Giáo án bài vần at, ăt, ât môn tiếng việt sách kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Bài 48 at, ăt, ât viii.     mục tiêu 4.         Kiến thức – Nhận biết và đọc đúng các vần at, ăt, ât; đọc đúng các tiếng, …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Bài 48

at, ăt, ât

viii.     mục tiêu

4.         Kiến thức

– Nhận biết và đọc đúng các vần at, ăt, ât; đọc đúng các tiếng, từ ngữ, câu, đoạn có các vần at, ăt, ât; hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc.

– Viết đúng các vần at, ăt, ât (chữ cỡ vừa); viết đúng các tiếng, từ ngữ có vần at, ăt, ât.

– Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chứa các vần at, åt, ât có trong bài học.

               2. Kỹ năng

– Phát triển kỹ năng nói lời xin phép.

– Phát triển kỹ năng quan sát, nhận biết các chi tiết trong tranh về hoạt động của con người.

              3. Thái độ

– Cảm nhận được tình cảm, sự gần gũi gìữa các HS trong lớp học, gìữa các thành viên trong gìa đình được minh hoạ trong tranh; từ đó yêu mến hơn lớp học và gìa đình của mình.

II CHUẨN BỊ

– Nắm vững đặc điểm phát âm, cấu tạo, quy trình và cách viết các vần at, åt, ât; hiểu rõ nghĩa của các từ ngữ trong bài học và cách gìải thích nghĩa của những từ ngữ này.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

TIẾT 1

  Hoạt động của gìáo viên   Hoạt động của học sinh

1. Ôn và khởi động

– HS hát chơi trò chơi

– GV cho HS viết bảng oc, ôc, uc, ưc

2. Nhận biết

– GV yêu câu HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi Em thấy gì trong tranh?

– GV nói câu thuyết minh (nhận biết) dưới tranh và HS nói theo.

-GV cũng có thể đọc thành tiếng câu nhận biết và yêu câu HS đoc theo, GV đọc từng cụm từ, sau mỗi cụm từ thi dừng lại để HS đọc theo. GV và HS lặp lại câu nhận biết một số lần: Nam bắt nhịp cho tất cả các bạn hát.

– GV gìới thiệu các vần mới at, ăt, ât. Viết tên bải lên bảng.

3. Đọc

a. Đọc vần

– So sánh các vần

+ GV gìới thiệu vần at, at, ât.

+ GV yêu câu một số (2 3) HS so sánh các vần at, ăt, ât để tìm ra điểm gìống và khác nhau. GV nhắc lại điểm gìống và khác nhau gìữa các vần.

– Đánh vần các vần

+ GV đánh vần mẫu các vần at, ăt, ât.

+ GV yêu câu một số (4 5) HS nối tiếp nhau đánh vần. Mỗi HS đánh vần cả 3 vần.

+ GV yêu câu ớp đánh vần đồng thanh 3 vần một lần.

– Đọc trơn các vần

+ GV yêu câu một số (4 – 5) HS nối tiếp nhau đọc trơn vần. Mỗi HS đọc trơn cả 3 vẫn.

+ GV yêu câu lớp đọc trơn đồng thanh 3 vần một lấn.

– Ghép chữ cái tạo vần

+ GV yêu câu HS tìm chữ cái trong bộ thẻ chữ để ghép thành vần at.

+ GV yêu câu HS tháo chữ a, ghép ă vào để tạo thành ăt.

+ GV yêu câu HS tháo chữ ă, ghép â vào để tạo thành ât.

– GV yêu câu lớp đọc đồng thanh at, ăt, ât một số lần.

b. Đọc tiếng

– Đọc tiếng mẫu

+ GV gìới thiệu mô hình tiếng hát. GV khuyến khích HS vận dụng mô hình các tiếng đã học để nhận biết mô hình và đọc thành tiếng hát.

+ GV yêu câu một số (4 – 5) HS đánh vần tiếng hát (ho át hát – sắc hát). Lớp đánh vần đồng thanh tiếng hát.

+ GV yêu câu một số (4 – 5) HS đọc trơn tiếng hát. Lớp đọc trơn đồng thanh tiếng hát.

– Đọc tiếng trong SHS

+ Đánh vần tiếng. GV đưa các tiếng có trong SHS. Mỗi HS đánh vần một tiếng női tiếp nhau (số HS đánh vần tương ứng với số tiếng). Lớp đánh vần mỗi tiếng một lần.

+ Đọc trơn tiếng. Mỗi HS đọc trơn một tiếng nối tiếp nhau, hai lượt.

+ GV yêu câu mỗi HS đọc trơn các tiếng chứa một vần. Lớp đọc trơn đồng thanh một lần tất cả các tiếng.

– Ghép chữ cái tạo tiếng

+ HS tự tạo các tiếng có chứa vần at, ăt, ât.

+ GV yêu câu 1 2 HS phân tích tiếng, 1 – 2 HS nêu lại cách ghép.

+ GV yêu câu lớp đọc trơn đồng thanh những tiếng mới ghép được.

c. Đọc từ ngữ

– GV lần lượt đưa tranh minh hoạ cho từng từ ngữ: bãi cát, mặt trời, bật lửa.

Sau khi đưa tranh minh hoạ cho mỗi từ ngữ, chẳng hạn bãi cát, GV nêu yêu câu nói tên sự vật trong tranh. GV cho từ ngữ bãi cát xuất hiện dưới tranh.

– GV yêu câu HS nhận biết tiếng chứa vần at trong bãi cát, phân tích và đánh vần tiếng cát, đọc trơn từ ngữ bãi cát.

– GV thực hiện các bước tương tự đối với mặt trời, bật lửa,

– GV yêu câu HS đọc trơn nối tiếp, mỗi HS đọc một từ ngữ. 3 – 4 lượt HS đọc. 2 3 HS đọc trơn các từ ngữ. Lớp đọc đồng thanh một số lần.

d. Đọc lại các tiếng, từ ngữ

– GV yêu câu từng nhóm và sau đó cả lớp đọc đồng thanh một lần.

4. Viết bảng

– GV đưa mẫu chữ viết các vần at, ăt, ât.

– GV viết mẫu, vừa viết vừa nêu quy trình và cách viết các vần at, ăt, ât.

– GV yêu câu HS viết vào bảng con: at, ăt, ât và cát, mặt, bật (chữ cỡ vừa). HS có thể chỉ viết hai vần át và ất vì trong ắt đã có at.

– HS nhận xét bài của bạn.

– GV nhận xét, đánh gìá và sửa lỗi chữ viết cho HS.     

-Hs chơi

-HS viết

-HS trả lời

-Hs lắng nghe

– HS đọc

– HS lắng nghe

-Hs lắng nghe và quan sát

-Hs so sánh

-Hs lắng nghe

 -HS đánh vần tiếng mẫu

– Lớp đánh vần đồng thanh 3 vần một lần.

– HS đọc trơn tiếng mẫu.

– Cả lớp đọc trơn đồng thanh tiếng mẫu.

-HS tìm

-HS ghép

-HS đọc

-HS lắng nghe

-HS đánh vần. Lớp đánh vần đồng thanh.

– HS đọc trơn. Lớp đọc trơn đồng thanh.

-HS đánh vần, lớp đánh vần

– HS đọc

-HS đọc

-HS tự tạo

-HS phân tích

-HS ghép lại

– Lớp đọc trơn đồng thanh

-HS lắng nghe, quan sát

-HS nói

-HS nhận biết

-HS thực hiện

– HS đọc

– HS đọc

-HS lắng nghe, quan sát

-HS viết

-HS nhận xét

-HS lắng nghe

TIẾT 2

5. Viết vở

– GV yêu câu HS viết vào vở Tập viết 1, tập một các vần at, ăt, ất; từ ngữ mặt trời, bật lửa.

– GV quan sát và hỗ trợ cho những HS gặp khó khăn khi viết hoặc viết chưa đúng cách.

– GV nhận xét và sửa bài của một số HS.

6. Đọc đoạn

– GV đọc mẫu cả đoạn.

– GV yêu câu HS đọc thẩm và tìm các tiếng có vần at, ăt, ât.

– GV yêu câu một số (4 – 5) HS đọc trơn các tiếng mới. Mỗi HS đọc một hoặc tất cả các tiếng (với lớp đọc yếu, GV cho HS đánh vần tiếng rối mới đọc). Từng nhóm rồi cả lớp đọc đồng thanh những tiếng có vần at, åt, ât trong đoạn văn một số lấn.

– GV yêu câu HS xác định số câu trong đoạn văn. Một số HS đọc thành tiếng nối tiếp từng câu (mỗi thanh một lần. một câu), khoảng 1-2 lần. Sau đó từng nhóm rói cả lớp đọc đồng

– GV yêu câu một số (2 – 3) HS đọc thành tiếng cả đoạn.

HS trả lời câu hỏi về nội dung đoạn văn:

+ Hè đến, gìa đình Nam đi đâu?

+ Mẹ và Nam chuẩn bị những gì?

+ Vì sao Nam rất vui?

7. Nói theo tranh

– GV yêu câu HS quan sát tranh trong SHS, GV đặt từng câu hỏi và HS trả lời theo từng câu:

Có những ai trong tranh?

Có đồ chơi gì trong tranh?

Theo em, nếu bạn nhỏ muốn chơi đồ chơi đó thì phải nói gì với bác chủ nhà

– GV yêu câu một số (2 – 3) HS trả lời những câu hỏi trên và có thể trao đổi thêm về những trường hợp phải xin phép.

8. Củng cố

– GV yêu câu HS tìm một số từ ngữ chứa các vần at, ăt, ât và đặt câu với từ ngữ tìm được.

– GV nhận xét chung gìờ học, khen ngợi và động viên HS. GV lưu ý HS ôn lại các vần at, ăt, åt và khuyến khích HS thực hành gìao tiếp ở nhà.        

– HS lắng nghe

-HS viết

– HS lắng nghe

– HS lắng nghe

– HS đọc thầm, tìm .

– HS đọc

– HS tìm

– HS đọc

– HS trả lời.

– HS trả lời.

– HS trả lời.

– HS trả lời.

– HS trả lời.

– HS trả lời.

-Hs tìm

– HS lắng nghe

Leave a Comment