Giáo án bài Thực hành thi giáo viên giỏi theo cv 5512 phát triển năng lực

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file 44 Thực hành QUAN SÁT BỘ XƯƠNG, MẪU MỔ CHIM BỒ CÂU   I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: – HS nhận biết một số đặc …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

44 Thực hành

QUAN SÁT BỘ XƯƠNG, MẪU MỔ CHIM BỒ CÂU

 

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:

– HS nhận biết một số đặc điểm của bộ xương chim thích nghi với đời sống bay.

– Xác định được các cơ quan tuần hoàn, hô hất, tiêu hóa, bài tiết và sinh sản trên mẫu mổ chim bồ câu

     2. Năng lực

                                Phát triển các năng lực chung và năng lực chuyên biệt

N¨ng lùc chung  N¨ng lùc chuyªn biÖt

– Năng lực phát hiện vấn đề

– Năng lực giao tiếp

– Năng lực hợp tác

– Năng lực tự học

– N¨ng lùc sö dông CNTT vµ TT    – Năng lực kiến thức sinh học

– Năng lực thực nghiệm

– Năng lực nghiên cứu khoa học

 

3. Về phẩm chất

Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Giáo viên

– Mẫu mổ chim bồ câu

– Bộ xương chim

– Tranh bộ xương và cấu tạo trong của chim

2. Học sinh

– Đọc trước bài

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Kiểm tra bài cũ: (4’)

– Nêu những đặc điểm cấu tạo ngoài của chim bồ câu thích nghi với đời sống bay?

2. Bài mới:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV     HOẠT ĐỘNG CỦA HS      NỘI DUNG

Hoạt động 1: Quan sát bộ xương chim bồ câu. (15’)

 

– GV yêu cầu HS quan sát bộ xương, đối chiếu với H 42.1 SGK → nhận biết các thành phần của bộ xương?

– GV gọi HS trình bày thành phần của bộ xương

– GV cho HS thảo luận

+ Nêu các đặc điểm của bộ xương thích nghi với sự  bay ?

– GV chốt lại bằng kiến thức đúng.           

– HS quan sát bộ xương chim đọc chú thích H42.1 xác định các thành phần của bộ xương

– HS nêu các thành phần của bộ xương trên mẫu

– Các nhóm thảo luận tìm các đặc điểm của bộ xương thích nghi với sự bay thể hiện ở chỗ…

– Đại diện nhóm phát biểu nhóm khác bổ sung.  I. Quan sát bộ xương chim bồ câu

– Bộ xương gồm:

+ Xương đầu

+ Xương thân: Cột sống, lồng ngực

+ Xương chi: Xương đai các xương chi

Hoạt động 2: Quan sát các nội quan trên mẫu mổ. (20’)

 

– GV yêu cầu HS quan sát H42.2 SGK kết hợp tranh cấu tạo trong xác định vị trí các cơ quan

– GV cho HS quan sát mỗ mổ →nhận biết các cơ quan và thành phần cấu tạo của từng hệ→hoàn thành bảng tr.139 SGK

– GV kẻ bảng gọi HS lên chữa bài

– GV chốt lại bằng đáp án đúng

– GV cho HS thảo luận

+ Hệ tiêu hóa của chim bồ câu có gì khác so với những động vật có xương sống đã học? 

– HS quan sát hình đọc chú thích ghi nhớ vị trí các cơ quan

– HS nhận biết các hệ cơ quan trên mẫu mổ

– thảo luận nhóm hoàn chỉnh bảng

– Đại diện nhóm lên hoàn chỉnh bảng, các nhóm khác nhận xét bổ sung

– Các nhóm đối chiếu sửa chữa

– Các nhóm thảo luận nêu được …            II. Quan sát các nội quan trên mẫu mổ:

– Nội dung trong bảng SGK tr.139

3. Củng cố: (4’)

– GV nhận xét tinh thần thái độ học tập của các nhóm

– Kết quả bảng 139 SGK là kết quả tường trình

4. Dặn dò: (1’)

– Đọc trước bài 43

– Xem lại bài cấu tạo trong của bò sát.

5. Đánh giá, điều chỉnh sau tiết dạy:

Leave a Comment