, nhóm.

3. Sản phẩm hoạt động

HS hoàn thành các nhiệm vụ GV giao vào tiết học sau.

4. Phương án kiểm tra, đánh giá

– Học sinh đánh giá.

– Giáo viên đánh giá.

5. Tiến trình hoạt động:

*Giáo viên chuyển giao nhiệm vụ

– Giáo viên yêu cầu:

+ Để tính khối lượng riêng của sỏi ta dựa vào công thức nào?

+ Yêu cầu tính giá trị trung bình của khối lượng riêng theo công thức .

   Dtb =  

Nhận xét:

+ Kỉ luật khi tiến hành TN.

+ Kĩ năng thực hành của các nhóm.

+ Đánh giá chung và thu báo cáo.

– Yêu cầu HS về xem trước bài 13: Các máy cơ đơn giản.

– Học sinh tiếp nhận:

*Học sinh thực hiện nhiệm vụ:

– Học sinh:

+ Tính giá trị trung bình và điền vào bảng kết quả thực hành.

+ Nộp BCTH.

– Giáo viên:

– Dự kiến sản phẩm: BCTH của HS.

*Báo cáo kết quả: BCTH của HS.

*Đánh giá kết quả

– Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.

– Giáo viên nhận xét, đánh giá khi kiểm tra vở BT hoặc KT miệng vào tiết học sau.

Thu BCTH của HS.             II/ Hoàn thành, nộp báo cáo thực hành.

 

Leave a Comment