Giáo án bài Thực hiện những việc làm chăm sóc gia đình thường xuyên môn hoạt động trải nghiệm lớp 6 sách chân trời sáng tạo

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Tuần 14 –           Nhiệm vụ 3: Thực hiện những việc làm chăm sóc gia đình thường xuyên –           Nhiệm vụ 4: Chia sẻ khó khăn cùng …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Tuần 14

–           Nhiệm vụ 3: Thực hiện những việc làm chăm sóc gia đình thường xuyên

–           Nhiệm vụ 4: Chia sẻ khó khăn cùng bố mẹ, người thân

Hoạt động 1: Thực hiện nhũng việc làm chăm sóc gia đình thường xuyên

a.         Mục tiêu: tạo cơ hội cho HS rèn luyện kĩ năng chăm sóc gia đình thường xuyên bằng những việc làm cụ thế.

b.         Nội dung:

–           HS hãy nói lời yêu thương với người thân

–           Thực hành một số việc làm chăm sóc gia đình thường xuyên.

–           Chia sẻ về sự cải thiện mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình.

c.         Sản phẩm: Kết quả của HS.

d.         Tổ chúc thực hiện:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS          Dự KIẾN SẢN PHẨM

–           Nhiệm vụ 1: Nói lời yêu thương với người thân

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

–           GV tổ chức cho cả lớp cùng hát một bài hát về gia đình, vừa hát vừa chuyển tay nhau một bông hoa. Khi GV hô lệnh “Dừng", bông hoa ở trên tay ai, người đó sẽ nói một lời yêu thương mình muốn dành cho người thân.

–           GV hỏi HS về thói quen nói lời yêu thương với các thành viên trong gia đình.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

–           HS tiếp nhận, thảo luận trong vòng 3 phút.

–           GV quan sát HS thảo luận, hồ trợ HS khi 1. Nói lòi yêu thương vói ngưòi thân

– Chào, hỏi thăm, chuyện trò với người thân. 

cần.

Bưóc 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

–           HS thực hành. Hs khác bô sung

Buóc 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập

–           GV nhận xét, kết luận.

–           Nhiệm vụ 2: Thực hành một số việc làm chăm sóc gia đình thường xuyên

Buóc 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

– GV chia lớp thành các nhóm, 6 nhóm 6 HS thực hành theo các việc làm dưới đây: + Hỏi thăm khi bố mẹ đi làm về.

+ Ke chuyện học tập ở trường cho bố mẹ nghe.

+ Chia sẻ niếm vui/ nồi buồn của mình cho bố mẹ biết.

+ Chăm sóc, hỏi chuyện khi ông bà bị ốm.

GV yêu cầu HS đối vai ở mồi tình huống và bổ sung thêm các tình huống thực tế khác để HS được tăng cường thực hành.

Buóc 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

–           HS tiếp nhận, thảo luận trong vòng 5 phút.

–           GV quan sát HS thảo luận, hồ trợ HS khi cần.

Buóc 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo         2. Thực hành một số việc làm chăm sóc gia đình thưòng xuyên

–           Chào, hỏi thăm, chuyện trò với người thân

–           Chăm sóc người thân những lúc mệt mỏi

–           Tham gia làm việc nhà, giúp đỡ bố mẹ, người thân trong gia đình.

luận

–           HS sắm vai và xử lí tình huống.

–           GV bô sung thêm các tình huống thực tế.

Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập

–           GV nhận xét, kết luận.

* Nhiệm vụ 3: Chia sẻ về sự cải thiện moi quan hệ giữa các thành viên trong gia đình Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập – GV tô chức cho HS thảo luận theo nhóm 6 HS, lần lượt từng HS chia sẻ những việc em thường làm để chăm sóc gia đình và tần suất (thường xuyên, hiếm khi) thực hiện những việc làm đó.

–           GV phỏng vấn cà lớp:

+ Cảm xúc của mọi người trong gia đình khi em thể hiện sự quan tâm?

+ Mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình đã thay đổi như thế nào?

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

–           HS tiếp nhận, thảo luận trong vòng 5 phút.

–           GV quan sát HS thảo luận, hồ trợ HS khi cần.

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

–           GV mời đại diện một số HS chia sẻ. 

–           GV và HS khác có thể đặt câu hỏi cho HS trình bày.

Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập

–           GV nhận xét, kết luận.        

Hoạt động 2: Chia sẻ khó khăn cùng bô mẹ, người thân

a.         Mục tiêu: giúp HS tìm hiếu và chia sẻ những khó khăn cùng bố mẹ, người thân, thê hiện trách nhiệm của bản thân đối với gia đình.

b.         Nội dung:

–           Kể về những khó khăn có thể gặp trong gia đình

–           Thực hành chia sẻ khó khăn cùng bố mẹ

–           Chia sẻ những việc đã làm cùng bố mẹ hoặc người thân đế vượt qua khó khăn.

c.         Sản phẩm: Kết quả của HS.

d.         Tổ chúc thực hiện:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS          DỤ KIẾN SẢN PHẨM

–           Nhiệm vụ 1: Kể về những khó khăn có thể gặp trong gia đình

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

–           GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm trong 3 phút, 4 HS/ nhóm, lần lượt từng em kể với bạn về những khó khăn mà bố mẹ và người thân mình từng gặp phải ?

–           GV hỏi đáp nhanh: Nhừng khó khăn mà các gia đình thường gặp là gì? Em đã làm gì để chia sẻ với bổ mẹ?

Bưóc 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập   1. Kể về những khó khăn có thể gặp trong gia đình

–           Trong gia đình có người bị ốm

–           Khi gia đình có người đi công tác xa

–           Gia đình gặp khó khăn về kinh tế,… 

–           HS tiêp nhận, thảo luận trong vòng 5 phút.

–           GV quan sát HS thảo luận, hồ trợ HS khi cần.

Bưóc 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

–           GV mời một số HS lên chia sẻ.

–           GV và HS khác có thể đặt câu hỏi cho HS trình bày

Bưóc 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập

–           GV nhận xét, kết luận.

–           Nhiệtn vụ 2: Thực hành chia sẻ khó khăn cùng bố mẹ

Buóc 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

– GV yêu cầu HS đọc nội dung của nhiệm vụ 4 SGK/ 36, thảo luận theo cặp đôi khi gặp các tình huống khó khăn trong gia đình em sẽ chia sẻ với bố mẹ, người thân như thế nào?

+ Tình huống 1: Mẹ em bị ốm, hằng ngày bố vần phải đi làm, chị gái và em phân công nhau đê chăm sóc mẹ. Em nói lời động viên mẹ như thế nào để mẹ vui hơn?

+ Tình huống 2: Bố em đi công tác xa hai tháng. Mẹ thường đi làm cả ngày, công việc cũng rất vất vả. Em làm gì để gia đình giữ được không khí ấm áp, bớt đi sự vắng bóng

của bô trong gia đình?

+ Tình huống 3: Trận lũ lụt vừa qua, gia đình em bị cuốn trôi một số tài sản lớn. Bố mẹ em rất buồn vì mất mát này. Em làm/ nói gì trong tình huống này đê thê hiện sự chia sẻ khó khăn cùng bố mẹ?

+ Tinh huống 4: Do tác động của dịch Covid – 19 nên bố em tạm thời bị mất việc làm, công việc bán hàng của mẹ em cũng bị ảnh huởng, gia đình thực sự gặp khó khăn. Em có thế làm gì trong tình huống này đê giúp đờ bố mẹ?

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

–           HS tiếp nhận, thảo luận trong vòng 5 phút.

–           GV quan sát HS thảo luận, hồ trợ HS khi cần.

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

–           GV mời một số HS lên chia sẻ.

–           GV và HS của các nhóm khác có thê đặt câu hỏi cho nhóm trình bày

Buóc 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập

–           GV nhận xét, kết luận.

–           Nhiệm vụ 3: Chia sẻ nhũng việc đã làm cùng bố mẹ hoặc người thân đế vượt qua khó khăn. 

Buóc 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

–           GV chia lớp thành các nhóm 4HS/ nhóm, yêu cầu HS chia sẻ với các bạn trong nhóm về những việc gia đình em đã làm cùng nhau để vượt qua khó khăn.

Bu'ó’c 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

–           HS tiếp nhận, thảo luận trong vòng 5 phút.

–           GV quan sát HS thảo luận, hồ trợ HS khi cần.

Buóc 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

–           GV mời một số HS lên chia sẻ.

–           GV và HS của các nhóm khác có thê đặt câu hỏi cho nhóm trình bày

Buóc 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập

–           GV nhận xét, kết luận.

Leave a Comment