Giáo án bài tự đánh giá môn tiếng việt lớp 2 sách kết nối tri thức với cuộc sống

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Tự đánh giá (10 phút) I. Mục tiêu 1. Mức độ, yêu cầu cần đạt –           Biết đánh dấu trong bảng tự đánh giá những điều …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Tự đánh giá

(10 phút)

I. Mục tiêu

1. Mức độ, yêu cầu cần đạt

–           Biết đánh dấu trong bảng tự đánh giá những điều đã biết, đã làm được sau Bài 25, Bài 26.

2. Năng lực

–           Năng lực chung: Biết cùng các bạn thảo luận nhóm; hợp tác tìm hiểu bài.

–           Năng lực riêng: Biết tự đánh giá theo các đề mục đã cho. Trung thực trong đánh giá.

3. Phẩm chất

–           Bồi dưỡng phẩm chất trung thực, chăm chỉ, trách nhiệm.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC

1. Đối với giáo viên

–           Máy tính, máy chiếu.

–           Giáo án.

2. Đối với học sinh

–           SHS.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẬY HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

I. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho HS và từng bước làm quen bài học.

b. Cách thức tiến hành:

– GV giới thiệu bài học: Chúng ta sẽ đánh dấu trong bảng tự đánh giá những điều đã biết, đã làm được sau Bài 25, Bài 26.

II. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 1: HS tự đánh giá bảng tổng kết và tự đánh giá

a. Mục tiêu: HS đánh giá, tổng kết sau Bài 25, Bài 26.

b. Cách tiến hành:

– GV yêu cầu HS đánh dấu (v) tự đánh giá trong Vở bài tập những việc mình đã biết, những gì đã làm.

– GV giới thiệu một số bảng tự đánh giá của HS.           

– HS tự đánh giá.

– HS quan sát, lắng nghe.

Leave a Comment