Giáo án bài thực hiện bảo vệ cảnh quan địa phương hoạt động trải nghiệm lớp 2 sách cánh diều

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Thực hiện bảo vệ cảnh quan địa phương I. MỤC TIÊU 1. Mức độ, yêu cầu cần đạt –              Thực hiện được kế hoạch bảo vệ …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Thực hiện bảo vệ cảnh quan địa phương

I. MỤC TIÊU

1. Mức độ, yêu cầu cần đạt

–              Thực hiện được kế hoạch bảo vệ cảnh quan địa phương.

2. Năng lực

–              Năng lực chung: Giao tiếp, hợp tác ; Tự chủ, tự học.

–              Năng lực riêng:Phát triển được kĩ năng hợp tác, làm việc nhóm.

3. Phẩm chất

–              Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trung thực, trách nhiệm.

II. PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC

1. Phương pháp dạy học

–              Vấn đáp, động não, trực quan, hoạt động nhóm, đóng vai, giải quyết vấn đề, lắng nghe tích cực.

2. Thiết bị dạy học

a. Đối với GV

–              Giáo án.

b. Đối với HS:

–              SGK.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẬY HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN     HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

I. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: GV ổn đinh lớpvà hướng HS vào chuẩn bị tiết sinh hoạt lớp.

b. Cách tiến hành:GV điều hành lớp và nêu hoạt động Thực hiện bảo vệ cảnh quan địa phương.

II. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

a. Mục tiêu: Thực hiện được kế hoạch bảo vệ cảnh quan địa phương.

b.Cách tiến hành:

(1) Làm việc nhóm:

(1) Chuẩn bị:

HS chuẩn bị những dụng cụ lao động cần thiết như găng tay, khẩu trang, chổi, dụng cụ hót rác,…theo kế hoạch đã phân công.

(2) GV tổ chức cho HS thực hiện kế hoạch bảo vệ cảnh quan địa phương:

– GV yêu cầu các nhóm kiểm tra lại việc chuẩn bị dụng cụ lao động và nhắc nhở nhau thực hiện theo đúng nhiệm vụ đã được phân công.

– GV yêu cầu các nhóm cùng thực hiện theo bản kế hoạch.

– GV quan sát, theo dõi, hỗ trợ các nhóm trong quá trình thực hiện công việc.

– Sau khi kết thúc hoạt động, GV nhắc nhở HS thu dọn đồ dùng gọn gàng và làm sạch dụng cụ lao động.

– GV tổ chức cho các nhóm chia sẻ về kế hoạch đạt được.

– GV tổng kết và khen ngợi, biểu dương các cá nhân, các nhóm tích cực tham gia hoạt động.

Leave a Comment