Giáo án bài Tìm hiểu về dân cư Ôxtrâylia thi giáo viên giỏi theo CV 5512 phát triển năng lực

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file 9 Tìm hiểu về dân cư Ôxtrâylia I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức:  – Củng cố thêm kiến thức về dân cư Oxtraylia. 2. Năng lực: …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

9 Tìm hiểu về dân cư Ôxtrâylia

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:

 – Củng cố thêm kiến thức về dân cư Oxtraylia.

2. Năng lực:

 – Năng lực chung: Năng lực giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đề, tự học, sử dụng công nghệ thông tin.

 – Năng lực chuyên biệt: Tư duy tổng hợp theo lãnh thổ; sử dụng bản đồ; sử dụng tranh ảnh.

3. Phẩm chất:

 – Phẩm chất: trung thực, chăm chỉ, trách nhiệm.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Thiết bị: Máy tính, máy chiếu.

2. Học liệu: SGK, Atlat, bản đồ, biểu đồ, tranh ảnh, video.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

3.1. Ổn định:

Ngày dạy

Lớp

Sĩ số

Ghi chú

3.2. Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra.

3.3. Hoạt động học tập:

HOẠT ĐỘNG 1: HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU (KHỞI ĐỘNG)

a) Mục đích: HS xác định được yêu cầu, nhiệm vụ của bài thực hành.

b) Nội dung: HS sử dụng SGK.

c) Sản phẩm: HS nêu đúng yêu cầu của bài thực hành.

d) Tổ chức thực hiện:

 – Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: GV yêu cầu HS đọc SGK, xác định rõ yêu cầu của bài thực hành.

 – Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện nhiệm vụ trong thời gian 02 phút.

 – Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV gọi một số HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.

 – Bước 4: Kết luận, nhận định: GV đánh giá kết quả của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào bài học mới.

HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

Hoạt động 2.1. Thực hành

a) Mục đích: HS viết được báo cáo về dân cư Oxtraylia.

b) Nội dung: HS quan sát máy chiếu, sử dụng SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức:

1. Thu thập thông tin

 – Thông tin SGK.

 – Thông tin do GV cung cấp

 – Thông tin do HS tự thu thập

2. Đề xuất tên báo cáo

3. Viết dàn ý đại cương và chi tiết cho báo cáo

Đề cương phải đảm bảo các ý chủ chôt sau:

 – dân số ít, dân tăng chủ yếu do nhập cư.

 – Phân bố dân cư không đồng đều

 – Những đặc tính chất lượng của dân cư.

4. Viết toàn báo cáo

5. Trình bày trước lớp

d) Tổ chức thực hiện:

 – Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: GV chia lớp thành 4 nhóm, yêu cầu HS tìm hiểu SGK kết hợp với kiến thức của bản thân và hoạt động theo nhóm để hoàn thành nhiệm vụ:

 + Các nhóm xác định các nguồn thông tin có thể sử dụng để viết báo cáo.

 + Xác định tên báo cáo của mình: Tên báo cáo ngắn gọn, phù hợp với nội dung.

 + Các nhóm viết đề cương sau đó hoàn thiện.

 – Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:

 + Các nhóm tự phân công nhiệm vụ cho các thành viên.

 + HS làm việc theo nhóm trong khoảng thời gian: 5 phút.

 – Bước 3: Báo cáo, thảo luận:

 + GV yêu cầu đại diện các nhóm báo cáo kết quả.

 + Các nhóm nhận xét, bổ sung cho nhau.

 – Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá về thái độ, quá trình làm việc, kết quả hoạt động và chốt kiến thức.

HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP

a) Mục đích: Củng cố lại kiến thức đã học, rèn luyện kĩ năng bài học góp phần hình thành các kĩ năng mới cho HS

b) Nội dung: HS quan sát máy chiếu, sử dụng SGK và vận dụng kiến thức đã học để trả lời câu hỏi.

c) Sản phẩm: HS hoàn thành câu hỏi:

Câu 1. Dân số Ô – xtrây – li – a tăng chủ yếu là do

A. Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên cao.                                        B. Nhập cư.

C. Quy mô dân số lớn.                                                                    D. Tuổi thọ cao.

Câu 2. Nhận xét nào dưới đây là đúng?

A. Ô – xtrây – li – a là nước có quy mô dân số lớn hàng đầu thế giới.

B. Số dân Ô – xtrây – li – a tăng lên rất nhanh.

C. Số dân Ô – xtrây – li – a tăng lên liên tục.

D. Số dân Ô – xtrây – li – a nhìn chung có xu hướng tăng qua các năm.

Câu 3. Thành phần dân cư chiếm tỉ trọng lớn nhất ở Ô – xtrây – li – a có nguồn gốc

A. Châu Á.

B. Châu Mĩ.

C. Châu  u.

D. Thổ dân, cư dân đảo.

 + Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ: HS thảo luận và tìm đáp án đúng.

 + Bước 3. GV gọi một số HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.

 + Bước 4. GV đánh giá kết quả của HS, chốt các đáp án đúng và kiến thức có liên quan.

d) Tổ chức thực hiện:

 – Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: GV trình chiếu câu hỏi, yêu cầu HS trả lời.

 – Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS thảo luận và tìm đáp án.

 – Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV gọi một số HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.

 – Bước 4: Kết luận, nhận định: GV đánh giá kết quả của HS, chốt đáp án và kiến thức có liên quan.

HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG

a) Mục đích: HS vận dụng hoặc liên hệ kiến thức để đọc bản đồ và giải thích nguyên nhân sự phân bố dân cư Ôxtraylia.

b) Nội dung: HS quan sát máy chiếu, sử dụng SGK và vận dụng kiến thức đã học để trả lời câu hỏi.

c) Sản phẩm: HS hoàn thành câu hỏi:

 * Câu hỏi: Dựa vào hình 12.6, nhận xét sự phân bố dân cư Ôxtraylia và giải thích nguyên nhân?

 * Trả lời câu hỏi:

 – Sự phân bố dân cư: Dân cư Ôxtraylia phân bố không đều: dân cư tập trung chủ yếu ở vùng ven biển phía Đông, phía Nam và Tây Nam.

 – Nguyên nhân: Vùng ven biển phía Đông, phía Nam và Tây Nam có điều kiện tự nhiên thuận lợi; Kinh tế phát triển và lịch sử khai thác lãnh thổ sớm.

d) Tổ chức thực hiện:

 – Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: GV trình chiếu câu hỏi, yêu cầu HS trả lời.

 – Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS thảo luận và tìm đáp án.

 – Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV gọi một số HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.

 – Bước 4: Kết luận, nhận định: GV đánh giá kết quả của HS, chốt đáp án và kiến thức có liên quan.

3.4. Củng cố, dặn dò:

GV củng cố bài học bằng sơ đồ hóa kiến thức được chuẩn bị sẵn và trình chiếu, nhấn mạnh các nội dung trọng tâm của bài.

3.5. Hướng dẫn về nhà:

 – Hoàn thành bài thực hành.

 – Hoàn thành câu hỏi phần vận dụng..

 – Chuẩn tiết ôn tập học kì: HS hệ thông hóa kiến thức có liên quan đến:

 + Trung Quốc.

 + Đông Nam Á.

Leave a Comment