Giáo án bài tìm kiếm sự hỗ trợ từ thầy cô hoạt động trải nghiệm lớp 2 sách cánh diều

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file tìm kiếm sự hỗ trợ từ thầy cô I. MỤC TIÊU 1. Mức độ, yêu cầu cần đạt –              Kể được những tình huống mâu thuẫn …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

tìm kiếm sự hỗ trợ từ thầy cô

I. MỤC TIÊU

1. Mức độ, yêu cầu cần đạt

–              Kể được những tình huống mâu thuẫn với bạn mà mình không thể tự giải quyết được, phải tìm kiếm sự hỗ trợ của thầy cô.

2. Năng lực

–              Năng lực chung: Giao tiếp, hợp tác; Tự chủ, tự học.

–              Năng lực riêng:Có kĩ năng tìm kiếm sự hỗ trợ từ thầy cô.

3. Phẩm chất

–              Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trung thực, trách nhiệm.

II. PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC

1. Phương pháp dạy học

–              Vấn đáp, động não, trực quan, hoạt động nhóm, đóng vai, giải quyết vấn đề, lắng nghe tích cực.

2. Thiết bị dạy học

a. Đối với GV

–              Giáo án.

–              SGK.

–              Một số tình huống mâu thuẫn với bạn bè của HS lớp 2.

b. Đối với HS:

–              SGK.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẬY HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN     HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

I. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu:Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.

b. Cách tiến hành:

– GV giới thiệu trực tiếp vào bài học Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Tìm kiếm sự hỗ trợ từ bạn bè.

II. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 1: Chia sẻ về mâu thuẫn với bạn bè

a. Mục tiêu: HS kể được những tình huống mâu thuẫn với bạn mà không thể tự mình giải quyết, phải tìm đến sự hỗ trợ của thầy cô.

b.Cách tiến hành:

(1) Làm việc nhóm:

– GV chia lớp thành các nhóm.

– GV phổ biến nội dung thảo luận nhóm: Mỗi HS chia sẻ với các bạn trong nhóm về một tình huống mâu thuẫn với bạn mà mình không thể tự giải quyết được, phải tìm đến sự hỗ trợ thầy cô.

– GV mời một số HS lên chia sẽ trước cả lớp.

– HS lắng nghe và đóng góp ý kiến.

– GV tổng kết và rút ra kết luận.

c. Kết luận:Việc xảy ra mâu thuẫn với bạn là điều không thể tránh khỏi. Thầy cô luôn ở bên cạnh giúp đỡ các em hòa giải những mâu thuẫn đó.

Hoạt động 2: Thực hành tìm kiếm sự hỗ trợ từ thầy cô

a. Mục tiêu: Giúp HS biết cách tìm kiếm, hỗ trợ từ thầy cô trong những tình huống mâu thuẫn với bạn mà không thể tự mình giải quyết.

b.Cách tiếu hành:

(1) Làm việc nhóm:

– GV chia lớp thành các nhóm.

– GV phổ biến nhiệm vụ làm việc nhóm:

+ Quan sát tranh và thảo luận về cách xử lí của bạn Tú. Tình huống trong được đưa ra là: Giờ ra chơi, Nam lấy quả bóng của Tú để chơi mà không chịu trả lại cho Tú.

+ Các nhóm sẽ thể hiện cách xử lí tình huống thông qua đóng vai.

(2) Làm việc cả lớp

– GV mời các nhóm lên trước lớp đóng vai thể hiện cách xử lí tình huống,

– GV mời các nhóm còn lại quan sát, lắng nghe và nhận xét. GV đưa ra kết luận.

– GV mời HS chia sẻ về những điều bản thân học được sau khi đóng vai xử lí tình huống.

c. Kết luận: Các em hãy mạnh dạn tìm đến sự hỗ trợ từ thầy cô, bạn bè khi không tự giải quyết được mâu thuẫn với bạn.

– GV khuyến khích HS hãy tự thực hiện tìm kiếm sự hỗ trợ từ thầy cô, bạn bè khi không tự giải quyết được mâu thuẫn với bạn.      

– HS chia thành các nhóm.

– HS lắng nghe.

Leave a Comment