Giáo án bài vần ac, ăc, âc môn tiếng việt sách kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Bài 46 :  ac       ăc     âc        I. Mục tiêu:           1. Năng lực :          -Đọc: Nhận biết và đọc đúng vần ac, ăc, âc; …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Bài 46 :  ac       ăc     âc

       I. Mục tiêu:

          1. Năng lực :

         -Đọc: Nhận biết và đọc đúng vần ac, ăc, âc; đọc đúng các tiếng, từ ngữ, câu, đoạn có vần ac, ăc, âc ; hiểu và trả lời được các cầu hỏi liên quan đến nội dung đã đọc.

       – Viết: Viết đúng các vần ac, ăc, âc; viết đúng các tiếng, từ ngữ có vần ac, ăc, âc

       -Nói và nghe: Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chứa vần ac, ăc, âc có trong bài học.

      – Phát triển kỹ năng nói lời xin phép

      – Phát triển kỹ năng quan sát,nhận biết các chi tiết trong tranh về phong cảnh.

         2. Phẩm chất:

      – Cảm nhận được vẻ đẹp một vùng đất của Tổ quốc, từ đó yêu mến hơn quê hương, đất nước.

     II. Chuẩn bị: : – Tranh minh họa bài học

                     – Bộ chữ, bảng con, VTV

      III. Các hoạt động dạy học:    TIẾT 1

  Hoạt động của giáo viên   Hoạt động của học sinh

1. Ôn và khởi động:- Hát, chơi trò chơi

2. Nhận biết

– Quan sát tranh và trả lời các câu hỏi:               Em thấy gì trong tranh?

– Chốt nội dung tranh và đọc:

– Giới thiệu các vần:ac, ăc, âc, ghi bảng

3. Đọc vần, tiếng, từ ngữ     

a) Đọc vần  ac, ăc, âc :

– So sánh các vần: Giới thiệu vần ac, ăc, âc

+ Tìm ra điểm giống và khác nhau.

– Đánh vần ,đọc trơn các vần ac, ăc, âc

– Ghép chữ cái tạo vần

– Lớp đọc đồng thanh ac, ăc, âc

b) Đọc tiếng

– Đọc tiếng mẫu

+ Giới thiệu mô hình tiếng thác

+ Gọi  đánh vần, đọc

-Đọc tiếng trong sách : lac, nhạc, măc, nhắc, gấc, giấc

– Ghép chữ cái tạo tiếng

c) Đọc từ ngữ

– Đưa tranh minh hoạ cho từng từ ngữ: bác sĩ, mắc áo, quả gấc.

– Gọi  đọc lần lượt từng từ

– Tìm tiếng chứa vần vừa học.

d) Đọc lại các tiếng

– Gọi  đọc.

4. Viết bảng

– Viết mẫu, vừa viết vừa nêu quy trình và cách viết các vần: Lần 1: ac, ăc, âc  ;Lần 2: mắc, gấc

– Yêu cầu  viết vào bảng con          – Hát, chơi trò chơi

– Quan sát và trả lời

– Đọc 2-3 lần: Tây Bắc có ruộng bậc thang có thác nước.

– Giống là đều có âm c đứng sau, khác nhau ở chữ đứng trước: a, ă, â

– Đánh vần , Đọc trơn CN, ĐT.

– Ghép vần: ac, ăc, âc

– Đọc ĐT 2-3 lần

– Đánh vần, đọc trơn: CN, ĐT

– Đánh vần, đọc trơn: CN, ĐT

-Ghép và đọc CN, ĐT

– Nói tên sự vật trong tranh cho từng từ ngữ

– Đọc CN, ĐT

– Trả lời

– Đọc CN, nhóm, ĐT

– Theo dõi  hướng dẫn

– Viết vào bảng con, chữ cỡ vừa

TIẾT 2

5. Viết vở

– Yêu cầu  viết vào vở các vần ac, ăc, âc  các từ ngữ: mắc áo, quả gấc

– Theo dõi, giúp đỡ

6. Đọc đoạn

-Đọc mẫu cả đoạn

– Y/c đọc thầm, tìm tiếng có vần vừa học

– Gọi  đọc các tiếng có vần vừa học.

– Gọi  đọc thành tiếng cả đoạn.

+ Sa Pa ở đâu?

+ Vào mùa hè, mỗi ngày, Sa Pa như có mấy mùa?

+ Sa Pa có những gì?

-Nhận xét

7. Nói theo tranh

– Yêu cầu  quan sát tranh và trả lời:

-Yêu câu  làm việc nhóm đôi, đóng vai thực hành nói lời xin phép.

-Yêu câu một số  nhóm đóng vai thực hành nói lời xin phép trước cả lớp.

-Nhận xét.

8. Củng cố

– Đọc lại bài

-Tìm một số từ ngữ chứa vần ac, ăc, âc

– Nhận xét chung giờ. Bài sau: oc, ôc, uc, ưc      

– Viết vào VTV tập 1

-Lắng nghe

– Đọc thầm, tìm tiếng: 

– Đánh vần, đọc trơn

-Nối tiếp trả lời

– Quan sát tranh, thảo luận nhóm

– Các nhóm đóng vai

– Nhận xét

– CN, ĐT

-Tìm và nêu

Leave a Comment