Giáo án bài Thực hành thi giáo viên giỏi theo CV 5512 phát triển năng lực

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file   9 Thực hành NHẬN BIẾT ĐẶC ĐIỂM MÔI TRƯỜNG ĐỚI NÓNG. Môn học/Hoạt động giáo dục: ĐỊA LÍ; Lớp: 7 Thời gian thực hiện: (1 …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

 

9 Thực hành

NHẬN BIẾT ĐẶC ĐIỂM MÔI TRƯỜNG ĐỚI NÓNG.

Môn học/Hoạt động giáo dục: ĐỊA LÍ; Lớp: 7

Thời gian thực hiện: (1 tiết)

Nội dung kiến thức:

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

Yêu cầu cần đạt :

– Trình bày được đặc điểm khí hậu Xích đạo ẩm, nhiệt đới và nhiệt đới gió mùa.

– Biết đặc điểm của các kiểu môi trường ở đới nóng.

2. Năng lực

* Năng lực chung

– Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập.

– Năng lực giao tiếp và hợp tác: biết chủ động đưa ra ý kiến giải pháp khi được giao nhiệm vụ để hoàn thành tốt khi làm việc nhóm.

* Năng lực Địa Lí

– Năng lực nhận thức khoa học địa lí:

+  Phân tích mối quan hệ giữa chế độ mưa với chế độ sông ngòi, giữa khí hậu với môi trường .

– Năng lực tìm hiểu địa lí:

+ Nhận biết các môi trường của đới nóng qua ảnh địa lí , biểu đồ nhiệt độ lượng mưa .

3. Phẩm chất

Phẩm chất chủ yếu

– Trách nhiệm: Tích cực tham gia các hoạt động làm việc cá nhân và nhóm

– Chăm chỉ:

 Luôn cố gắng vươn lên để đạt kết quả tốt trong tiết học.

Có ý thức vận dụng kiến thức, kĩ năng học được (ở nhà trường, trong sách báo và từ các nguồn tin cậy khác) vào học tập

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Chuẩn bị của giáo viên

– Các biểu đồ SGK phóng to.;

– Tranh ảnh về các môi trường.

2. Chuẩn bị của học sinh

– SGK, vở ghi, dụng cụ học tập.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Hoạt động: Mở đầu (3 phút)

a) Mục đích:

– Tạo sự phấn khởi trước khi bước vào bài học mới.

b) Nội dung:

– Học sinh dựa vào kiến thức đã học và hiểu biết của mình để trả lời câu hỏi.

c) Sản phẩm:

– Hs trả lời được các câu hỏi của giáo viên.

d) Cách thực hiện:

Bước 1: Giao nhiệm vụ

– Cho biết nguyên nhân làn sóng di dân ở đới nóng ?

– Đô thị hoá ở đới nóng có đặc điểm gì ? Đã để lại những hậu quả gì ?

Bước 2: Hs suy nghĩ, hoàn thành nhiệm vụ.

Bước 3: Học sinh khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Gv chốt kiến thức và dẫn vào bài mới.

2. Hoạt động: Hình thành kiến thức mới (35 phút)

2.1. Hoạt động 1: Phân tích hình ảnh để tìm hiểu các môi trường (15 phút)

a) Mục đích:

– Mô tả được các quang cảnh địa lí.

b) Nội dung:

– Học sinh quan sát hình A, B, C sgk trang 39 để trả lời các câu hỏi của giáo viên.

Nội dung chính

Câu 1

+ Ảnh A:

– Cảnh sa mạc cát Xa-ha-ra

– Khí hậu khô nóng

– Môi trường hoang mạc nhiệt đới .

+ Ảnh B

– Cảnh đồng cỏ công viên Se-ra-gat xen cây bụi gai một số cây thân gỗ lớn.

– Khí hậu nhiệt độ cao , lượng mưa thay đổi theo mùa .

-Môi trường nhiệt đới .

+ Ảnh C

– Rừng rậm nhiều tầng Bắc Công – gô

– Khí hậu nóng ẩm , mưa nhiều quanh năm .

– Môi trường xích đạo ẩm.

c) Sản phẩm:

– Học sinh ghi ra giấy được các câu trả lời.

Bài tập 1:

+ Ảnh A:

– Cảnh sa mạc cát Xa-ha-ra

– Khí hậu khô nóng

– Môi trường hoang mạc nhiệt đới .

+ Ảnh B

– Cảnh đồng cỏ công viên Se-ra-gat xen cây bụi gai một số cây thân gỗ lớn.

– Khí hậu nhiệt độ cao , lượng mưa thay đổi theo mùa .

-Môi trường nhiệt đới .

+ Ảnh C

– Rừng rậm nhiều tầng Bắc Công – gô

– Khí hậu nóng ẩm , mưa nhiều quanh năm .

– Môi trường xích đạo ẩm.

d) Cách thực hiện:

Bước 1:Giao nhiệm vụ

– Xác định ảnh chụp gì ?

– HS thảo luận nhóm

– Nội dung thảo luận:

 + Nhóm 1+2: Mô tả quang cảnh trong ảnh?

 + Nhóm 3+4: Chủ đề của ảnh phù hợp với đặc điểm của MT nào ở đới nóng?

 + Nhóm 5+6: Xác định tên của MT trong ảnh.

Bước 2: Hs thảo luận hoàn thành nhiệm vụ.

Bước 3: Các nhóm trình bày, nhận xét bổ sung.

Bước 4: GV chốt kiến thức.

2.2. Hoạt động 2: Phân tích biểu đồ nhiệt độ lượng mưa (20 phút)

a) Mục đích:

– Quan sát biểu tìm ra các kiểu môi trường thuộc đới nóng.

b) Nội dung:

– Học sinh quan sát biểu đồ A, B, C, D, E để trả lời các câu hỏi của giáo viên.

Nội dung chính

Bài tập 4:

+ Biểu đồ A: Có nhiều tháng nhiệt độ xuống thấp dưới 150C vào mùa hạ, lượng mưa trong năm thấp

Leave a Comment