Giáo án bài tìm hiểu nội quy nhà trường môn hoạt động trải nghiệm sách kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1


Giáo án bài tìm hiểu nội quy nhà trường môn hoạt động trải nghiệm sách kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1 bài soạn sách mới năm học 2021-2022

Tiết 4:                                   hoạt động trải nghiệm

Sinh hoạt dưới cờ

Tìm hiểu nội quy nhà trường

I.          Mục tiêu:

   Học sinh có khả năng:

      Biêt được những yêu cần cơ ban được quy định trong nội quy của trường;

      Có ý thức trách nhiệm, kỉ luật và hành vi thực hiện tốt nội quy;

     Cam kêt thực hiện nội quy nhà trường;

      Rèn kĩ năng chú ý lắng nghe tích cực, kĩ năng thuyết trình, tự giác tham gia các hoạt động,...

II.         CHUẨN BỊ

       Đối với GV

-           Hệ thống âm thanh phục vụ hoạt động;

-           Văn nghệ: Phân công ba lớp chuẩn bị ba tiết mục với nội dung hát, múa vể mái trường, thầy cô, bạn bè.

       Đối với HS

-           HS lớp 1 tìm hiểu nội quy nhà trường;

-           HS được phân công tập luyện các tiểu phẩm với nội dung để cập đên những quy định khó thực hiện trong nội quy nhà trường;

-           HS được phân công các tiêt mục văn nghệ tích cực luyện tập.

III.       CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

TG       Hoạt động của GV    Hoạt động của HS

4’        1.         KHỞI ĐỘNG

-Toàn trường hát bài Em yêu trường em (sáng tác: Hoàng Vân) hoặc bài hát truyển thống của trường.

- Sau khi cả trường hát, GV dẫn dắt vào hoạt động.      

-Học sinh tham gia

34’      2.         KHÁM PHÁ – KẾT NỐI

a.Bước 1: Tiểu phẩm “Thực hiện nội quy nhà trường”

Xem tiểu phẩm vể việc thực hiện những quy định trong nội quy nhà trường.

b.Bước 2: Phổ biến và cam kết thực hiện nội quy nhà trường trong năm học mới

-TPT nhà trường lên phổ biên nội quy nhà trường trong năm học mới, trong đó nhấn mạnh những điểu không thay đổi, bổ sung những điểu mới hoặc thay đổi; lưu ý những điểu HS dễ vi phạm để các em tránh.

-Cả trường chú ý lắng nghe.

-Đại diện các lớp cam kêt thực hiện nội quy nhà trường.

c. Bước 3: Văn nghệ

 -HS dẫn chương trình mời các lớp đã chuẩn bị văn nghệ lên biểu diễn. Cả trường cổ vũ, động viên.

- HS biểu diễn văn nghệ.    

-HS quan sát, trả lời

-HS lắng nghe

-HS nhắc lại

-HS chia sẻ

-HS theo dõi

2’        3.CỦNG CỐ - DẶN DÒ

-Nhận xét tiết học

-Dặn dò chuẩn bị bài sau   

-HS lắng nghe

Xem nhiều