Giáo án bài tình bạn môn âm nhạc sách cánh diều

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file I. Mục tiêu 1. Kiến thức – Hát đúng cao độ, trường độ bài hát Tình bạn. Hát rõ lời và thuộc lời, biết hát gõ …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

I. Mục tiêu

1. Kiến thức

– Hát đúng cao độ, trường độ bài hát Tình bạn. Hát rõ lời và thuộc lời, biết hát gõ đệm, vận dụng đơn giản

– Nghe và vận động cơ thể phù hợp với nhịp điệu bài hát Hái hoa bên rừng

– Chơi nhạc cụ Tem – bơ – rin, chuông và động tác tay, chân thể hiện được tiết tấu, biết ứng dụng đệm cho bài hát Tình bạn

– Biết cảm nhận về cao độ, trường độ, cường độ thông qua các hoạt động Vận dụng – Sáng tạo.

2. Năng lực:

           – Học sinh biết chơi nhạc cụ và động tác tay theo hình tiết tấu đều – nhịp nhàng.

 – Biết hát và sử dụng nhạc cụ gõ đệm hoặc động tác tay chân đệm bài hát Tình bạn.

3. Phẩm chất:

– Giáo dục học sinh đoàn kết, thân ái với bạn bè. Không phân biệt đối xử, chia rẽ các bạn.

II.CHUẨN BỊ

1. Giáo viên

– Đàn phím điện tử, loa đài, băng đĩa nhạc, thanh phách.

– Chơi đàn và hát tốt bài Tình bạn

– Một số động tác vận động cho bài Tình bạn, Hái hoa bên rừng

– Thể hiện đúng tiết tấu bằng nhạc cụ và động tác tay, chân.

– Thực hành các hoạt động Vận dụng – Sáng tạo.

2. Học sinh

– Có một trong số các nhạc cụ gõ như: Song loan, thanh phách, trống nhỏ, chuông, tem-bơ-rin, trai-en-gô.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC

TIẾT   KẾ HOẠCH DẠY HỌC

27        Chủ đề 7: Tình bạn

Hát: Tình bạn

28        Ôn tập bài hát: Tình bạn

Vận dụng – Sáng tạo: Vận động theo tiếng đàn

29        Nghe nhạc: Hái hoa bên rừng

Vận dụng – Sáng tạo: Vỗ tay với các nhịp độ khác nhau

30        Nhạc cụ

Vận dụng – Sáng tạo: Hát theo cách riêng của mình

Leave a Comment