Giáo án bài Thực hành theo 5 bước hoạt động phát triển năng lực

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file 8 Thực hành I.       MỤC TIÊU BÀI HỌC 1.       Kiến thức Học sinh nắm : –        Các kiến thức liên quan đến khí hậu của môi …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

8 Thực hành

I.       MỤC TIÊU BÀI HỌC

1.       Kiến thức

Học sinh nắm :

–        Các kiến thức liên quan đến khí hậu của môi trường nhiệt đới gió mùa thông qua các tranh ảnh sưu tập.

2.       Kĩ năng

–        Rèn kĩ năng đọc biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa, nhận biết khí hậu nhiệt đới qua biểu đồ.

3.       Phẩm chất.

–        Có trách nhiệm với bản thân, cộng đồng, đất nước, nhân loại.

4.       Định hướng phát triển năng lực

–        Năng lực chung : năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, sử dụng ngôn ngữ, tính toán.

–        Năng lực riêng :sử dụng bản đồ, sử dụng số liệu thống kê, sử dụng hình vẽ, tranh ảnh, mô hình.

II.      CHUẨN BỊ

*        Thầy:

+ Tranh ảnh các loại cảnh quan nhiệt đới gió mùa.

*        Trò

–        Soạn bài: Sưu tập và tìm các tranh ảnh liên quan đến bài thực hành.

III.     CÁC BƯỚC LÊN LỚP

1.       Ổn định tổ chức ( 1p’)

2.       Kiểm tra bài cũ

Câu 1: Các siêu đô thị lớn của Châu Á thường phân bố ở đâu ? Vì sao các siêu đô thị lại tập trung đông ở đó ?

Câu 2: Cho biết sự khác biệt giữa khí hậu nhiệt đới và nhiệt đới gió mùa ?

3.       Bài mới

Hoạt động của GV         Hoạt động của HS Nội dung kiến thức cần đạt

HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động (2’) Mục tiêu: Định hướng nội dung kiến thức của bài

Phương pháp dạy học: Trực quan, đàm thoại, giảng giải

Định hướng phát triển năng lực: Năng lực tư duy logic, năng lực nhận thức, năng lực khái quát hóa, năng sử dụng số liệu, sử dụng hình vẽ, tranh ảnh, mô hình….

Rèn kĩ năng đọc biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa, nhận biết khí hậu nhiệt đới qua biểu

đồ.Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong bài học hôm nay

HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức (20’)

Mục tiêu: – Các kiến thức liên quan đến khí hậu của môi trường nhiệt đới gió mùa

thông qua các tranh ảnh sưu tập.

 

Phương pháp dạy học: Trực quan, đàm thoại, giảng giải

Định hướng phát triển năng lực: Năng lực tư duy logic, năng lực nhận thức, năng lực khái quát hóa, sử dụng số liệu, sử dụng hình vẽ, tranh ảnh, mô hình….

 

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY    HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ       NỘI DUNG CẦN ĐẠT

* Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu: sưu tập tranh ảnh cảnh quan, biểu đồ nhiệt đồ, lượng mưa liên quan đến khí hậu nhiệt đới gió mùa.

–        Mục tiêu:

+ Khí hậu đặc trưng của môi trường nhiệt đới gió mùa.

–        Hình thức tổ chức : Cả lớp

–        PP – KT: PP động não, trực quan, vấn đáp, phân tích so sánh.

–        Không gian lớp học : Ngồi theo đơn vị lớp.

* Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu về : sưu tập tranh ảnh cảnh quan, biểu đồ nhiệt đồ, lượng mưa liên quan đến khí hậu nhiệt đới gió mùa.

– Gv: Cho Hs chuẩn bị theo nhóm trước ở nhà. Mời lần lượt các nhóm lên giới thiệu về sản phẩm nhóm mình sưu tầm được. Đồng thời kết nối với kiến thức đã được học.

+ Nhóm 1: Tìm hiểu, sưu tập các tranh ảnh về gió mùa, lượng mưa. Trình bày về sự thay đổi theo mùa.

+ Nhóm 2: Tìm hiểu, sưu tập các tranh ảnh về khí hậu nhiệt đới gió mùa. Trình bày về sự thay đổi theo mùa.

+ Nhóm 3: Tìm hiểu, sưu tập các tranh ảnh về cảnh quan của khí hậu nhiệt đới gió mùa. Trình bày về yếu tố tác động và sự thay đổi theo mùa.

+ Nhóm 4: Tìm hiểu, sưu tập các tranh ảnh về thời tiết diễn biến thất thường của khí hậu nhiệt đới gió mùa.

– Gv: Cho Hs nhận xét phần trình bày và chấm điểm chéo cho nhau.

– Gv: Chốt ý và đưa ra những hình ảnh mà cô sưu tầm được.  

–        Hs: Trình bày sản phẩm và nêu rõ địa chỉ trích dẫn.

 

 

–        Hs: Trình bày sản phẩm và nêu rõ địa chỉ trích dẫn

 

–        Hs: Trình bày sản phẩm và nêu rõ địa chỉ trích dẫn

 

 

–        Hs: Trình bày sản phẩm và nêu rõ địa chỉ trích dẫn         I. Sưu tập tranh ảnh cảnh quan, biểu đồ nhiệt đồ, lượng mưa liên quan đến khí hậu nhiệt đới gió mùa.

 

HOẠT ĐỘNG 4: Hoạt động vận dụng (8’) Mục tiêu: Vận dụng làm bài tập

Phương pháp dạy học: Trực quan, đàm thoại, giảng giải

Định hướng phát triển năng lực: Năng lực tư duy logic, năng lực nhận thức, năng lực khái quát hóa, sử dụng số liệu, sử dụng hình vẽ, tranh ảnh, mô hình….

–        Nêu những đặc điểm của khí hậu nhiệt đới gió mùa ?

–        Hướng dẫn cho Hs làm bài tập.

HOẠT ĐỘNG 5: Hoạt động tìm tòi và mở rộng (2’)

Mục tiêu: Tìm tòi và mở rộng kiến thức, khái quát lại toàn bộ nội dung kiến thức đã học

Phương pháp dạy học: Trực quan, đàm thoại, giảng giải

Định hướng phát triển năng lực: Năng lực tư duy logic, năng lực nhận thức, năng lực khái quát hóa, sử dụng số liệu, sử dụng hình vẽ, tranh ảnh, mô hình….

Vẽ sơ đồ tư duy khái quát lại nội dung bài học

–        Bài cũ: + Học thuộc bài, nắm chắc kiến thức có liên quan.

–        Bài mới: Chuẩn bị bài 9: “Hoạt động sản xuất nông nghiệp ở đới nóng”

+ Đọc trước bài.

1. MỤC TIÊU

1.1. Kiến thức:

– HS biết được vị trí, giới hạn, diện tích tỉnh Tây Ninh và các đơn vị hành chính

– HS hiểu vị trí, vai trò của Tây Ninh đối với sự phát triển đất nước.

1.2. Kỹ năng:

– Rèn kí năng xác định vị trí tỉnh trên bản đồ hành chính Việt Nam, xác định ranh giới giữa các huyện.

– Rèn kĩ năng phân tích bảng thống kê số liệu.

1.3. Thái độ:

– Giaùo duïc cho học sinh đặc điểm tỉnh Tây Ninh.  

2. TRỌNG TÂM

– Các đơn vị hành chính

3. CHUẨN BỊ

3.1. Giáo viên: bản đồ hành chính Tây Ninh, bảng thống kê diện tích, dân số, mật độ dân số của các huyện thị và các tỉnh trong khu vực miền Đông Nam Bộ.

3.2. Học sinh: học bài và chuẩn bị bài

4. TIẾN TRÌNH

4.1. Ổn định tổ chức và kiểm diện: kiểm diện HS

4.2. Kiểm tra miệng

Câu 1: Nêu đặc điểm chung trong  sản xuất nông nghiệp ở đới nóng?

– Đới nóng có nhiệt độ cao và độ ẩm lớn thích hợp sản xuất nông nghiệp.

– Ở đới nóng việc trồng trọt được tiến hành quanh năm, có thể xen canh nhiều loại cây, nếu đủ nước tưới.

– Trong điều kiện khí hậu nóng, mưa nhiều, tập trung theo mùa, đất mùn dễ bị rửa trôi. Vì vậy cần bảo vệ rừng, trồng cây che phủ đất và làm thủy lợi.

Câu 2: Hiện nay Tây Ninh có bao nhiêu huyện, thành phố? Kể tên? (8 điểm)

4.3. Bài mới

 

 

Hoạt động của giáo viên và học sinh  Nội dung bài học

 Hoạt động 1: giới thiệu bài

– Tây Ninh tiếp giáp với những tỉnh nào? Có mấy huyện, thị?

Để hiểu rõ hơn vị trí địa lý và các đơn vị hành chính của tỉnh, chúng ta sẽ tìm hiểu trong nội dung bài hôm nay.

Hoạt động 2: cả lớp

*Tìm hiểu vị trí, diện tích, giới hạn tỉnh Tây Ninh

– Dựa vào bản đồ hành chính Tây Ninh xác định vĩ độ và kinh độ ?

 

 

– Quan sát bản đồ hành chính, cho biết:

– Phía bắc và tây, Tây Ninh giáp với nước nào? Chiều dài đường biên giới?

GV: phía tây có cửa khẩu Mộc Bài, phía bắc có cửa khẩu Xa Mát.

– Phía đông giáp với các tỉnh nào? Biên giới?

 

GV: qua hồ Dầu Tiếng – 1980, ranh giới với Bình Dương, Bình Phước chỉ là tương đối.

– Phía nam giáp với tỉnh thành nào?

 

GV: Do vị trí, Tây Ninh là điểm giao thông nối Việt Nam với Campuchia.

+ Quốc lộ 22A và 22B…

+ Vị trí cầu nối giữa Thành phố Hồ Chí Minh với Phnôm Pênh, trên đường xuyên Á.

– Vậy, Tây Ninh có vị trí như thế nào trong phát triển kinh tế và củng cố quốc phòng ?

 

 

HS quan sát bảng thống kê về diện tích các tỉnh thành trong khu vực Đông Nam Bộ

TT     Tỉnh, thành Diện tích (km2)

          Tổng số       48.884,16

1        TP. Hồ Chí Minh 2.093

2        Lâm Đồng   9.745,95

3        Tây Ninh     4.028,06

4        Bình Phước          6.831,75

5        Bình Dương          2.716

6        Ninh Thuận 3.430,4

7        Bình Thuận          7.992

8        Đồng Nai    10.000

9        Bà Rịa – Vũng Tàu        2.047

– Yêu cầu học sinh nhận xét về diện tích của Tây Ninh.

 

Hoạt động 3: cá nhân, nhóm

*Tìm hiểu các đơn vị hành chính

HS quan sát bản đồ hành chính tỉnh  Tây Ninh.

– Tỉnh Tây Ninh có bao nhiêu huyện, thị?

 

– Dựa vào bản đồ hành chính, xác định vị trí của các huyện , thành phố?

HS:TB,TC,CT,BC,TB,GD,DMC,HT

– Thành phố Tây Ninh được thành lập vào năm nào?

HS: ngày 14/2/2014, Thị Xã Tây Ninh được công nhận là TP Tây Ninh

Liên hệ: ngày 27/12/2014 quyết định công nhận Tây Ninh là đô thị loại 3, công nhận Thị Xã Tây Ninh đổi thành TP Tây Ninh, và 2 xã Ninh Sơn, Ninh Thạnh đổi thành phường Ninh Sơn, Ninh Thạnh.

– Có mấy huyện biên giới ?

HS: 5 Tân Châu, Tân Biên, Châu Thành, Bến Cầu và Trảng Bàng.

– Có bao nhiêu thị trấn, xã, phường?

– Các phường chủ yếu thuộc huyện hay thành phố?

 

HS quan sát bảng thông kê sô liệu

– Huyện (thị) nào có diện tích lớn nhất và nhỏ nhất?

 

– Huyện (thị) nào có số dân nhiều nhất và ít nhất?

 

– Nơi có mật độ dân số thấp nhất và cao nhất?

 

– Nơi có số xã nhiều nhất và thấp nhất ? HS: Thành phố có 3 xã: Bình Minh, Tân Bình, Thạnh Tân.

– Thành phố Tây Ninh có bao nhiêu xã, phường

HS: 3 xã, 7 phường

– Trường em thuộc đơn vị hành chính nào?

HS: phường 4, thành phố Tây Ninh  

I. Vị trí, giới hạn, diện tích lãnh thổ

1. Vị trí địa lí

– 10057’08” – 11046’36”B.

– 105048’43” – 106022’48” Đ.

2. Giới hạn

– Bắc và Tây: giáp Cam-pu-chia với đường biên giới 240 km.

 

– Đông: Bình Phước và Bình Dương, 123 km.

– Nam: Thành phố Hồ Chí Minh và Long An, ranh giới 36,5 km.

– Tây Ninh có vị trí quan trọng về kinh tế lẫn quốc phòng, có cơ hội hoà nhập vào thị trường trong nước và quốc tế.

3. Diện tích

– Diện tích thuộc loại trung bình trong khu vực: 4.028,06 km2.

II. Đơn vị hành chính

 

 

– Gồm 1 Thành phố, 8 huyện, 8 thị trấn, 7 phường và 80 xã.

 

– Tân Châu có diện tích lớn nhất, nhỏ nhất là Hòa Thành

– Trảng Bàng đông dân nhất, ít nhất là Bến Cầu.

– Mật độ dân số thấp nhất là Tân Biên, cao nhất là Hòa Thành

– Châu Thành và Hoà Thành có nhiều xã nhất, Thành phố Tây Ninh thấp nhất.

 

4.4. Câu hỏi, bài tập củng cố

Câu 1: Tại sao nói Tây Ninh có vị trí quan trọng về kinh tế lẫn quốc phòng, có cơ hội hoà nhập vào thị trường trong nước và thế giới ?

– Do vị trí,

+Tây Ninh là cầu nối giữa Thành phố Hồ Chí Minh với Phnôm Pênh.

+ Giáp các tỉnh trong khu vực và Campuchia qua các cửa khẩu.

+ Vị trí quốc lộ 22, đường xuyên Á.

Câu 2: Về số đơn vị hành chính hiện nay, Tây Ninh có:

a.       1Thành phố, 1 Thị xã, 8 huyện, 8 thị trấn, 5 phường và 80 xã.

b.       1 Thành phố, 8 thị trấn.

c.       1 Thành phố, 7 phường và 80 xã.

d.       8 huyện, 3 phường và 79 xã.

– Chọn c

4.5. Hướng dẫn học sinh tự học

* Đối với bài học ở tiết học này:

– Học bài, ghi nhớ các đơn vị hành chính

* Đối với bài học ở tiết tiếp theo:

– Chuẩn bị bài 9: “Dân số và sức ép dân số tới tài nguyên môi trường”

+ Những khu vực tập trung đông dân thì tài nguyên và môi trường bị tác động như thế nào?

? Bùng nổ dân số có tác động như thế nào đến tài nguyên và môi trường ?

5. RÚT KINH NGHIỆM

Nội dung

  

Phương pháp

  

Sử dụng đồ dùng, thiết bị dạy học

 

 

                                                                               Hiệp Ninh, ngày  7   tháng  9 năm 2019

                                                                                                              Tổ phó

 

 

 

 

                                                                                                             Dương Ánh Ly

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment