Giáo án bài thực hiện năm điều bác hồ dạy môn tiếng việt sách kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file hđtn:                thực hiện năm điều bác hồ dạy          I. Mục tiêu: có khả năng:          1. Năng lực:          – Biết Bác Hồ là vị …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

hđtn:                thực hiện năm điều bác hồ dạy

         I. Mục tiêu: có khả năng:

         1. Năng lực:

         – Biết Bác Hồ là vị lãnh tụ vĩ đại, có công lao to lớn đối với đất nước

         – Nhớ, đọc thuộc lòng Năm điều Bác Hồ dạy và xác định được những biểu hiện cụ thể cần phải làm theo Năm điều Bác Hồ dạy

         – Tự đánh giá được những việc đã làm được và những việc cần cố gắng trong thực hiện Năm điều Bác Hồ dạy

         – Biết cách rèn luyện thực hiện Năm điều Bác Hồ dạy để trở thành đội viên

   2. Phẩm chất:- GDĐP: – Tìm hiểu Năm điều Bác Hồ dạy

II. Chuẩn bị: GV: -Một số bài hát về Bác Hồ phù hợp với  lớp 1

                             Học sinh: Thẻ mặt cười, mếu

           III. PHương pháp và hình thức tổ chức dạy học:

        – Phương pháp tổ chức trò chơi, động não, thảo luận nhóm, sắm vai, thực hành, suy ngẫm

      IV. Các hoạt động dạy học:   

            Hoạt động của GV                Hoạt động của HS

1. KHỞI ĐỘNG

– Cho  hát bài hát “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng”, khai thác cảm xúc của  bằng các câu hỏi:

+ Các em cảm thấy thế nào khi nghe và hát bài hát này?

+ Các em có muốn làm theo những lời Bác Hồ dạy không?

2. KHÁM PHÁ – KẾT NỐI

Hoạt động 1: Tìm hiểu Nam điều Bác Hồ dạy

•           Làm việc chung toàn lớp

– Mời  nhắc lại Năm điều Bác Hồ dạy

-Yêu cầu cả lớp lắng nghe tích cực để bổ sung hoặc điều chỉnh các ý kiến đã phát biểu trước đó

– Tổng hợp các ý kiến chia sẻ, nhận xét, bổ sung, điều chỉnh

– Chốt lại Năm điều Bác Hồ dạy:

1/ Yêu tổ quốc, yêu đồng bào

2/ Học tập tốt, lao động tốt

3/ Đoàn kết tốt, kỉ luật tốt

4/ Giữ gìn vệ sinh thật tốt

5/ Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm

– H: Kể những việc em đã làm theo Năm điều Bác Hồ dạy

– Chia lớp thành 5 hoặc 10 nhóm (1 nhóm không quá 6 em)

-Tên nhóm là tên của số thứ tự điều Bác Hồ dạy

– Giao nhiệm vụ cho các nhóm: Mỗi nhóm quan sát tranh /SGK, kể cho các bạn trong nhóm những điều em đã làm theo Năm điều Bác Hồ dạy

+Nhóm 1: Yêu tổ quốc, yêu đồng bào

+Nhóm 2: Học tập tốt, lao động tốt

+Nhóm 3: Đoàn kết tốt, kỉ luật tốt

+Nhóm 4: Giữ gìn vệ sinh thật tốt

+Nhóm 5: Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm

– Mời đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận nhóm

– Tổng hợp những việc nhi đồng cần làm để thực hiện Năm điều Bác Hồ dạy

3. THỰC HÀNH

Hoạt động 2: Xử lí tình huống

– Nêu tình huống, dành TG cho  trao đổi trong nhóm để đưa ra cách giải quyết và phân công bạn sắm vai

– Mời các nhóm cử đại diện sắm vai các nhân vật trong tình huống

– Các nhóm lần lượt lên sắm vai, các nhóm khác quan sát, nhận xét về cách xử lí của nhóm bạn

– Nhận xét, kết luận cách xử lí đúng

4. VẬN DỤNG

Thực hiện tốt Năm điều Bác Hồ dạy

– Yêu cầu  về nhà chia sẻ với người thân những điểm chưa hoàn thiện để bố mẹ và người thân giúp em thực hiện tốt hơn Năm điều Bác Hồ dạy

Tổng kết:

– Yêu cầu  chia sẻ những điều thu hoạch/ học được/ rút ra được bài học kinh nghiệm sau khi tham gia các hoạt động

– GDĐP: Năm điều Bác Hồ dạy rất cần thiết cho mỗi người, em cần thực hiện tốt Năm điều Bác Hồ dạy

5. CỦNG CỐ – DẶN DÒ:

– Nhận xét tiết học.

– Dặn dò chuẩn bị tiết sau  

– Tham gia

– Thực hiện theo yêu cầu

– Ghi nhớ

– Chia sẻ theo nhóm

– Tham gia nhận xét và có thể đặt câu hỏi cho từng nhóm

– Ghi nhớ

– Chia lớp làm 2 nhóm, mỗi nhóm giải quyết 1 tình huống

– Thực hiện sắm vai

– Theo dõi, nhận xét

– Lắng nghe

– Lắng nghe

– Chia sẻ

– Lắng nghe, nhắc lại

– Lắng nghe

Leave a Comment