Giáo án bài Tủ sách bảo viết về các loài chim môn tiếng việt sách cánh diều

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Tủ sách bảo viết về các loài chim I. Mục tiêu 1. Mức độ, yêu cầu cần đạt –           Biết giới thiệu rõ ràng, tự tin …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Tủ sách bảo viết về các loài chim

I. Mục tiêu

1. Mức độ, yêu cầu cần đạt

–           Biết giới thiệu rõ ràng, tự tin với các bạn sách báo mình mang tới lớp.

–           Đọc, kể trôi chảy, to, rõ cho các bạn nghe những gì vừa đọc. Tốc độ phù hợp với lớp 2.

2. Năng lực

–           Năng lực chung: Biết cùng các bạn thảo luận nhóm; hợp tác tìm hiểu bài.

–           Năng lực riêng:

●         Nhận diện được bài văn xuôi, thơ.

●         Biết ghi chép lại một số câu văn hay, hình ảnh đẹp; thể hiện tình cảm với con vật, nhân vật trong sách báo.

3. Phẩm chất

–           Bồi dưỡng phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm.

II. PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC

1. Đối với giáo viên

–           Máy tính, máy chiếu.

–           Giáo án

2. Đối với học sinh

–           SHS.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẬY HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN    HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

I. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho HS và từng bước làm quen bài học.

b. Cách thức tiến hành:

– GV giới thiệu bài học: Trong tiết học hôm nay, các em sẽ đọc sách báo viết về các loài chim; trao đổi về những gì mình đọc được.

II. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 1: Tìm hiểu yêu cầu của bài học và chuẩn bị

a. Mục tiêu: HS đọc các yêu cầu câu hỏi.

b. Cách tiến hành:

– GV mời 3 HS đứng dậy đọc tiếp nối nhau yêu cầu của tiết học.

– HS 1(Câu 1): Em hãy mang đến lớp quyển sách (tờ báo) viết về các loài chim. Giới thiệu sách (báo) với các bạn.

+ GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS.

– GV mời một số HS giới thiệu quyển sách của mình: tên sách, tên tác giả, tên nhà xuất bản.

– HS2 (Câu 2): Tự đọc một truyện (bài thơ, bài báo) em thích.

+ GV giới thiệu bài mẫu: Hộp thư anh Biết Tuốt. Đây là một văn bản thông tin cung cấp những thông tin rất thú vị về các loài chim. Vì sao mỏ của các loài chim không giống nhau? Vì sao có thường đứng bằng một chân? Vì sao chim sẻ thường nhảy chứ không đi.

+ GV hướng dẫn HS: Nếu không có sách báo mang đi, các em có thể đọc bài này.

– HS3 (Câu 3): Đọc lại (kể lại) cho các bạn nghe một truyện (đoạn truyện, bài thơ, bài báo) em vừa đọc.

Hoạt động 2: Tự đọc sách báo

a. Mục tiêu: HS đọc sách báo; đọc kĩ một đoạn yêu thích để đọc trước lớp; ghi những gì đáng nhớ.

b. Cách tiến hành:

– GV giữ cho lớp yên tĩnh để HS đọc. Nhắc HS có thể đổi sách cho nhau, chọn đọc kĩ một đoạn yêu thích để đọc trước lớp. Ghi lại vào Sổ tay, Phiếu đọc sách những gì đáng nhớ.

Hoạt động 3: Đọc cho các bạn nghe

a. Mục tiêu: HS đọc cho các bạn cùng nhóm nghe; đọc trước lớp.

b. Cách tiến hành:

– GV hướng dẫn HS đọc cho các bạn cùng nhóm nghe.

– GV yêu cầu HS: Lần lượt từng HS đứng trước lớp, đọc (kể) lại to, rõ những gì vừa đọc. HS đọc xong, các bạn có thể hỏi thêm.

– GV yêu cầu cả lớp bình chọn bạn đọc (kể) to, rõ, hấp dẫn, cung cấp những thông tin thú vị. GV dặn các nhóm tự đọc sách cần hỗ trợ nhau. Mời HS đăng kí đọc trước lớp trong các tiết học sau.  

– HS lắng nghe, tiếp thu.

– HS đọc yêu cầu câu hỏi.

– HS đọc sách, ghi chép.

– HS luyện đọc trong nhóm.

– HS đọc, kể.

– HS thực hiện.

Leave a Comment