Giáo án bài Tìm hiểu động vật ở địa phương thi giáo viên giỏi theo cv 5512 phát triển năng lực

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file 66 Tìm hiểu động vật ở địa phương Yêu cầu HS tiếp tục tìm hiểu và thu thập thông tin và trả lời các câu hỏi …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

66 Tìm hiểu động vật ở địa phương

Yêu cầu HS tiếp tục tìm hiểu và thu thập thông tin và trả lời các câu hỏi sau về:

+ Giá trị kinh tế của vật nuôi? Lấy VD cụ thể để chứng minh.        

– HS quan sát và xử lí thông tin → trả lời các câu hỏi.

– Nhóm khác chú ý lắng nghe → NXBS    I. Thu thập thông tin :

d. Giá trị kinh tế

– Gia đình:

+ Thu thập từng loài

+ Tổng thu nhập xuất chuồng.

+ Giá trị VNĐ/năm

– Địa phương

+ Tăng nguồn thu nhập kinh tế địa phương nhờ chăn nuôi động vật.

+ Ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương

+ Đối với quốc gia

GV chú ý:

+ Đối với HS ở khu công nghiệp hay làng nghề, HS phải trình bày chi tiết quy trình nuôi, giá trị kinh tế cụ thể.

+ Đối với HS ở thành phố lớn không có điều kiện tham quan cụ thể thì chủ yếu dựa vào các thông tin trên sách, báo và chương trình phổ biến kiến thức trên ti vi.

Hoạt động 2: Báo cáo của học sinh. (20’)

 

– GV yêu cầu các nhóm lần lượt báo cáo kết quả.

– GV nhận xét.

          

– Các nhóm khác theo dõi, nhận xét, bổ sung      II. Báo cáo kết quả

3. Củng cố (3’)

– Nhận xét sự chuẩn bị của các nhóm

– Đánh giá kết quả báo cáo các nhóm

4. Dặn dò (1’)

– Ôn tập toàn bộ sinh học 7

– Kẻ bảng 1,2 SGK tr.200-201 vào vở bài tập. Chuẩn bị giờ sau ôn tập học kì.

5. Đánh giá, điều chỉnh sau tiết dạy:

 

Leave a Comment