Giáo án bài tri ân gia đình thương binh, liệt sĩ hoạt động trải nghiệm lớp 2 sách cánh diều

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Tri ân gia đình thương binh, liệt sĩ I. MỤC TIÊU 1. Mức độ, yêu cầu cần đạt –              Xây dựng được kế hoạch thăm hỏi, …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Tri ân gia đình thương binh, liệt sĩ

I. MỤC TIÊU

1. Mức độ, yêu cầu cần đạt

–              Xây dựng được kế hoạch thăm hỏi, giúp đỡ gia đình thương binh liệt sĩ.

–              Thể hiện lòng biết ơn, kính trọng các thương binh, liệt sĩ bằng việc làm phù hợp.

2. Năng lực

–              Năng lực chung: Giao tiếp, hợp tác ; Tự chủ, tự học.

–              Năng lực riêng:Hiểu và tri ân gia đình thương binh, liệt sĩ.

3. Phẩm chất

–              Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trung thực, trách nhiệm.

II. PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC

1. Phương pháp dạy học

–              Vấn đáp, động não, trực quan, hoạt động nhóm, đóng vai, giải quyết vấn đề, lắng nghe tích cực.

2. Thiết bị dạy học

a. Đối với GV

–              Giáo án.

–              SGK Hoạt động trải nghiệm.

b. Đối với HS:

–              SGK.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẬY HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN     HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

I. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: GV ổn đinh lớpvà hướng HS vào chuẩn bị tiết sinh hoạt lớp.

b. Cách tiến hành:GV điều hành lớp và nêu hoạt động Tri ân gia đình thương bình, liệt sĩ.

II. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

a. Mục tiêu: Thể hiện lòng biết ơn, kính trọng các thương binh, liệt sĩ bằng việc làm phù hợp.

b.Cách tiến hành:

(1) Làm việc nhóm:

– GV chia HS thành các nhóm từ 4 đến 6 người.

– GV yêu cầu các nhóm thảo luận để xây dựng kế hoạch thăm hỏi, giúp đỡ gia đình thương binh, liệt sĩ:

+ Tên, địa chỉ gia đình thương binh, liệt sĩ.

+ Khó khăn mà các thương binh hoặc gia đình liệt sĩ gặp phải.

+ Những việc làm để thăm hỏi, giúp đỡ họ.

+ Thời gian thực hiện.

(2) Làm việc cả lớp

– GV mời đại diện các nhóm chia sẻ trước lớp kế hoạch của nhóm về việc thăm hỏi, giúp đỡ gia đình thương binh, liệt sĩ.

– GV và HS cùng nhận xét về bản kế hoạch.

– GV hướng dẫn HS thực hiện thăm, hỏi, giúp đỡ gia đình thương binh, liệt sĩ theo kế hoạch đã xây dựng.             

 

 

 

 

Leave a Comment