Giáo án bài vần ang, ăng, âng môn tiếng việt sách kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Bài 59 ang, ăng, âng xi.        mục tiêu 6.         Kiến thức – Nhận biết và đọc đúng các vần ang, ăng, âng; đọc đúng các tiếng, …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Bài 59

ang, ăng, âng

xi.        mục tiêu

6.         Kiến thức

– Nhận biết và đọc đúng các vần ang, ăng, âng; đọc đúng các tiếng, từ ngữ, cầu, đoạn có các vần ang, ăng, âng; hiểu và trả lời được các cầu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc.

– Viết đúng các vầnang, ăng, âng(chữ cỡ vừa); viết đúng các tiếng, từ ngữ có vầnang, ăng, âng

– Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chứa các vầnang, ăng, ângcó trong bài học.

2. Kỹ năng

– Phát triển kỹ năng nói theo chủ điểm về thiên nhiên (mặt trăng và mặt trời).

– Phát triển kỹ năng quan sát, nhận biết các chi tiết trong tranh về cảnh vật thiên nhiên (ánh trăng, mặt trăng và mặt trời) và tranh về hoạt động của loài vật (được nhân hoá).

3. Thái độ

– Cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên và cuộc sống, từ đó yêu hơn thiên nhiên và

cuộc sống.

II CHUẨN BỊ

– Nắm vững đặc điểm phát âm; cấu tạo, quy trình và cách viết các vầnang, ăng, âng; hiểu rồ nghĩa của các từ ngữ trong bài học và cách gìải thích nghĩa của những từ ngữ này.

XII.      HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

TIẾT 1

Hoạt động của gìáo viên     Hoạt động của học sinh

1. Ôn và khởi động

– HS hát chơi trò chơi

– GV cho HS viết bảng ach, êch, ich

2. Nhận biết

– GV yêu cầuHS quan sát tranh và trả lời cầu hỏi Em thấy gì trong tranh?

– GV nói cầu thuyết minh (nhận biết) dưới tranh và HS nói theo.

– GV cũng có thể đọc thành tiếng cầu nhận biết và yêu cầu HS đọc theo. GV đọc từng cụm từ, sau mỗi cụm từ thì dừng lại để HS đọc theo. GV và HS lặp lại cầu nhận biết một số lấn:Vầng trăng sáng lấp ló/ sau rặng tre.

– GV gìới thiệu các vần mới ang, ăng, âng. Viết tên bài lên bảng.

3. Đọc

a. Đọc vần

+  GV yêu cầu một số (2 3) HS so sánh các vầnang, ăng, ângđể tìm ra điểm gìống và khác nhau. GV nhắc lại điểm gìống và khác nhau gìữa các vần.

– Đánh vần các vần

+ GV đánh vần mẫu các vầnang, ăng, âng.

+ GV yêu cầulớp đánh vần đồng thanh 3 vần một lần. Một số (4 5) HS nối tiếp nhau đánh vần. Mỗi HS đánh vần cả 3 vần.

– Đọc trơn các vần

+ GV yêu cầu một số (4 – 5) HS nối tiếp nhau đọc trơnvần. Mỗi HS đọc trơn cả 3 vần.

+ GV yêu cầu lớp đọc trơn đồng thanh 3 vần một lần.

– Ghép chữ cái tạo vần

+ GV yêu cầutìm chữ cái trong bộ thẻ chữ để ghép thành vầnang.

+ HS tháo chữa, ghép ă vào để tạo thành ăng.

+ HS tháo chữă, ghép â vào để tạo thành âng.

– GV yêu cầu lớp đọc đồng thanh ang, ăng, âng một số lần.

b. Đọc tiếng

-Đọc tiếng mẫu

+ GV gìới thiệu mô hình tiếng sáng. GV khuyến khích HS vận dụng mô hình các tiếng đã học để nhận biết mô hình và đọc thành tiếng sáng.

+ GV yêu cầu một số (4 – 5) HS đánh vần tiếng sáng. Lớp đánh vần đồng thanh tiếng họp.

+ GV yêu cầu một số (4 – 5) HS đọc trơn tiếng sáng. Lớp đọc trơn đóng thanh tiếng sáng.

– Đọc tiếng trong SHS

+ Đánh vần tiếng. GV đưa các tiếng có trong SHS. Mỗi HS đánh vần một tiếng nổi tiếp nhau (số HS đánh vần tương ứng với số tiếng). Lớp đánh vần mỗi tiếng một lần.

+ Đọc trơn tiếng. Mỗi HS đọc trơn một tiếng nối tiếp nhau, hai lượt.

+ GV yêu cầu mỗi HS đọc trơn các tiếng chứa một vần. Lớp đọc trơn đồng thanh một lần tất cả các tiếng.

– Ghép chữ cái tạo tiếng

+ GV yêu cầuHS tự tạo các tiếng có chứa vần ang, ăng, âng.

+ GV yêu cầu 1 – 2 HS phân tích tiếng, 1- 2 HS nêu lại cách ghép.

+ GV yêu cầu lớp đọc trơn đồng thanh những tiếng mới ghép được.

c. Đọc từ ngữ

– GV lần lượt đưa tranh minh hoạ cho từng từ ngữ: cá vàng măng tre, nhà táng.

– Sau khi đưa tranh minh hoạ cho mỗi từ ngữ, chẳng hạn cá vàng, GV nêu yêu cầu nói tên sự vật trong tranh. GV cho từ ngữ cá vàng xuất hiện dưới tranh.

– GV yêu cầuHS nhận biết tiếng chứa vầnang trong cá vàng, phân tích và đánh vần tiếng vàng, đọc trơn từ ngữ cá vàng.

– GV thực hiện các bước tương tự đối với măng tre, nhà táng.

– GV yêu cầuHS đọc trơn nối tiếp, mỗi HS đọc một từ ngữ. 3 – 4 lượt HS đọc. 2 3 HS đọc trơn các từ ngữ. Lớp đọc đồng thanh một số lần.

d. Đọc lại các tiếng, từ ngữ

– GV yêu cầu từng nhóm và sau đó cả lớp đọc đồng thanh một lần.

4. Viết bảng

– GV đưa mẫu chữ viết các vầnang, ăng, âng. GV viết mẫu, vừa viết vừa nêu quy trình và cách viết các vầnang, ăng, âng.

– GV yêu cầuHS viết vào bảng con: ang, ăng, âng,vàng, măng, tầng. (chữ cỡ vừa).

– GV yêu cầu HS nhận xét bài của bạn,

– GV nhận xét, đánh gìá và sửa lỗi chữ viết cho HS.     

-Hs chơi

-HS viết

-HS trả lời

-Hs nói

– HS đọc

– HS lắng nghe

-Hs lắng nghe và quan sát

-Hs lắng nghe

-HS đánh vần tiếng mẫu.Lớp đánh vần đồng thanh 3 vần một lần.

– HS đọc trơn tiếng mẫu.

– Cả lớp đọc trơn đồng thanh tiếng mẫu.

-HS tìm

-HS ghép

-HS ghép

-HS đọc

-HS lắng nghe

-HS thực hiện

-HS đánh vần. Lớp đánh vần đồng thanh.

– HS đọc trơn. Lớp đọc trơn đồng thanh.

-HS đánh vần, lớp đánh vần

– HS đọc

-HS đọc

-HS tự tạo

-HS phân tích

-HS ghép lại

– Lớp đọc trơn đồng thanh

-HS lắng nghe, quan sát

-HS nói

-HS nhận biết

-HS thực hiện

– HS đọc

– HS đọc

-HS quan sát

-HS viết

-HS nhận xét

-HS lắng nghe

TIẾT 2

5. Viết vở

– GV yêu cầuHS viết vào vở Tập viết 1, tập một các vầnang, ăng, âng; từ ngữmăng tre, nhà tầng.

– GV quan sát và hỗ trợ cho những HS gặp khó khăn khi viết hoặc viết chưa đúng cách.

– GV nhận xét và sửa bài của một số HS.

6. Đọc đoạn

– GV đọc mẫu cả đoạn.

– GV yêu cầuHS đọc thầm và tìm các tiếng có vần ang, ăng, âng.

– GV yêu cầu một số (4 – 5) HS đọc trơn các tiếng mới. Mỗ HS đọc một hoặc tất cả các tiếng (với lớp đọc yếu, GV cho HS đánh vần tiếng rồi mới đọc). Từng nhóm rồi cả lớp đọc đồng thanh những tiếng có vầnang, ăng, ângtrong đoạn văn một số lần.

– GV yêu cầu HS xác định số cầu trong đoạn văn. Một số HS đọc thành tiếng nối tiếp từng cầu (mỗi HS một cầu), khoảng 1-2 lần. Sau đó từng nhóm rồi cả lớp đọc đồng thanh một lần.

– GV yêu cầu một số (2 3) HS đọc thành tiếng cả đoạn.

– GV yêu cầuHS trả lời cầu hỏi về nội dung đoạn văn:

+ Bài thơ nói về nhân vật nào? đang làm gì?

+ Thời tiết được miêu tả như thế nào?

+ Khi đi học, mèo con mang theo cái gì?

7. Nói theo tranh

– GV hướng dẫn HS quan sát tranh trong SHS HS quan sát tranh trong SHS.

– GV hướng dẫn HS quan sát tranh trong SHS và nói về mặt trăng và mặt trời (Tranh nào vẽ mặt trăng, tranh nào vẽ mặt trời ; Mặt trời xuất hiện khi nào?; Mặt trăng xuất hiện khi nào?).

– GV có thể cho HS trao đổi thêm vể cảm nhận của các em đối với mặt trăng và mặt trời.

8. Củng cố

GV nhận xét chung gìờ học, khen ngợi và động viên HS.

– HS tìm một số từ ngữ chứa các vầnang, ăng, ângvà đặt cầu với từ ngữ tìm được.

– GV lưu ý HS ôn lại các vần ang, ăng, âng và khuyến khích HS thực hành gìao tiếp ở nhà.          

– HS viết

– HS lắng nghe

– HS lắng nghe

– HS đọc thầm, tìm .

– HS đọc

– HS xác định

– HS đọc

– HS trả lời.

– HS trả lời.

– HS trả lời.

– HS quan sát .

– HS quan sát, nói

– HS trao đổi.

-Hs lắng nghe

-HS tìm

LUYỆN VIẾT

LUYỆN VIẾT ACH, ÊCH, ICH, ANG, ĂNG, ÂNG

I. MỤC TIÊU:

– Gìúp HS củng cố về đọc viết các ach, êch, ich ,ang, ăng, ângđã học.

II. ĐỒ DÙNG:

– Vở bài tập Tiếng Việt.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Hoạt động của gìáo viên     Hoạt động của học sinh

1. Ôn đọc:

– GV ghi bảng.

ach, êch, ich ,ang, ăng, âng

– GV nhận xét, sửa phát âm.

2. Viết:

– Hướng dẫn viết vào vở ô ly.

ach, êch, ich ,ang, ăng, âng, sách, chêch, trích, chang, trăng, nâng. Mỗi chữ 1 dòng.

– Quan sát, nhắc nhở HS viết đúng.

3. Chấm bài:

– GV chấm vở của HS.

– Nhận xét, sửa lỗi cho HS.

4. Củng cố – dặn dò:

– GV hệ thống kiến thức đã học.

– Dặn HS luyện viết lại bài ở nhà. 

– HS đọc: cá nhân, nhóm, lớp.

– HS viết vở ô ly.

– Dãy bàn 1 nộp vở.

Leave a Comment