Giáo án bài Tìm hiểu động vật ở địa phương thi giáo viên giỏi theo cv 5512 phát triển năng lực

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file 65 Tìm hiểu động vật ở địa phương (2 Tiết) I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: – HS tìm hiểu thông tin từ sách báo, thực …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

65 Tìm hiểu động vật ở địa phương

(2 Tiết)

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:

– HS tìm hiểu thông tin từ sách báo, thực tiễn sản xuất ở địa phương để bổ sung kiến thức về một số động vật có tầm quan trọngtrong thực tế ở địa phương

     2. Năng lực

                                Phát triển các năng lực chung và năng lực chuyên biệt

N¨ng lùc chung  N¨ng lùc chuyªn biÖt

– Năng lực phát hiện vấn đề

– Năng lực giao tiếp

– Năng lực hợp tác

– Năng lực tự học

– N¨ng lùc sö dông CNTT vµ TT    – Năng lực kiến thức sinh học

– Năng lực thực nghiệm

– Năng lực nghiên cứu khoa học

 

3. Về phẩm chất

Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Giáo viên:

– Tài liệu tích hợp GDMT.

– Tài liệu về một số động vật có tầm quan trọng ở địa phương.

– Hướng dẫn viết báo cáo.

2. Học sinh:

– Sưu tầm thông tin về một số loài động vật có giá trị kinh tế ở địa phương.

III. TIẾN TRÌNH

1. Kiểm tra bài cũ (4’)

– Nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng các loài động vật quí hiếm có nguy cơ bị tuyệt chủng ?

2. Bài mới

 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV     HOẠT ĐỘNG CỦA HS      NỘI DUNG

Hoạt động 1: Hướng dẫn cách thu thập thông tin. (35’)

 

 

– GV yêu cầu:

+ Hoạt động theo nhóm 6 người.

+ Xếp lại nội dung các thông tin cho phù hợp với yêu cầu.

– Tên loài động vật? Lấy VD cụ thể.

– Địa điểm? Lấy VD cụ thể.

                I. Hướng dẫn cách thu thập thông tin.

a. Tên loài động vật cụ thể

VD: Tôm, cá, gà, lợn, bò, tằm, cá sấu.

b. Địa điểm

Chăn nuôi tại gia đình hay địa phương nào..

– Điều kiện sống của loài động vật đó bao gồm: khí hậu và nguồn thức ăn.

– Điều kiện sống khác đặc trưng của loài:

VD:         – Bò cần bãi chăn thả

– Tôm cá cần mặt nước rộng.

c. Cách nuôi

– Làm chuồng trại :

+ Đủ ấm về mùa đông

+ Thoáng mát về mùa hè

– Số lượng loài, cá thể (có thể nuôi chung các gia súc, gia cầm)

– Cách chăn sóc:

+ Lượng thức ăn, loại thức ăn

+ Cách chế biến: phơi khô, lên men, nấu chín

+ Thời gian ăn:  

– Thời kì vỗ béo

– Thời kì sinh sản

– Nuôi dưỡng con non

+ Vệ sinh chuồng trại: giá trị tăng trọng

+ Số kg trong 1 tháng

VD:         Lợn 20 kg/tháng

Gà    1 kg/tháng

3. Củng cố (4’)

– Nhận xét chuẩn bị của các nhóm

– Đánh giá kết quả báo cáo các nhóm

4. Dặn dò (1’)

– Về nhà tìm hiểu tiếp các loài động vật có giá trị kinh tế ở địa phương. Giờ sau thực hành tiếp.

 

Tiết 65

Bài 61 + 62 TÌM HIỂU MỘT SỐ ĐỘNG VẬT CÓ TẦM QUAN TRỌNG

TRONG KINH TẾ Ở ĐỊA PHƯƠNG

(Tiếp theo)

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:

– HS tìm hiểu thông tin từ sách báo, thực tiễn sản xuất ở địa phương để bổ sung kiến thức về một số động vật có tầm quan trọngtrong thực tế ở địa phương

2. Năng lực

                                Phát triển các năng lực chung và năng lực chuyên biệt

N¨ng lùc chung  N¨ng lùc chuyªn biÖt

– Năng lực phát hiện vấn đề

– Năng lực giao tiếp

– Năng lực hợp tác

– Năng lực tự học

– N¨ng lùc sö dông CNTT vµ TT    – Năng lực kiến thức sinh học

– Năng lực thực nghiệm

– Năng lực nghiên cứu khoa học

 

3. Về phẩm chất

Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Giáo viên:

– Tài liệu tích hợp GDMT.

– Tài liệu về một số động vật có tầm quan trọng ở địa phương.

– Hướng dẫn viết báo cáo.

2. Học sinh:

– Sưu tầm thông tin về một số loài động vật có giá trị kinh tế ở địa phương.

III. TIẾN TRÌNH

1. Kiểm tra bài cũ: ko

2. Bài mới:

Leave a Comment