Giáo án bài vần ao, eo môn tiếng việt sách kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file luyện đọc và viết  ao    eo               i. mục tiêu::       1. năng lực:       – Nhận biết và đọc đúng vần ao, eo; đọc đúng …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

luyện đọc và viết  ao    eo        

      i. mục tiêu::

      1. năng lực:

      – Nhận biết và đọc đúng vần ao, eo; đọc đúng các tiếng có chứa vần ao, eo.

      – Viết đúng các tiếng, từ ngữ có chứa vần ao, eo. Biết ghép các từ có chứa vần ao, eo với các bức tranh có ý nghĩa tương ứng. Biết ghép các từ có chứa vần ao, eo tạo thành câu hoàn chỉnh.

      2. Phẩm chất: – Thêm yêu thích môn học

         II. Chuẩn bị:   – VBT, Bộ đồ dùng TV.

         III. Các hoạt động dạy học:

Hoạt động của giáo viên     Hoạt động của học sinh

1. Khởi động:

– Tổ chức cho cả lớp hát: Hòa bình cho bé.

– Dẫn dắt vào bài học.

– Ghi bảng: Ôn bài ao, eo.

2. Luyện tập: VBT/39

Bài 1/35: Nối

– HD quan sát tranh và nối cho phù hợp.

– Gợi ý: Em thấy gì ở các tranh?

– Yêu cầu làm việc cá nhân.

– Nhận xét, tuyên dương.

– Quan sát, nhận xét, hỗ trợ các em.

Bài 2/35: Điền ao hoặc eo

– Nêu yêu cầu của bài. 

– Y/c  quan sát, thảo luận nhóm 2 và ghi kết quả vào PBT. 1  làm bảng phụ.

– Cùng  nhận xét bài làm ở bảng phụ của .

– Nhận xét PBT của  dưới lớp.

Bài 3/35: Nối

– Hướng dẫn  đọc lần lượt các từ, cụm từ trong từng ô ở cột A và cột B

– Yêu cầu  làm việc nhóm đôi.

– Nhận xét, tuyên dương

4. Củng cố, dặn dò:

–  Đọc, viết lại ao, eo, ngôi sao, ao bèo.

– Nhắc nhở, dặn dò  hoàn thành các bài tập trong VBT.

– Nhận xét tiết học, tuyên dương.  –  thực hiện.

–  viết vào VBT.

– Nêu yêu cầu đề.

– Quan sát và làm bài

– Làm vào VBT.

– Nhận xét bạn

–           Lắng nghe.

 – Nêu nội dung bức tranh: chim sáo, con mèo, chào mào.

 – Điền vần còn thiếu vào chỗ chấm

 – Nêu từ hoàn chỉnh

 – Nhận xét bạn.

– Nêu yêu cầu của bài. 

– 1 làm bảng phụ.

 – Nhận xét bạn

 

Leave a Comment