Giáo án bài vần ac,ăc,âc môn tiếng việt sách kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Luyện viết ac, ăc, âc. I. Mục tiêu: – Nhận biết và đọc đúng  vần ac,ăc,âc, ; đọc đúng các tiếng có chứa vần ac,ăc,âc. – …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Luyện viết ac, ăc, âc.

I. Mục tiêu:

– Nhận biết và đọc đúng  vần ac,ăc,âc, ; đọc đúng các tiếng có chứa vần ac,ăc,âc.

– Viết đúng chữ ac, ăc, âc ; viết đúng các tiếng, từ ngữ có chứa vần ac,ăc,âc. Biết ghép tiếng, từ có chứa vần ac,ăc,âc  và dấu thanh.

– Phát triển kỹ năng quan sát tranh.

– HS yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG:

– Vở bài tập Tiếng Việt. Vở ô li. SGK.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Hoạt động của gìáo viên     Hoạt động của học sinh

1.             Khởi động: HS hát

2.         Bài cũ:

–           Cho hs chơi trò chơi: “Ai nhanh ai đúng”

–           Gv phổ biến luật chơi ,cách chơi:

–           Chia lớp thành 2 đội , mỗi đội 5 HS

-GV có 10 thẻ từ chứa có từ, tiếng các em đã học. GV đọc to thẻ từ chứa tiếng ,từ các em đã học. Đội nào chọn đúng được thẻ từ sẽ là đội chiến thắng

–           GV tổ chức cho HS chơi

–           GV nhận xét trò chơi

3. Ôn đọc:

– GV hướng dẫn HS luyện đọc bài trong SGK: CN-ĐT

– GV nhận xét, sửa phát âm.

4. Viết:

– Hướng dẫn viết vào vở ô ly.

ac, ăc, âc và 1 số từ. Mỗi chữ 1 dòng.

– Quan sát, nhắc nhở HS viết đúng.

– GV chấm vở của HS.

– Nhận xét, sửa lỗi cho HS.

4. Hướng dẫn HS làm vở BTTV.

GV yêu cầu HS mở VBT Tiếng Việt 1

Bài 1/ 42

–           GV đọc yêu cầu

GV gợi ý: Em thấy gì trong tranh?

–           GV cho HS quan sát từng tranh và hỏi.

–           Em đã bao giờ thấy thác chưa?và ở đâu?

–           Em thường dùng mắc áo để làm gì?

–           GV cho HS điền, đọc lại từ

–           GV nhận xét tuyên dương.

Bài 2/42

–           GV đọc yêu cầu

–           GV cho HS đọc các tiếng có trong bài và tìm tiếng chứa vần ac,ăc,âc

–           HS làm việc cá nhân suy nghĩ nối câu có ý nghĩa.

–           GV cho HS sinh đọc lại câu vừa nối

–           Mưa lắc rắc là mưa như thế nào?

–           GV chấm vở 1 số HS, nhận xét , tuyên dương.

Bài 3/42

–           GV đọc yêu cầu

–           GV phân tích đề bài

–           Yêu cầu HS làm nhóm đôi, sắp xếp lại câu có ý nghĩa

–           GV cho HS đọc câu vừa sắp xếp

GV nhận xét, tuyên dương.

5. Củng cố – dặn dò:

– Dặn HS về nhà học bài, hoàn thiện các BT chưa hoàn thành vào VBT, chuẩn bị bài tiếp theo.

– Nhận xét, tuyên dương HS.          –           HS hát

-HS lắng nghe

-HS chơi

-Hs lắng nghe

– HS đọc: cá nhân, nhóm, lớp.

– HS viết vở ô ly.

– Dãy bàn 1 nộp vở.

– HS lắng nghe và thực hiện

Bài 1

–           HS lắng nghe và thực hiện

–           HS trả lời:

Hình 1: xôi gấc

Hình 2: thác

+hố dang thơm,….

Hình 3: mắc áo

+phơi quần áo,…

–           HS điền và đọc lại từ

–           HS nhận xét

Bài 2:

–           HS lắng nghe và thực hiện

-HS đọc,

-HS nối

-HS đọc câu

-mưa ít, nhỏ giọt…..

-HS lắng nghe

Bài 3

-HS lắng nghe

-Hs làm bài

-HS đọc cá nhân, đt

-HS lắng nghe

Leave a Comment