Giáo án bài Tìm hiểu chung về văn bản hành chính theo CV 5512 phát triển năng lực


Giáo án bài Tìm hiểu chung về văn bản hành chính soạn theo cv 5512 phát triển năng lực phương pháp mới nhất của BGD năm 2021-2022

36 Tìm hiểu chung về văn bản hành chính

 

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:

Đặc điểm của văn bản hành chính: hoàn cảnh, mục đích, nội dung, yêu cầu và các loại văn bản hành chính thường gặp trong cuộc sống.

2. Năng lực:

a. Năng lực chung: Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực giao tiếp và  hợp tác.

b. Năng lực chuyên biệt:

- Nhận biết được các loại văn bản hành chính thường gặp trong đời sống.

- Viết được văn bản hành chính đúng quy cách.

- Phân biệt văn bản hành chính và các văn bản khác.

3.Phẩm chất:

Chăm học, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

 1.Chuẩn bị của giáo viên:

-  Kế hoạch bài học

- Học liệu: Đồ dùng dạy học, phiếu học tập, bài tập ra kỳ trước

 2.Chuẩn bị của học sinh: Nội dung kiến thức học sinh chuẩn bị trước ở nhà.

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU: 5p

1. Mục tiêu:

 - Tạo tâm thế hứng thú cho HS.

 - Kích thích HS tìm hiểu chung về văn bản hành chính: Mục đích, nội dung, yêu cầu và các loại văn bản hành chính th¬ường gặp.

2. Phương thức thực hiện:

- Hoạt động cặp đôi

3. Sản phẩm hoạt động

- Trình bày miệng

4. Phương án kiểm tra, đánh giá

- Học sinh đánh giá.

- Giáo viên đánh giá.

5. Tiến trình hoạt động:

*GV chuyển giao nhiệm vụ: Hoạt động cặp đôi

 Căn cứ vào phương thức biểu đạt của các vb, em hãy xác định các vb sau thuộc kiểu văn bản nào trong những kiểu vb bản mà các em đã được học từ lớp 6 đến nay?

a.            Bánh trôi nước – Hồ Xuân Hương

b.            Cuộc chia tay của những con búp bê – Khánh Hoài

c.             Đơn xin nghỉ học   - Bình 7A                                      

d.            Bài văn tả cảnh bình minh trên biển

e.            Báo cáo kết quả kiểm tra học kì I - lớp 7A                 

*Học sinh tiếp nhận - Thực hiện nhiệm vụ- Báo cáo kết quả- Nhận xét, bổ sung, đánh giá kết quả

- Dự kiến sản phẩm:

a.            Bánh trôi nước – Hồ Xuân Hương                            -  B/c

b.            Cuộc chia tay của những con búp bê – Khánh Hoài  - TS

c.             Đơn xin nghỉ học  - Bình 7A                                       - H/c

d.            Bài văn tả cảnh bình minh trên biển                            - MT

e.            Báo cáo kết quả kiểm tra học kì I - lớp 7A                  - H/c

- Giáo viên nhận xét, đánh giá

-GV kết luận  rồi dẫn vào bài: Căn cứ vào phương thức biểu đạt của các vb, các em đã được học kiểu vb TS, MT– L6, B/c – L7. Chúng ta cũng được học về cách làm đơn từ ở L6. Đó là một kiểu VBHC. Một bản B?C về một vấn đề nào đó cũng là VBHC? Vì sao các VB này lại gọi là VB h/c? Tiết học hôm nay cô cùng các em đi tìm hiểu  xem thế nào là vb hành chính ? Những loại vb nào thì ta gọi là vb  hành chính ?

HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

Hoạt động của thầy-trò Nội dung kiến thức

I- Thế nào là vb hành chính: 15p

1. Mục tiêu: Giúp HS có đư¬ợc hiểu biết chung về văn bản hành chính: Mục đích, nội dung, yêu cầu và các loại văn bản hành chính th¬ường gặp.

2. Phương thức thực hiện:

- Hoạt động cá nhân, nhóm

- Thuyết trình, vấn đáp.

3. Sản phẩm hoạt động

- Trình bày phiếu học tập

4. Phương án kiểm tra, đánh giá

- Học sinh đánh giá.

- Giáo viên đánh giá.

5. Tiến trình hoạt động:

*GV chuyển giao nhiệm vụ

+Gv chia lớp thành 3 nhóm, mỗi nhóm tìm hiểu 1 vb.

+Hs đọc các văn bản trong sgk – TL nhóm theo các câu hỏi sau:

?VB đó là vb gì?

?Của ai gửi cho ai?

? Nhằm mục đích gì?

?Hình thức trình bày như thế nào?

?Ba VB này có gì giống và khác nhau? Hình thức trình bày của 3 vb có gì khác với các vb thơ, truyện mà em đã học?

*Học sinh tiếp nhận - Thực hiện nhiệm vụ- Báo cáo kết quả- Nhận xét, bổ sung, đánh giá kết quả

- Dự kiến sản phẩm:

-VB 1: văn bản thông báo. của BGH trường gửi các lớpvề k/h trồng cây

-VB 2: giấy đề nghị của tập thể lớp gửi cô giáo CN lớp đề đạt nguyện vọng ....

-Vb 3: B/c của lớp gửi BGH trường về kết quả hoạt động ...

- Hình thức trình bày theo các mục qui định sẵn sau:

 -> Cả 3 vb này giống về hình thức trình bày đều theo một số mục nhất định (theo mẫu), như¬ng chúng khác nhau về mđ và những ND cụ thể đư-ợc tr.bày trong mỗi văn bản.

- Các loại VB trên khác các TP thơ văn: Thơ văn dùng hư¬ cấu t¬ưởng tư¬ợng, còn các văn bản hành chính không phải hư cấu tư¬ởng tư¬ợng. Ngôn ngữ thơ văn đư¬ợc viết theo phong cách NT, còn ngôn ngữ các văn bản trên là ngôn ngữ hành chính, đơn nghĩa, chính xác, rõ ràng.

- Giáo viên nhận xét, đánh giá và chốt  KT

?Khi nào thì ng¬ười ta viết văn bản thông báo, đề nghị và báo cáo ?

?Mỗi văn bản nhằm mục đích gì ?

+Gv: Cấp trên không bao giờ dùng báo cáo với cấp d¬ưới và ngư¬ợc lại cấp dư¬ới không dùng thông báo với cấp trên. Đề nghị cũng chỉ dùng trong tr-ường hợp cấp dư¬ới đề nghị lên cấp trên, cấp thấp đề nghị lên cấp cao.

+Gv: Ba văn bản trên đ¬ược gọi là văn bản hành chính hoặc văn bản hành chính công vụ.

- Vậy em hiểu thế nào là văn bản hành chính? văn bản hành chính đ¬ược trình bày nh¬ư thế nào?

  Gv chốt KT ghi bảng->

  Hs đọc ghi nhớ

?Em còn thấy loại văn bản nào t¬ương tự như¬ 3 văn bản trên ?

- GV chia lớp thành 2 nhóm tổ chức cho HS chơi trò chơi tiếp sức

- Dự kiến sản phẩm:

Biên bản, sơ yếu lí lịch, giấy khai sinh, hợp đồng, giấy chứng nhận, Quyết định, nghị quyết, đơn từ,...

HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP: 15

1. Mục tiêu:

-Củng cố các KT về văn bản hành chính: Mục đích, nội dung, yêu cầu và các loại văn bản hành chính th¬ường gặp.

-Rèn k/n nhận biết và tạo lập vb h/c

2. Phương thức thực hiện:

- Hoạt động cặp đôi, cá nhân

3. Sản phẩm hoạt động

- Trình bày miệng , phiếu học tập

4. Phương án kiểm tra, đánh giá

- Học sinh đánh giá.

- Giáo viên đánh giá.

5. Tiến trình hoạt động:

*GV chuyển giao nhiệm vụ:

-Hs đọc y/c BT SGK và thảo luận cặp đôi các tình huống

-Chia lớp thành 2 nhóm:

+Nhóm 1: Tạo lập vb tình huống 2

+Nhóm 2: Tạo lập vb tình huống 5 

*Học sinh tiếp nhận - Thực hiện nhiệm vụ- Báo cáo kết quả- Nhận xét, bổ sung, đánh giá kết quả

- Dự kiến sản phẩm:

1. Dùng văn bản thông báo.

2. Dùng văn bản báo cáo.- Nhóm 1 viết

4. Phải viết đơn xin học.

5. Dùng văn bản đề nghị. – Nhóm 2 viết

- Giáo viên nhận xét, đánh giá bài viết của HS mỗi nhóm. Chú ý cách trình bày vb                I- Thế nào là vb hành chính:

1.Ví dụ:SGK

2.Nhận xét:

 

-Vb thông báo: truyền đạt 1 v.đề gì đó xuống cấp thấp hơn hoặc muốn cho nhiều ng¬ười biết.

 

- Vb đề nghị (kiến nghị): đề đạt 1 nguyện vọng chính đáng nào đó của cá nhân hay tập thể đối với cơ quan hoặc cá nhân có thẩm quyền giải quyết

-Vb báo cáo: tổng kết, nêu lên những gì đã làm để cấp trên đư¬ợc biết.

II- Luyện tập:

1. Dùng văn bản thông báo.

2. Dùng văn bản báo cáo.

4. Phải viết đơn xin học.

5. Dùng văn bản đề nghị.

 

HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG: 5p

1. Mục tiêu: HS biết vận dụng kiến thức đã học về VBHC áp dụng vào cuộc sống thực tiễn tạo lập những VBHC thường gặp.

2. Phương thức thực hiện: Hoạt động cá nhân

3. Sản phẩm hoạt động: Trình bày  vào vở ghi

4. Phương án kiểm tra, đánh giá

- Học sinh đánh giá.

- Giáo viên đánh giá.

5. Tiến trình hoạt động:

*GV chuyển giao nhiệm vụ: Viết báo cáo về tình hình làm kế hoạch nhỏ của lớp mình cho cô giáo chủ nhiệm được biết

*Học sinh tiếp nhận - Thực hiện nhiệm vụ- Báo cáo kết quả- Nhận xét, bổ sung, đánh giá kết quả

- Dự kiến sản phẩm:

- Giáo viên nhận xét, đánh giá

HOẠT ĐỘNG 5: TÌM TÒI, MỞ RỘNG, SÁNG TẠOTÌM TÒI, MỞ RỘNG

1. Mục tiêu: HS mở rộng vốn kiến thức đã học.

2. Phương thức thực hiện:

- Hoạt động cá nhân

3. Sản phẩm hoạt động

- Trình bày vào vở BT

4. Phương án kiểm tra, đánh giá

- Học sinh tự đánh giá.

- Giáo viên đánh giá.

5. Tiến trình hoạt động:

*GV chuyển giao nhiệm vụ: Sưu tầm 1 số vb h/c mà em thường gặp.

*Học sinh tiếp nhận - Thực hiện nhiệm vụ

-Sưu tầm 1 số VB h/c khác mà em biết

- Học thuộc lòng ghi nhớ.

 *Rút kinh nghiệm:  

Xem nhiều