Giáo án bài Thực hành sự chuyển động của các dòng biển trong đại dương thi giáo viên giỏi theo CV 5512 phát triển năng lực

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file 24 THỰC HÀNH: SỰ CHUYỂN ĐỘNG CỦA CÁC DÒNG BIỂN TRONG ĐẠI DƯƠNG Môn học/Hoạt động giáo dục: ĐỊA LÍ; Lớp: 6 Thời gian thực hiện: …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

24 THỰC HÀNH: SỰ CHUYỂN ĐỘNG CỦA CÁC DÒNG BIỂN TRONG ĐẠI DƯƠNG

Môn học/Hoạt động giáo dục: ĐỊA LÍ; Lớp: 6

Thời gian thực hiện: (1 tiết)

Nội dung kiến thức:

– Trình bày được hướng chuyển động của các dòng biển nóng và lạnh trong đại dương thế giới.

– Nêu được ảnh hưởng của dòng biển đến nhiệt độ, lượng mưa của các vùng bờ tiếp cận với chúng

I. MỤC TIÊU

1. Năng lực

– Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập.

– Năng lực giao tiếp và hợp tác: biết chủ động đưa ra ý kiến giải pháp khi được giao nhiệm vụ để hoàn thành tốt khi làm việc nhóm.

– Năng lực tìm hiểu địa lí: quan sát, phân tích hình ảnh để tìm hiểu sự chuyển động của các dòng biển trong đại dương.

2. Phẩm chất

– Chăm chỉ: tích cực chủ động trong các hoạt động học tập.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Chuẩn bị của giáo viên

– Bản đồ các dòng biển trong đại dương thế giới

2. Chuẩn bị của học sinh

– SGK, vở ghi, dụng cụ học tập.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Hoạt động: Mở đầu (3 phút)

a) Mục đích:

Kể tên được các  đại dương, các lục địa  trên trái đất.

Định hướng nội dung bài học.

Tạo hứng thú cho học sinh vào bài mới.

b) Nội dung:

– Học sinh dựa vào kiến thức đã học và hiểu biết của mình để trả lời câu hỏi.

c) Sản phẩm:

– Học sinh kể tên được các đại dương và các lục địa trên Trái Đất.

d) Cách thực hiện:

Bước 1: GV giao nhiệm vụ cho học sinh trong thời gian 1 phút liệt kê được các đại dương, các lục địa trên trái đất.

Bước 2: HS  xung phong kể tên, giáo viên chọn ngẫu nhiên các học sinh theo hàng ghế hoặc theo  dãy bàn,  mỗi học sinh chỉ được kể một đại dương/lục địa. 

Bước 3: GV nhận xét và dẫn dắt vào bài mới .

2. Hoạt động: Hình thành kiến thức mới (35 phút)

2.1. Hoạt động 1: Tìm hiểu về sự chuyển động của các dòng biển trong đại dương (25 phút)

a) Mục đích:

– Kể tên được các đại dương và các lục địa ra trên thế giới;  xác định trên bản đồ.

– Xác định được phương hướng  và vị trí của các dòng  biển trên bản đồ.

b) Nội dung:

– Học sinh dựa vào kiến thức đã học và quan sát bản đồ các dòng biển trong Đại dương Thế giới để trả lời các câu hỏi.

Nội dung chính

c) Sản phẩm:

– Học sinh hoàn thành được thông tin theo bảng.

Đại dương

Hải lưu

Bắc bán cầu

Nam bán cầu

Tên hải lưu

Vị trí hướng chảy

Tên hải lưu

Vị trí hướng chảy

Thái Bình dương

Nóng

Cư-rô-si-ô

A-la-xca

Từ xích đạo lên

450B

Đông Úc

Từ xích đạo chảy 400N

Lạnh

Ca-li-fooc-ni-a

Ôi-a-si-ô

400B chảy về xích đạo

600B chảy về 300B

Pê-ru

Từ phía Nam (600N) chảy về xích đạo

Đại Tây Dương

Nóng

Guy-an

Gơn-xtrim

Bắc xích đạo

Leave a Comment