Giáo án bài trang trí khung ảnh gia đình hoạt động trải nghiệm lớp 2 sách cánh diều

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Trang trí khung ảnh gia đình I. MỤC TIÊU 1. Mức độ, yêu cầu cần đạt –              HS thể hiện tình yêu gia đình thông qua …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Trang trí khung ảnh gia đình

I. MỤC TIÊU

1. Mức độ, yêu cầu cần đạt

–              HS thể hiện tình yêu gia đình thông qua việc tự làm khung ảnh gia đình.

2. Năng lực

–              Năng lực chung: Giao tiếp, hợp tác ; Tự chủ, tự học.

–              Năng lực riêng:Biết quy trì, cách làm một khung ảnh về gia đình.

3. Phẩm chất

–              Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trung thực, trách nhiệm.

II. PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC

1. Phương pháp dạy học

–              Vấn đáp, động não, trực quan, hoạt động nhóm, đóng vai, giải quyết vấn đề, lắng nghe tích cực.

2. Thiết bị dạy học

a. Đối với GV

–              Giáo án.

b. Đối với HS:

–              SGK.

–              Bút màu, bút dạ, bìa cứng đủ màu, giấy màu, keo hồ dán, băng dính, các đồ dùng trang trí khác.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẬY HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN     HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

I. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: GV ổn đinh lớpvà hướng HS vào chuẩn bị tiết sinh hoạt lớp.

b. Cách tiến hành:GV điều hành lớp và nêu hoạt động Trang trí khung ảnh gia đình.

II. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

a. Mục tiêu: HS tham gia nhiệt tình vào hoạt động

trang trí khung ảnh gia đình.

b.Cách tiến hành:

– GV phổ biến yêu cầu: HS sử dụng những đồ dùng gia đình đã chuẩn bị để làm khung ảnh gia đình.

– GV yêu cầu HS dành thời gian suy nghĩ và lên ý tưởng làm khung ảnh gia đình. GV khuyến khích những ý tưởng sáng tạo, độc đáo.

– GV hướng dẫn HS thực hiện làm khung ảnh gia đình theo ý tưởng của mình.

– GV quan sát, hỗ trợ HS nếu HS còn lúng túng.

– Sau khi hoàn thành, HS giới thiệu khung ảnh đã làm với các bạn và chia sẻ được ý tưởng thực hiện khung ảnh của gia đình.

– GV hướng dẫn HS đưa ảnh gia đình vào khung đã làm và đặt vào vị trí yêu thích.             

– HS trình bày sản phẩm.

– HS đưa ảnh gia đình vào khung đã làm và đặt vào vị trí yêu thích.

Leave a Comment