Giáo án bài trò chơi tạo hình con vật hoạt động trải nghiệm lớp 2 sách cánh diều

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Trò chơi tạo hình con vật I. MỤC TIÊU 1. Mức độ, yêu cầu cần đạt –              HS phát triển được trí tưởng tượng phong phú, …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Trò chơi tạo hình con vật

I. MỤC TIÊU

1. Mức độ, yêu cầu cần đạt

–              HS phát triển được trí tưởng tượng phong phú, kết hợp với khả năng tạo hình khéo léo bằng đôi tay để tạo ra các con vật.

2. Năng lực

–              Năng lực chung: Giao tiếp, hợp tác ; Tự chủ, tự học.

–              Năng lực riêng:Hiểu được ý nghĩa của sự sáng tạo.

3. Phẩm chất

–              Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trung thực, trách nhiệm.

II. PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC

1. Phương pháp dạy học

–              Vấn đáp, động não, trực quan, hoạt động nhóm, đóng vai, giải quyết vấn đề, lắng nghe tích cực.

2. Thiết bị dạy học

a. Đối với GV

–              Giáo án.

–              SGK Hoạt động trải nghiệm.

b. Đối với HS:

–              SGK.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẬY HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN     HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

I. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: GV ổn đinh lớpvà hướng HS vào chuẩn bị tiết sinh hoạt lớp.

b. Cách tiến hành:GV điều hành lớp và nêu hoạt động Trò chơi tạo hình con vật.

II. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

a. Mục tiêu: HS phát triển được trí tưởng tượng và khả năng tạo hình bằng đôi tay.

b.Cách tiến hành:

– GV dùng đèn pin hoặc đèn điện trong phòng tối để tạo không gian tổ chức cho HS thực hiện trò chơi.

– GV dùng tay làm mẫu tạo hình một số con vật để HS bắt chước.

– GV yêu cầu HS thực hiện trò chơi dựa theo trí tưởng tượng và sự sáng tạo của bản thân.

– GV tổ chức cho HS thi theo nhóm: Một bên dùng tay tạo hình con vật, bên còn lại đoán tên con vật.

Leave a Comment