Giáo án bài tiếng vọng của núi môn tiếng việt sách kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file bài : tiếng vọng của núi. I.MỤC TIÊU: – Giúp HS nắm và viết đúng các tiếng, và câu trong đoạn văn. – Rèn kỹ năng …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

bài : tiếng vọng của núi.

I.MỤC TIÊU:

– Giúp HS nắm và viết đúng các tiếng, và câu trong đoạn văn.

– Rèn kỹ năng viết đúng, đẹp, chính xác .

– Học sinh chăm chỉ, tích cự, tự giác khi luyện viết.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN     HOẠT DỘNG CỦA HỌC SINH

1.Hướng dẫn học sinh đọc các tiếng và từ khó trong đoạn văn :

GV theo dõi sửa sai cho một số em đọc chưa tốt.

* Giải  nghĩa một số từ cần thiết

2. Hướng dẫn cho hs viết bảng con

GV viết đọc cho Hs viết bảng con một số tiếng, từ mà các em hay viết sai

– Gv yêu cầu học sinh viết bảng con

GV theo dõi ,nhận xét- sửa sai cho hs.

GV nhận xét chung

3. Hướng dẫn cho hs viết vở ô li

Gv đọc cho học sinh viết vào vở

-GV theo dõi chỉnh sửa tư thế ngồi, tư thế cầm bút cho từng hs.

– Gv hướng dẫn hs cách viết hoa chữ đầu  câu,chữ đầu dòng…..

  GV chấm vở – nhận xét.

4.Nhận xét chung tiết học.

– Nhaän xeùt tieát hoïc

   – Tuyeân döông hoïc sinh tích cöïc trong tiết luyện viết.       

-Học sinh đọc: : kể, nghe, ,quả nhiên, bật cười.

– Học sinh đọc (cn- đt)

– Hs viết vào vở .

TIẾNG VỌNG CỦA NÚI.

-Về nhà, gấu con kể cho mẹ nghe. Gấu mẹ cười bảo : ‘‘ Con hãy quay lại và nói với núi : ‘‘Tôi yêu bạn’’.Gấu con làm theo lời mẹ. Qủa nhiên có tiếng vọng lại : ‘‘Tôi yêu bạn’’. Gấu con bật cười vui vẻ.

      ( Theo 365 truyện kể ngày đêm)

 

Leave a Comment