Giáo án bài tự đánh môn tiếng việt sách cánh diều

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file   Tự đánh giá I. Mục tiêu 1. Mức độ, yêu cầu cần đạt –           Biết đánh dấu tự đánh giá những điều mình đã biết, …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

 

Tự đánh giá

I. Mục tiêu

1. Mức độ, yêu cầu cần đạt

–           Biết đánh dấu tự đánh giá những điều mình đã biết, đã làm được sau 2 chủ điểm Bạn trong nhà, Gắn bó với con người (Bài 19, Bài 20).

2. Năng lực

–           Năng lực chung: Biết cùng các bạn thảo luận nhóm; hợp tác tìm hiểu bài.

–           Năng lực riêng: Biết tự đánh giá theo các đề mục cho sẵn.

3. Phẩm chất

–           Bồi dưỡng phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm.

II. PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC

1. Đối với giáo viên

–           Máy tính, máy chiếu.

–           Giáo án

2. Đối với học sinh

–           SHS.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẬY HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN    HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

I. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho HS và từng bước làm quen bài học.

b. Cách thức tiến hành:

– GV giới thiệu bài học: Sau Bài 19 và Bài 20, các em đã biết thêm những gì? đã làm thêm được những gì? Chúng ta hãy cùng nhau đánh giá theo bảng mẫu gợi ý.

II. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 1: HS tự đọc bảng tổng kết và tự đánh giá

– GV hướng dẫn HS: Đánh dấu v vào ô thích hợp ở bảng tổng kết và tự đánh giá trong vở bài tập, xác nhận nhũng việc mình đã biết (cột trái) và những gì đà làm được (cột phải).

– GV yêu cầu HS đánh giá.

– GV mời 1 số HS đứng dậy đọc bài tự nhận xét, đánh giá của mình.

– HS lắng nghe, thực hiện.

– HS lắng nghe, thực hiện.

– HS làm bài tự nhận xét, đánh giá.

– HS trình bày.

 

 

Leave a Comment