Giáo án bài tự đánh giá môn tiếng việt lớp 2 sách kết nối tri thức với cuộc sống


Giáo án bài tự đánh giá môn tiếng việt lớp 2 sách kết nối tri thức với cuộc sống theo phương pháp mới phát triển năng lực

Tự đánh giá

(10 phút)

I. Mục tiêu

1. Mức độ, yêu cầu cần đạt

-           Hoàn chỉnh bảng tự đánh giá .

-           Biết đánh dấu trong bảng tự đánh giá những điều mình đã biết, đã làm được sau Bài 28, 29.

2. Năng lực

-           Năng lực chung: Biết cùng các bạn thảo luận nhóm; hợp tác tìm hiểu bài.

-           Năng lực riêng: Biết tự đánh giá theo các đề mục cho sẵn. Trung thực trong đánh giá.

3. Phẩm chất

-           Bồi dưỡng phẩm chất trung thực, chăm chỉ, trách nhiệm.

II. PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC

1. Đối với giáo viên

-           Máy tính, máy chiếu để chiếu.

-           Giáo án.

2. Đối với học sinh

-           SHS.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẬY HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

I. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho HS và từng bước làm quen bài học.

b. Cách thức tiến hành:

- GV giới thiệu bài học: Chúng ta sẽ cùng hoàn chỉnh bảng tự đánh giá những điều mình đã biết, đã làm được sau Bài 28, 29.

II. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

- GV nhắc HS: Bảng tổng kết còn để trống 1 dòng cột bên phải. Trong khi đánh dấu (v) các em cần viết đầy đủ thông tin dòng đó.

- GV yêu cầu HS tự đánh dấu (v) vào Vở bài tập những việc mình đã biết và đã làm được.           

- HS lắng nghe, thực hiện.

- HS lắng nghe, thực hiện.

- HS làm bài đánh giá.

Xem nhiều