Giáo án bài tự đánh giá môn tiếng việt sách cánh diều

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Tự đánh giá I. Mục tiêu 1. Mức độ, yêu cầu cần đạt –           Biết đánh dấu trong bảng tự đánh giá những điều mình đã …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Tự đánh giá

I. Mục tiêu

1. Mức độ, yêu cầu cần đạt

–           Biết đánh dấu trong bảng tự đánh giá những điều mình đã biết, đã làm được sau Bài 21, Bài 22.

2. Năng lực

–           Năng lực chung: Biết cùng các bạn thảo luận nhóm; hợp tác tìm hiểu bài.

–           Năng lực riêng: Biết tự đánh giá theo các đề mục đã cho sẵn. Trung thực trong tự đánh giá.

3. Phẩm chất

–           Bồi dưỡng phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm.

II. PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC

1. Đối với giáo viên

–           Máy tính, máy chiếu.

–           Giáo án

2. Đối với học sinh

–           SHS.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẬY HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN    HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

I. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho HS và từng bước làm quen bài học.

b. Cách thức tiến hành:

– GV giới thiệu bài học: Chúng ta sẽ cùng đánh dấu trong bảng tự đánh giá những điều mình đã biết, đã làm được sau Bài 21, Bài 22.

II. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 1: HS tự đọc bảng tổng kết, tự đánh giá

a. Mục tiêu: HS tự đánh giá, nhận xét Bài 21, 22.

b. Cách tiến hành:

– GV yêu cầu HS đánh dấu vào bảng tổng kết trong Vở bài tập để tự đánh giá những việc mình đã biết và những gì đã làm được.

– GV mời một số HS đọc bài đánh giá của mình.            

– HS đánh giá theo mẫu trong SGK.

– HS đọc bài.

Leave a Comment