Giáo án bài tiết học đầu tiên môn toán sách kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Toán:                             tiết học đầu tiên I. Mục tiêu Sau bài học, HS sẽ: Giúp HS: –           Bước đầu biết yêu cẩu đạt được trong học tập …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Toán:                             tiết học đầu tiên

I. Mục tiêu

Sau bài học, HS sẽ:

Giúp HS:

–           Bước đầu biết yêu cẩu đạt được trong học tập Toán 1.

–           Giới thiệu các hoạt động chính khi học môn Toán lớp 1.

–           Làm quen với đồ dùng học tập của môn Toán lớp 1

II . Chuẩn bị:

–           GV: Sách toán 1

–           HS: Sách HS, bộ đồ dùng học tập 1

III. Các hoạt động dạy học:

Hoạt động của GV    Hoạt động của HS

7.         Khởi động:

–           Hát tập thể    

–           HS hát

8.         GV hướng dẫn HS sử dụng sách Toán 1

– GV cho HS xem sách Toán 1.

–           GV giới thiệu ngắn gọn về sách, từ bìa 1 đến Tiết học đẩu tiên.

–           Sau “Tiết học đẩu tiên”, mỗi tiết học sẽ gồm 2 trang. GV giải thích cho HS cách thiết kế bài học sẽ gồm 4 phẩn “Khám phá”, “Hoạt động”, “Trò chơi” và “Luyện tập”.

–           GV cho HS thực hành gấp sách, mở sách và đặc biệt là hướng dẫn HS giữ gìn sách.           

–           HS xem sách Toán 1

–           HS quan sát qua màn hình

–           HS lắng nghe, kết hợp nhìn sách

–           HS thực hành gấp, mở sách.

9.         GV giới thiệu nhóm nhân vật chính của sách Toán 1

GV cho HS mở đến bài “Tiết học đẩu tiên” và giới thiệu vê các nhân vật Mai, Nam, Việt và Rô-bốt. Các nhân vật này sẽ đồng hành cùng các em trong suốt 5 năm tiểu học. Ngoài ra sẽ có bé Mi, em gái của Mai cùng tham gia với nhóm bạn.        

10.       GV hướng dẫn HS làm quen với một số hoạt động học tập Toán ở lớp 1

GV gợi ý HS quan sát từng tranh về hoạt động của các bạn nhỏ. Từ đó giới thiệu những yêu cầu cơ bản và trọng tâm của Toán 1 như:

–           Đếm, đọc số, viết số.

–           Làm tính cộng, tính trừ.

–           Làm quen với hình phẳng và hình khối.

–           Đo độ dài, xem giờ, xem lịch.-                  

–           HS quan sát tranh về hđ của bạn nhỏ

–           HS lăng nghe

11.       GV cho HS xem từng tranh miêu tả các hoạt động chính khi học môn Toán: nghe giảng, học theo nhóm, tham gia trò chơi Toán học, thực hành trải nghiệm Toán học và tự học.         –           HS xem tranh

12.       GV giới thiệu bộ đồ dùng học Toán 1 của HS

–           Cho HS mở bộ đồ dùng học Toán 1.

–           GV giới thiệu từng đồ dùng cho HS, nêu tên gọi, giới thiệu tính năng cơ bản để HS làm quen. Tuy nhiên chưa cần yêu cầu HS ghi nhớ.         –           HS thực hành

13.       Củng cố:

–           GV nhận xét, tuyên  dương lớp.

–           Nêu được tầm qua trọng của việc sử dụng sách báo củ 

–           HS lắng nghe

Leave a Comment