Giáo án bài vần ach, êch, ich môn tiếng việt sách kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Bài 58 ach, êch, ich x.         mục tiêu 6.         Kiến thức – Nhận biết và đọc đúng các vầnach, êch, ich; đọc đúng các tiếng, từ …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Bài 58

ach, êch, ich

x.         mục tiêu

6.         Kiến thức

– Nhận biết và đọc đúng các vầnach, êch, ich; đọc đúng các tiếng, từ ngữ, cầu, đoạn có các vần ach, êch, ich; hiểu và trả lời được các cầu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc.

– Viết đúng các vầnach, êch, ich (chữ cỡ vừa); viết đúng các tiếng, từ ngữ có vầnach, êch, ich.

– Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chứa các vần ach, êch, ichcó trong bài học.

2. Kỹ năng

– Phát triển kỹ năng nói về chủ điểm lớp học.

– Phát triển kỹ năng quan sát, nhận biết các chi tiết trong tranh về hoạt động của loài vật (được nhân hoá: ếch đọc sách, ếch đi học) và tranh vẽ hoạt động của con người (trong lớp học).

3. Thái độ

– Cảm nhận được những nét đáng yêu của đời sống con người và loài vật được thể

hiện qua tranh và phần thực hành nói; từ đó yêu quý hơn cuộc sống.

II CHUẨN BỊ

– Nắm vững đặc điểm phát âm, cấu tạo, quy trình và cách viết các vần ach, êch, ich; hiểu rõ nghĩa của các từ ngữ trong bài học và cách gìải thích nghĩa của những từ ngữ này.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

TIẾT 1

Hoạt động của gìáo viên     Hoạt động của học sinh

1. Ôn và khởi động

– HS hát chơi trò chơi

– GV cho HS viết bảng anh, ênh, inh

2. Nhận biết

– GV yêu cầuHS quan sát tranh và trả lời cầu hỏi Em thấy gì trong tranh?

– GV nói cầu thuyết minh (nhận biết) dưới tranh và HS nói theo.

-GV cũng có thể đọc thành tiếng cầu nhận biết và yêu cầu HS đoc theo, GV đọc từng cụm từ, sau mỗi cụm từ thi dừng lại để HS đọc theo. GV và HS lặp lại cầu nhận biết một số lần: Ếch con thích đọc sách,

– GV gìới thiệu các vần mới ach, êch, ich. Viết tên bải lên bảng.

3. Đọc

a. Đọc vần

– So sánh các vần

+ GV gìới thiệu vần ach, êch, ich.

+ GV yêu cầu một số (2 3) HS so sánh các vầnach, êch, ich để tìm ra điểm gìống và khác nhau. GV nhắc lại điểm gìống và khác nhau gìữa các vần.

– Đánh vần các vần

+ GV đánh vần mẫu các vần ach, êch, ich.

+ GV yêu cầu một số (4 5) HS nối tiếp nhau đánh vần. Mỗi HS đánh vần cả 3 vần.

+ GV yêu cầuớp đánh vần đồng thanh 3 vần một lần.

– Đọc trơn các vần

+ GV yêu cầu một số (4 – 5) HS nối tiếp nhau đọc trơn vần. Mỗi HS đọc trơn cả 3 vần.

+ GV yêu cầu lớp đọc trơn đồng thanh 3 vần một lấn.

– Ghép chữ cái tạo vần

+ GV yêu cầuHS tìm chữ cái trong bộ thẻ chữ để ghép thành vần ach.

+ GV yêu cầuHS tháo chữ a, ghép ê vào để tạo thành êch.

+ GV yêu cầuHS tháo chữê, ghép i vào để tạo thành ich.

– GV yêu cầu lớp đọc đồng thanh ach, êch, ich một số lần.

b. Đọc tiếng

– Đọc tiếng mẫu

+ GV gìới thiệu mô hình tiếng hát. GV khuyến khích HS vận dụng mô hình các tiếng đã học để nhận biết mô hình và đọc thành tiếng sách.

+ GV yêu cầu một số (4 – 5) HS đánh vần tiếng sách. Lớp đánh vần đồng thanh tiếng sách.

+ GV yêu cầu một số (4 – 5) HS đọc trơn tiếng sách. Lớp đọc trơn đồng thanh tiếng hát.

– Đọc tiếng trong SHS

+ Đánh vần tiếng. GV đưa các tiếng có trong SHS. Mỗi HS đánh vần một tiếng női tiếp nhau (số HS đánh vần tương ứng với số tiếng). Lớp đánh vần mỗi tiếng một lần.

+ Đọc trơn tiếng. Mỗi HS đọc trơn một tiếng nối tiếp nhau, hai lượt.

+ GV yêu cầu mỗi HS đọc trơn các tiếng chứa một vần. Lớp đọc trơn đồng thanh một lần tất cả các tiếng.

– Ghép chữ cái tạo tiếng

+ HS tự tạo các tiếng có chứa vần ach, êch, ich.

+ GV yêu cầu 1 2 HS phân tích tiếng, 1 – 2 HS nêu lại cách ghép.

+ GV yêu cầu lớp đọc trơn đồng thanh những tiếng mới ghép được.

c. Đọc từ ngữ

– GV lần lượt đưa tranh minh hoạ cho từng từ ngữ: sách vở, chênh lệch, tờ lịch.

Sau khi đưa tranh minh hoạ cho mỗi từ ngữ, chẳng hạn sách vở, GV nêu yêu cầu nói tên sự vật trong tranh. GV cho từ ngữ sách vởxuất hiện dưới tranh.

– GV yêu cầu HS nhận biết tiếng chứa vần at trong sách vở, phân tích và đánh vần tiếng sách, đọc trơn từ ngữ sách vở.

– GV thực hiện các bước tương tự đối với chênh lệch, tờ lịch

– GV yêu cầuHS đọc trơn nối tiếp, mỗi HS đọc một từ ngữ. 3 – 4 lượt HS đọc. 2 3 HS đọc trơn các từ ngữ. Lớp đọc đồng thanh một số lần.

d. Đọc lại các tiếng, từ ngữ

– GV yêu cầu từng nhóm và sau đó cả lớp đọc đồng thanh một lần.

4. Viết bảng

– GV đưa mẫu chữ viết các vầnach, êch, ich.

– GV viết mẫu, vừa viết vừa nêu quy trình và cách viết các vầnach, êch, ich.

– GV yêu cầuHS viết vào bảng con: ach, êch, ich và sách, lệch, lịch (chữ cỡ vừa).

– HS nhận xét bài của bạn.

– GV nhận xét, đánh gìá và sửa lỗi chữ viết cho HS.     

-Hs chơi

-HS viết

-HS trả lời

-Hs lắng nghe

– HS đọc

– HS lắng nghe

Hs lắng nghe và quan sát

-Hs so sánh

-Hs lắng nghe

-HS đánh vần tiếng mẫu

– Lớp đánh vần đồng thanh 3 vần một lần.

– HS đọc trơn tiếng mẫu.

– Cả lớp đọc trơn đồng thanh tiếng mẫu.

-HS tìm

-HS ghép

-HS ghép

-HS đọc

-HS lắng nghe

-HS đánh vần. Lớp đánh vần đồng thanh.

– HS đọc trơn. Lớp đọc trơn đồng thanh.

-HS đánh vần, lớp đánh vần

– HS đọc

-HS đọc

-HS tự tạo

-HS phân tích

-HS ghép lại

– Lớp đọc trơn đồng thanh

-HS lắng nghe, quan sát

-HS nói

-HS nhận biết

-HS thực hiện

– HS đọc

– HS đọc

-HS lắng nghe, quan sát

-HS viết

-HS nhận xét

-HS lắng nghe

TIẾT 2

5. Viết vở

– GV yêu cầuHS viết vào vở Tập viết 1, tập một các vầnach, êch,ich ; từ sách, chênh lệch, lịch.

– GV quan sát và hỗ trợ cho những HS gặp khó khăn khi viết hoặc viết chưa đúng cách.

– GV nhận xét và sửa bài của một số HS.

6. Đọc đoạn

– GV đọc mẫu cả đoạn.

– GV yêu cầuHS đọc thẩm và tìm các tiếng có vần ach, êch, ich.

– GV yêu cầu một số (4 – 5) HS đọc trơn các tiếng mới. Mỗi HS đọc một hoặc tất cả các tiếng (với lớp đọc yếu, GV cho HS đánh vần tiếng rối mới đọc). Từng nhóm rồi cả lớp đọc đồng thanh những tiếng có vần ach, êch, ich trong đoạn văn một số lấn.

– GV yêu cầu HS xác định số cầu trong đoạn văn. Một số HS đọc thành tiếng nối tiếp từng cầu (mỗi thanh một lần. một cầu), khoảng 1-2 lần. Sau đó từng nhóm rồi cả lớp đọc đồng

– GV yêu cầu một số (2 – 3) HS đọc thành tiếng cả đoạn.

HS trả lời cầu hỏi về nội dung đoạn văn:

+ Ếch cốm để quên sách ở đâu?

+ Vì sao ếch cốm để quên sách:

+ Éch nói gì khi cô giáo hỏi sách của ếch đâu?

7. Nói theo tranh

– GV yêu cầuHS quan sát tranh trong SHS, GV đặt từng cầu hỏi và HS trả lời theo từng cầu:

Các em nhìn thấy ai? ở đầu? đang làm gì? Hãy nói về lớp học của em. (tên các thấy, cô dạy các môn học, số HS trong lớp, số tổ, tên các tổ trưởng, lớp trưởng, các hoạt động thường ngày trong lớp học,…)

– GV yêu cầu một số (2 – 3) HS trả lời những cầu hỏi trên và có thể trao đổi thêm về lớp học.

8. Củng cố

– GV yêu cầuHS tìm một số từ ngữ chứa các vầnach, êch, ichvà đặt cầu với từ ngữ tìm được.

– GV nhận xét chung gìờ học, khen ngợi và động viên HS.GV lưu ý HS ôn lại các vầnach, êch, ichvà khuyến khích HS thực hành gìao tiếp ở nhà.      

– HS lắng nghe

-HS viết

– HS lắng nghe

– HS lắng nghe

– HS đọc thầm, tìm .

– HS đọc

– HS tìm

– HS đọc

– HS trả lời.

– HS trả lời.

– HS trả lời.

– HS trả lời.

– HS trả lời.

– HS trả lời.

-Hs tìm

– HS lắng nghe

Leave a Comment