Giáo án bài trường em rất đẹp môn tiếng việt sách kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1


Giáo án bài trường em rất đẹp môn tiếng việt sách kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1 bài soạn sách mới năm học 2021-2022

§8: trường em rất đẹp.

I. Mục tiêu:

1. Nêu được vị trí, địa điểm của trường học, lớp học: bên đồi, giữa làng, đẹp,..

2. HS có kĩ năng đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi  theo mẫu: Trường em ở bên đồi. Trường em rất đẹp.

3. Nghe hiểu và thực hiện theo các chỉ dẫn của giáo viên.

II. Các hoạt động sư phạm:

1. Kiểm tra bài cũ: - Gọi 2 HS lên bảng  trả lời câu hỏi 

                               - Nhận xét – đánh giá – Tuyên dương

2. Giới thiệu bài mới:

III. Các hoạt động dạy học:

Nội dung        Hoạt động của giáo viên     Hoạt động của học sinh

Hoạt động 1:

Khởi động

Hoạt động 2

Khám phá

Hoạt động 3

Luyện nghe

            * Hát bài: Đi học.

- GV cho HS hát bài: Em yêu trường em.

+ Bài hát nói về điều gì?

- GV giới thiệu tên bài.

* Luyện nói từ.

- GV hỏi: Các em thấy gì trong tranh?

- HD HS quan sát tranh và nói các từ: bên đồi, giữa làng, đẹp,..

- YC HS thực hành theo cặp

- Nhận xét – sửa lỗi

* Luyện nói câu:

- GV Hd hs thực hiện theo tranh:

+ Trường em ở bên đồi.

+  Trường em rất đẹp.

+ YC HS kể cho nhau nghe về các hoạt động ở trường.

- Nhận xét – Tuyên dương

* Thực hành:

- GV Hd hs thực hiện theo các lệnh

+ Bạn gái đang chơi nhảy dây. Đó là bức tranh số mấy?

+ Bạn nam đang chơi đá cầu. Đó là bức tranh số mấy?

+ Các bạn đang đi trên sân trường. Đó là bức tranh số mấy?

- Nhận xét – Tuyên dương 

- Thực hiện.

+ Nói về trường học.

- Nhắc lại: cá nhân – đồng thanh

- Ngôi trường, đồi núi, cây.

- Nói theo GV

- Thực hiện theo cặp.

- Nói với nhau

- Thực hiện theo cặp

- Nói theo mẫu câu.

+ Đó là bức tranh số 3.

+ Đó là bức tranh số 2 .

+ Đó là bức tranh số 1

IV. Các hoạt động nối tiếp:  

1. Củng cố:- Cho HS nhắc lại toàn bài

2. Dặn dò - Nhận xét tiết học.

V.Chuẩn bị:- Phấn, bảng, SGK

I. Mục tiêu:

1. Tăng cường tiếng Việt cho học sinh.

2.HS đọc đúng và thuộc bài thơ.

3. Hiểu và làm theo một số khẩu lệnh của GV.

II. Hoạt động sư phạm:

1.         Kiểm tra: YC 2HS đọc thuộc lòng bài thơ: Con voi.

                   - Nhận xét – tuyên dương.

2. Giới thiệu bài mới

III. Các hoạt động dạy học:

Nội dung        Giáo viên       Học sinh

Hoạt động 1

* Giới thiệu bài thơ.

Hoạt động 2

* HD HS đọc thuộc bài thơ

- GV giới thiệu bài thơ: Dung giăng, dung dẻ.

- GV đọc mẫu bài thơ

Dung giăng dung dẻ

Dắt trẻ đi chơi

Đến ngõ nhà trời

Lạy cậu lạy mợ

Cho cháu về quê

Cho dê đi học

Cho cóc ở nhà

Cho gà xới bếp

Xì xà xì xụp

Ngồi thụp xuống đây.

- GV đọc lại bài thơ.

- GV dạy HS đọc thuộc từng câu trong bài thơ. Mỗi câu đọc 3 lần.

- GV đọc 2 câu một lần cho HS đọc thuộc.

- GV đọc 3 câu một lần cho HS đọc thuộc.

- GV đọc cả bài.

- GV cho HS đọc đồng thanh cả bài 3 lần.

- GV cho HS thi đua đọc thuộc bài thơ

- Nhận xét – tuyên dương   - HS quan sát và lắng nghe

-  HS lắng nghe.  

- HS đọc từng câu thơ theo giáo viên.

- HS đọc theo giáo viên.

- Lắng nghe

- HS đọc

- HS thi đua đọc thuộc lòng bài thơ.

IV. Các hoạt động nối tiếp:

1. Củng cố: - HS đọc lại cả bài thơ 2 lần

2. Dặn dò -Nhận xét tiết học

V. Chuẩn bị:  Bài thơ: Dung giăng, dung dẻ..

I. Mục tiêu:

1. Nêu được vị trí, địa điểm của trường học, lớp học: bên đồi, giữa làng, đẹp,..

2. HS có kĩ năng đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi  theo mẫu: Trường em ở bên đồi. Trường em rất đẹp.

3. Nghe hiểu và thực hiện theo các chỉ dẫn của giáo viên.

II. Các hoạt động sư phạm:

1. Kiểm tra bài cũ: - Gọi 2 HS lên bảng  trả lời câu hỏi 

                               - Nhận xét – đánh giá – Tuyên dương

2. Giới thiệu bài mới:

III. Các hoạt động dạy học:

Nội dung        Hoạt động của giáo viên     Hoạt động của học sinh

Hoạt động 4

Hỏi và đáp

Hoạt động 5

Nói đúng tiếng Việt

*Làm mẫu.

- GV gọi 1 HS lên làm mẫu:

+ Trường em ở đâu?

+ Trường em thế nào?

- HD hs thực hiện hỏi đáp.

- Yêu cầu HS phát âm

- Chỉnh sửa, sai

* Thực hành:

- GV YC HS hỏi đáp theo cặp:

- Nhận xét – Tuyên dương

* Tổ chức luyện nói:

- YC HS quan sát tranh và nói các tranh vẽ gì?

- YC HS nối tiếp nói theo cặp.

- Nhận xét – Tuyên dương

- Quan sát.

+ Trường em ở giữa thôn.

+ Trường em rất đẹp.

- Hỏi đáp theo cặp

- Hỏi – đáp với nhau

A: Trường bạn ở đâu?

B: Trường mình ở giữa thôn.

A. Trường bạn thế nào?

B: Trường mình rất đẹp.

- Nói theo tranh: kéo co, gói kẹo, cặp sách, sạch sẽ.

- Nghe và thực hiện

IV. Các hoạt động nối tiếp:  

1. Củng cố:- Cho HS nhắc lại toàn bài

2. Dặn dò - Nhận xét tiết học.

V.Chuẩn bị:- Phấn, bảng, SGK

Phấn, bảng, SGK

Xem nhiều