Giáo án bài tự giác làm việc ở nhà môn đạo đức sách chân trời sáng tạo lớp 1

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Bài 1 tự giác làm việc ở nhà TỰ GIÁC LÀM VIỆC Ở NHÀ I.             MỤC TIÊU Sau khi học xong bài học này, học sinh …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Bài 1 tự giác làm việc ở nhà

TỰ GIÁC LÀM VIỆC Ở NHÀ

I.             MỤC TIÊU

Sau khi học xong bài học này, học sinh có:

1.            Phẩm chất chủ yếu

Phẩm chất           Yêu cầu cần đạt

Yêu nước             – Yêu thương gia đình

Chăm chỉ              – Chăm làm các công việc ở nhà vừa sức với bản thân

Trách nhiệm       – Có trách nhiệm với gia đình

2.            Năng lực:

2.1. Năng lực chung

Năng lực              Yêu cầu cần đạt

Tự chủ và tự học               – Học sinh chủ động nói, thực hiện những việc làm thể hiện đúng việc tự giác làm việc ở nhà, thực hiện hoạt động một cách tự giác

Giao tiếp và hợp tác        – Học sinh sử dụng được ngôn ngữ lời nói, cử chỉ thể hiện việc thực hiện tực giác làm việc ở nhà và giúp đỡ mọi người trong gia đình

– Hs cùng các bạn thảo luận, báo cáo nhóm.

2.2. Năng lực đặc thù

Năng lực điều chỉnh hành vi

Thành phần năng lực      Yêu cầu cần đạt

Nhận thức chuẩn mực hành vi    – Học sinh nêu được những việc làm để thực hiện tự giác làm việc ở nhà

Đánh giá hành vi của mình và người khác               – Học sinh đồng tình với thái độ hành vi thể hiện việc thực hiện tự giác làm việc ở nhà.

Điều chỉnh hành vi           Học sinh thực hiện được những việc làm nên tự giác thực hiện khi ở nha và giúp đỡ mọi người trong gia đình.

 

A.            Ma trận

Hoạt động học

(dự kiến thời gian)           Phẩm chất

chủ yếu                NL chung             NL đặc thù           Nội dung              Cách thức đánh giá          PP

và kĩ thuật

Hoạt động 1

(4 phút)                Yêu nước             Tự chủ và tự học               Vận động/sáng tạo             Học sinh có tâm thế vào bài mới nhẹ nhàng.

    Học sinh nêu được những biểu hiện của tình yêu gia đình          Động tác múa và lời hát như thế nào?

Học sinh tự đánh giá câu trả lời.

Học sinh đánh giá bạn

Học sinh múa hát đẹp    Cả lớp

Hoạt động 2

(8 phút)                                Học sinh chủ động nói, thực hiện những việc làm thể hiện tự giác làm việc ở nhà                Học sinh nêu được những việc làm để thực hiện nhà, giúp đỡ mọi người trong gia đình.

                   Nêu những việc làm thực hiện tự giác làm việc ở nhà và những việc chưa tự giác nên làm .

                Học sinh tự đánh giá hoạt động của mình trong nhóm, đánh giá hoạt động của nhóm khác, đánh giá câu trả lời của học sinh khác

                Nhóm đôi

Hoạt động 3

(10 phút)             Chăm chỉ              Học sinh sử dụng được ngôn ngữ lời nói, cử chỉ thể hiện việc thực hiện tự giác làm việc nhà.                Học sinh thực hiện được những việc làm tự giác một cách phù hợp.          Xử lý tình huống trong tranh và liên hệ bản thân làm việc nhà

                –              Học sinh tự đưa ra cách xử lí phù hợp theo tình huống

–              Học sinh tự đánh giá.

–              Học sinh đánh giá lẫn nhau.

–              Giáo viên nhận xét đánh giá.       Nhóm 4

Hoạt động 4

(10 phút)             Yêu nước

Trách nhiệm       Tự chủ và tự học               Vận động/sáng tạo          Lên bảng kế hoạch thực hiện những công việc nhà em sẽ làm         –              Học sinh tự lập bảng

–              Học sinh tự đánh giá.

–              Giáo viên có thể kết hợp với PHHS nhận xét đánh giá      Nhóm 4

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH:

1.Chuẩn bị của giáo viên: tranh hoạt động 2 ; hoạt động 3;  hoạt động 4; Video “Ba ngọn nến lung linh”; câu ghi nhớ.

  2.Chuẩn bị của học sinh:  bút màu

III. CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC

Hoạt động 1: Khởi động: ( 5 phút) 

a)            Mục tiêu: dẫn đắt HS vào bài học. HS tích cực suy nghĩ 

b)            Cách thực hiện:

B1: Gv cho cả lớp nghe và hát bài : Ba ngọn nến lung linh

B2: GV  đặt câu hỏi

B3: GV nêu câu hỏi cho lớp  suy nghĩ

  – Khi về nhà các em phải thực hiện điều gì?

  – Khi biết những việc phải làm em phải làm việc đó như thế nào ?

B4: GV tổng hợp ý kiến và giới thiệu vào hoạt động 2

c)            Dự kiến sản phẩm: câu trả lời của HS.

d)            Kết luận: khi ở nhà hs chúng ta phải tự giác thực hiện các việc như học tập chăm chỉ, dọn dẹp đồ dùng gia đình gọn gàng, giúp mọi người trong nhà…

 

 Hoạt động 2: Khám phá

     *Quan sát tranh

a)            Mục tiêu: HS nêu được nội dung tranh  và trả lời câu hỏi

b)            Cách thực hiện:

B1: GV giới thiệu tranh SGK

       GV giới thiệu tranh và hỏi: Các bạn nhỏ trong tranh đang làm gì? Vì sao làm như vậy?

B2: HS thảo luận nhóm 2. Tập kể nội dung từng tranh

       HS trình bày – Nhận xét

B3: Tìm hiểu nội dung tranh. Thông qua trả lời câu hỏi

B4: GV chốt ý –  GDHS

c)            Dự kiến sản phẩm: HS kể đúng và hiểu nội dung tranh

Dự kiến đánh giá: –  Đánh giá HS qua trả lời câu hỏi

                          – HS tự đánh giá

                           – GV đánh giá

d)            Kết luận: Cảm ơn khi được sự quan tâm, xin lỗi khi làm phiền người khác

* Quan sát tranh

 a)Mục tiêu: Nhận biết được hành động khác phải tự giác thực hiện ở nhà

b)Cách thực hiện:

B1: GV nêu yêu cầu BT2 và đọc câu nói dưới tranh.

B2: HS thảo luận nhóm 4: tìm ra nội dung tranh và nêu thái độ của nhân vật trong tranh  . HS trình bày, nhận xét.

B3: Đối thoại, chia sẻ: Việc tự giác như vậy giúp chúng ta điều gì? Nếu chung ta không tự giác thì sẽ như thế nào ?

   GV chốt.

Dự kiến sản phẩm: Tìm ra nội dung tích cực của tranh

a)            Dự kiến đánh giá:  Thảo luận nhóm

b)            Kết luận: Hiểu được ý nghĩa của việc tự giác là giúp ích cho bản thân

 

Hoạt động 3:đóng vai

a)            Mục tiêu: HS thể hiện được tình huống trong tranh .

b)            Cách thực hiện:

B1: GV đưa tranh tình huống.

B2: HS thảo luận nhóm 4 đóng vai.

       HS thảo luận phân vai.

B3:Các nhóm trình bày.

 Gv nhận xét, chốt ý

c)            Dự kiến sản phẩm: Hành động tự giác được thể hiện một cách vui tươi tự hào, hành động chưa tự giác thể một cách trầm lắng, lo âu

d)            Dự kiến đánh giá: Thái độ tự tin, xử lí tình huống

e)            Kết luận : Hs chúng ta phải tự giác thực hiện tự giác việc ở nhà.

Hoạt động 4: Hs thực hiện lập bảng liệt kê những việc em đã làm  (việc lập bảng có thể được sự hỗ trợ của phụ huynh và hs cần nộp sản phẩm cho gv nhận xét đánh giá)

Mẫu

Những việc em sẽ làm   Những việc em đã làm được       Phụ huynh xác nhận

1

Leave a Comment