Giáo án bài Tiêu hóa ở ruột non thi giáo viên giỏi theo cv 5512 phát triển năng lực

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file 31 Tiêu hóa ở ruột non   I. MỤC TIÊU:  1. Kiến thức:   •             Trình bày được quá trình tiêu hoá diễn ra ở ruột non …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

31 Tiêu hóa ở ruột non

 

I. MỤC TIÊU:

 1. Kiến thức:  

•             Trình bày được quá trình tiêu hoá diễn ra ở ruột non gồm:

                         + Các hoạt động.

                         + Cơ quan hay tế bào thực hiện hoạt động.

                         + Tác dụng của các hoạt động.

     2. Năng lực

                – Phát triển các năng lực chung và năng lực chuyên biệt

N¨ng lùc chung  N¨ng lùc chuyªn biÖt

– Năng lực phát hiện vấn đề

– Năng lực giao tiếp

– Năng lực hợp tác

– Năng lực tự học

– N¨ng lùc sö dông CNTT vµ TT    – Năng lực kiến thức sinh học

– Năng lực thực nghiệm

– Năng lực nghiên cứu khoa học

 

3. Về phẩm chất

Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

II. Thiết bị dạy học và học liệu

–              Tranh phóng to hình 28.1, 28.2 SGK

–              Bảng phụ kẻ bảng .

Biến đổi thức ăn ở ruột non         Hoạt động tham gia         Cơ quan tế bào thực hiện             Tác dụng của hoạt động

Biến đổi lí học                                   

Biến đổi hoá học                                              

 

III. Tổ chức hoạt động dạy và học

1. Ổn định tổ chức lớp

2. Kiểm tra miệng

•             Biến đổi hoá học ở dạ dày diễn ra như thế nào ?

•             Với khẩu phần ăn đầy đủ các chất, sau tiêu hoá ở dạ dày thì còn những loại chất nào trong thức ăn cần được tiêu hoá tiếp ?

3. Tiến trình dạy học

Họat động của giáo viên                Họat động của học sinh Nội dung

HOẠT ĐỘNG 1: Mở đầu

Mục tiêu:   HS biết được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.

Phương pháp dạy học:  Phương pháp vấn đáp tìm tòi, phương pháp thuyết trình, dạy học nhóm, dạy học giải quyết vấn đề.

Định hướng phát triển năng lực: Năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực kiến thức sinh học, năng lực giải quyết vấn đề.

GV: Sau sự tiêu hóa ở dạ dày, còn những loại chất nào trong thức ăn cần được tiêu hóa tiếp?

HS trả lời

GV: Các chất này sẽ được tiêu hóa tiếp trong ruột non như thế nào? Bài hôm nay sẽ giúp chúng ta tìm hiểu vấn đề này.

HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức

Mục tiêu:  Hs nêu được các hoạt động của ruột non và tác dụng của các hoạt động từ đó chứng minh được ruột non là cơ quan cuối cùng của quá trình biến đổi thức ăn.     

Phương pháp dạy học:  Phương pháp vấn đáp tìm tòi, phương pháp thuyết trình, dạy học nhóm, dạy học giải quyết vấn đề.

Định hướng phát triển năng lực: Năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực kiến thức sinh học, năng lực giải quyết vấn đề.

 

+ Ruột non có cấu tạo như thế nào ?

+ Dự đoán xem ở ruột non có hoạt động tiêu hoá nào?

– Gv cho lớp thảo luận nhận xét và ghi điều dự đoán của các nhóm lên bảng .      

–              HS trả lời

 

– Trao đổi nhóm thống nhất ý kiến trả lời câu hỏi.

– Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác bổ sung

                I . Ruột non:

– Thành ruột có 4 lớp nhưng mỏng hơn dạ dày

+ Lớp cơ chỉ có cơ dọc và cơ vòng .

+ Lớp niêm mạc có nhiều tuyến ruột tiết dịch ruột và chất nhầy.

 

– Yêu cầu HS nghiên cứu thông tin mục II SGK, quan sát H 28.3, nhớ lại kiến thức tiết trước và trả lời câu hỏi:

– Dạ dày có môi trường gì?

 

– Thức ăn xuống tới ruột non còn chịu sự biến đổi lí học nữa không? Nếu có thì biểu hiện như thế nào? Các thành phần nào tham gia hoạt động?

– Nêu cơ chế đóng mở môn vị?

– Nếu 1 người bị bệnh thiếu axit trong dạ dày thì sẽ có hậu quả gì?

– Các cơ trong thành ruột non có tác dụng gì?

Yêu cầu HS trả lời câu hỏi:

– Theo em trong 2 loại biến đổi trên, ở ruột non xảy ra biến đổi nào là chủ yếu và quan trọng hơn?

– Để thức ăn biến đổi được hoàn toàn, ta cần làm gì?      

– THảo luận nhóm quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

+ Dạ dày có môi trường axit, do axit tiết ra từ dịch vị.

+ Có.

 

+ Biến đổi hoá học quan trọng hơn.

 

– Cần nhai kĩ để tinh bột chuyển hoá thành đường.           II.Tiêu hoá ở ruột non

* Biến đổi lí học

                + Sự tiết dịch tiêu hoá do tuyến gan, tuyến tuỵ, tuyến ruột tiết ra để hoà loãng thức ăn và trộn đều dịch tiêu hoá.

                + Muối mật (dịch mật) tách khối L thành giọt nhỏ, biệt lập với nhau, tạo nhũ tương hoá.

                + Các cơ trên thành ruột co bóp nhào trộn thức ăn ngấm đều dịch tiêu hoá và tạo lực đẩy thức ăn xuống phần tiếp theo của ruột.

* Biến đổi hoá học

                – Sự phối hợp tác dụng của các loại enzim trong dịch tuỵ (chủ yếu) và dịch ruột, sự hỗ trợ của dịch mật biến đổi các loại thức ăn.

                + Tinh bột và đường đôi thành đường đơn.

                + Prôtêin thành peptit thành aa.

                + Lipit nhờ dịch mật thành các giọt lipit thành glixerin và axit béo.

HOẠT ĐỘNG 3:  Hoạt động luyện tập (10')

Mục tiêu: Luyện tập củng cố nội dung bài học

Phương pháp dạy học:  Phương pháp vấn đáp tìm tòi, phương pháp thuyết trình, dạy học nhóm, dạy học giải quyết vấn đề.

Định hướng phát triển năng lực: Năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực kiến thức sinh học, năng lực giải quyết vấn đề.

GV giáo nhiệm vụ cho học sinh làm bài tập trắc nghiệm:

Câu 1. Lớp cơ của thành ruột non được cấu tạo từ mấy loại cơ ?

A. 1 loại                                B. 4 loại                 C. 3 loại                                 D. 2 loại

Câu 2. Dịch ruột và dịch mật đổ vào bộ phận nào của ống tiêu hoá ?

A. Tá tràng                          B. Manh tràng   C. Hỗng tràng     D. Hồi tràng

Câu 3. Trong các bộ phận dưới đây, quá trình tiêu hoá thức ăn về mặt hoá học diễn ra mạnh mẽ nhất ở bộ phận nào ?

A. Hồi tràng                        B. Hỗng tràng     C. Dạ dày                             D. Tá tràng

Câu 4. Trong ống tiêu hoá ở người, dịch ruột được tiết ra khi nào ?

A. Khi thức ăn chạm lên niêm mạc dạ dày

B. Khi thức ăn chạm lên niêm mạc ruột

C. Khi thức ăn chạm vào lưỡi

D. Tất cả các phương án còn lại

Câu 5. Độ axit cao của thức ăn khi xuống tá tràng chính là tín hiệu

A. đóng tâm vị.  B. mở môn vị.    C. đóng môn vị. D. mở tâm vị.

Câu 6. Loại dịch tiêu hoá nào dưới đây có vai trò nhũ tương hoá lipit ?

A. Dịch tuỵ                          B. Dịch mật                         C. Dịch vị                              D. Dịch ruột

Câu 7. Sau khi trải qua quá trình tiêu hoá ở ruột non, prôtêin sẽ được biến đổi thành

A. glucôzơ.          B. axit béo.                         C. axit amin.      D. glixêrol.

Câu 8. Lớp cơ của thành ruột non có vai trò nào sau đây ?

1. Dự trữ chất dinh dưỡng, phòng khi cơ thể thiếu hụt dinh dưỡng vì nguyên nhân nào đó

2. Co bóp tạo lực đẩy thức ăn dần xuống các phần tiếp theo của ống tiêu hoá

3. Co bóp giúp thức ăn thấm đều dịch tuỵ, dịch mật và dịch ruột, tăng hiệu quả tiêu hoá thức ăn

A. 1, 2, 3                               B. 1, 3                    C. 1, 2                    D. 2, 3

Câu 9. Loại dịch nào đóng vai trò quan trọng nhất trong quá trình tiêu hoá thức ăn ở ruột non ?

A. Dịch tuỵ          B. Dịch ruột                         C. Dịch mật         D. Dịch vị

Câu 10. Khi không có kích thích của thức ăn, cơ quan nào dưới đây không tiết ra dịch tiêu hoá ?

A. Tất cả các phương án còn lại                   B. Gan

C. Ruột non                                                                        D. Tuỵ

 

HOẠT ĐỘNG 4: Hoạt động vận dụng (8’)

Mục tiêu: Vận dụng làm bài tập

Phương pháp dạy học:  Phương pháp vấn đáp tìm tòi, phương pháp thuyết trình, dạy học nhóm, dạy học giải quyết vấn đề.

Định hướng phát triển năng lực: Năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực kiến thức sinh học, năng lực giải quyết vấn đề.

 

GV chia lớp thành nhiều nhóm và giao các nhiệm vụ: thảo luận trả lời các câu hỏi sau và ghi chép lại câu trả lời vào vở bài tập

Giải thích một số hiện tượng trong thực tế liên quan đến tiêu hóa.

– GV: Nếu 1 người bị triệu chứng thiếu axit trong dạ dày thì sự tiêu hóa ở ruột non diễn ra như thế nào?

* Giáo dục Hs ý thức bảo vệ cơ quan tiêu hóa; giáo dục bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh nơi công cộng.

– Hs chú ý nghe và ghi nhớ.

               

HS xem lại kiến thức đã học, thảo luận để trả lời các câu hỏi.

               

– HS: Môn vị thiếu tín hiệu đóng nên thức ăn sẽ qua môn vị xuống  ruột non liên tục và nhanh hơn, thức ăn sẽ không đủ thời gian ngấm đều dịch tiêu hóa của ruột non nên hiệu quả tiêu hóa thấp.

 

HOẠT ĐỘNG 5: Hoạt động tìm tòi và mở rộng (2’)

Mục tiêu: Tìm tòi và mở rộng kiến thức, khái quát lại toàn bộ nội dung kiến thức đã học

Phương pháp dạy học:  Phương pháp vấn đáp tìm tòi, phương pháp thuyết trình, dạy học nhóm, dạy học giải quyết vấn đề.

Định hướng phát triển năng lực: Năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực kiến thức sinh học, năng lực giải quyết vấn đề.

Với một khẩu phần bữa ăn đầy đủ các chất và sự tiêu hóa diễn ra có hiệu quả thì thành phần các chất dinh dưỡng sau tiêu hóa ở ruột non là gì ?

–  Đường đơn, các a.a , axit béo, glixerin, các vitamin và muối khoáng.

 

4. Hướng dẫn về nhà:

•             Học bài, trả lời câu hỏi SGK .

•             Đọc mục “Em có biết”

•             Kẻ bảng 29 vào vở, Chuẩn bị trước bài 29.

Leave a Comment