Giáo án bài Văn bản thông báo theo CV 5512 phát triển năng lực

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file 53 Văn bản thông báo I. MỤC TIÊU:  1. Kiến thức:    – Những tình huống cần viết văn bản thông báo , đặc điểm của …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

53 Văn bản thông báo

I. MỤC TIÊU:

 1. Kiến thức:

   – Những tình huống cần viết văn bản thông báo , đặc điểm của văn b ản thông báo và biết cách làm văn bản thông báo đúng quy cách .

 2. Năng lực:

a. Các năng lực chung:

– Năng lực tự học; năng lực giải quyết vấn đề; năng lực tư duy; năng lực giao tiếp; năng lực hợp tác; năng lực sử dụng ngôn ngữ.

b. Các năng lực chuyên biệt:

– Năng lực sử dụng ngôn ngữ.

– Năng lực tạo lập văn bản.

3. Phẩm chất:

– Yêu quê hương đất nước, yêu Tiếng Việt.

– Tự lập, tự tin, tự chủ.

– Có ý thức tích cực, chăm chỉ học tập

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Chuẩn bị của giáo viên:

– Kế hoạch bài học, sgk, tltk

2. Chuẩn bị của học sinh:

– Ôn bài.

– Chuẩn bị theo các câu hỏi SGK

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Mô tả phương pháp và kĩ thuật thực hiện các chuỗi hoạt động trong bài học:

Tên hoạt động   Phương pháp thực hiện                Kĩ thuật dạy học

 Hoạt động 1: Mở đầu    – Dạy học nghiên cứu tình huống.

– Dạy học hợp tác             – Kĩ thuật đặt câu hỏi

– Kĩ thuật học tập hợp tác

 

 Hoạt động 3: Luyện tập                – Dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề.

– Dạy học theo nhóm      – Kĩ thuật đặt câu hỏi

– Kĩ thuật học tập hợp tác

 

 Hoạt động 4 : Vận dụng                – Dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề.           – Kĩ thuật đặt câu hỏi

 

 Hoạt động 5: Tìm tòi, mở rộng, sáng tạo                – Dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề             – Kĩ thuật đặt câu hỏi

2. Tổ chức các hoạt động:

Hoạt động của giáo viên và học sinh         Nội dung

HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU (3 phút)

1. Mục tiêu:

-Tạo tâm thế hứng thú cho hs tìm hiểu bài

2. Phương thức thực hiện:

– Hoạt động cá nhân.

3. Sản phẩm hoạt động

– Trình bày miệng

4. Phương án kiểm tra, đánh giá

– Học sinh đánh giá.

– Giáo viên đánh giá.

5. Tiến trình hoạt động:

*Chuyển giao nhiệm vụ

– Giáo viên yêu cầu:

? Hãy kể tên các thể loại van bản hành chính công vụ đã được học ở các lớp dưới?

– Học sinh tiếp nhận

*Thực hiện nhiệm vụ

– Học sinh:tiếp nhận và thực hiện nhiêm vụ

– Giáo viên:quan sát, giúp đỡ và định hướng cho hs khi cần thiết

– Dự kiến sản phẩm: Đề nghị, Báo cáo, đơn từ …

*Báo cáo kết quả

-Gv: gọi hs trả lời

-Hs:trả lời

*Đánh giá kết quả

– Học sinh  khác nhận xét, bổ sung, đánh giá

– Giáo viên nhận xét, đánh giá

->Giáo viên gieo vấn đề cần tìm hiểu trong bài học: Tiết học hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu thêm một thể loại trong văn bản hành chính công vụ đó là văn bản thông báo . Vậy thể thức viết một văn bản thong báo ntn cô sẽ hướng dẫn cho các em trong tiết học này.>Giáo viên nêu mục tiêu bài học

HOẠT ĐỘNG 2:  HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI: 

Hoạt động 1 : Đặc điểm chung  của văn bản thông báo.

1. Mục tiêu:

– Củng cố các kiến thức về tính thống nhất của chủ đề vb.

– Rèn kĩ năng viết đoạn văn theo chủ đề.

2. Phương thức thực hiện:

– Hoạt động cặp đôi.

– Hoạt động cá nhân.

3. Sản phẩm hoạt động

– Trình bày miệng

4. Phương án kiểm tra, đánh giá

– Học sinh đánh giá.

– Giáo viên đánh giá.

5. Tiến trình hoạt động:

*Chuyển giao nhiệm vụ 1:

Hoạt động cặp đôi.

-Giáo viên yêu cầu:

Ch o hs đọc 2 văn bản thông báo  sgk /140

? Trong văn bản trên ai là người thông báo ,ai là người nhận thông báo ,mục đích thông báo là gì .

– Học sinh tiếp nhận

*Thực hiện nhiệm vụ

– Học sinh:tiếp nhận và thực hiện nhiêm vụ

– Giáo viên:quan sát, giúp đỡ và định hướng cho hs khi cần thiết

– Dự kiến sản phẩm:

– Văn bản 1:

+ Người thông báo là hiệu trưởng ( phó hiệu trưởng thay mặt ) .Người nhận thông báo là gvcn và lớp trưởng các lớp

+ Mục đích : Giúp các lớp nắm được mục đích , ý nghĩa kế hoạch duyệt văn nghệ để thực hiện đúng lịch ,có hiệu quả

– Văn bản 2 :

+ Người thông báo là liên đội trưởng .Người nhận là các chi đội

+Mục đích : Giúp các chi đội nắm được chủ trương kế hoạch Đại hội liên đội

*Báo cáo kết quả

-Gv: gọi đại diện các cặp đôi trả lời

-Hs:trả lời

*Đánh giá kết quả

– Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

– Giáo viên nhận xét, đánh giá

->Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng

*Chuyển giao nhiệm vụ 2:

Hoạt động cá nhân.

-Giáo viên yêu cầu:

? Tại sao đối tượng nhận thông báo 2 văn bản trên là giáo viên chủ nhiệm và hs mà ko phải là những người khác .

– Những người có liên quan ,quan tâm đến nội dung cần thông báo

? Nội dung thông báo ở 2 văn bản là gì .

GV : 2 văn bản trên gọi là văn bản thông báo

?Vậy văn bản thông báo là gì.

Vd :

Thông báo: – Kế hoạch lao động

                   – Lịch thi ,lịch nghỉ hè ,nghỉ tết

                   – Thời gian làm việc mùa hè ,mùa đông

? Nhận xét thể thức của 2 văn bản thông báo ( nội dung ,quy định ,thời gian , địa điểm được nêu trong văn bản thông báo )

1.            Cụ thể ,chính xá

Hoạt động 2 : Cách làm văn bản thông báo.

1. Mục tiêu:

– Củng cố các kiến thức về văn bản thông báo,

– Rèn kĩ năng viết văn bản thông báo.

2. Phương thức thực hiện:

– Hoạt động chung cả lớp.

3. Sản phẩm hoạt động

– Trình bày miệng

4. Phương án kiểm tra, đánh giá

– Học sinh đánh giá.

– Giáo viên đánh giá.

5. Tiến trình hoạt động:

*Chuyển giao nhiệm vụ 1:

– Giáo viên yêu cầu:

Gv : Đọc các tình huống trong sgk 142

? Trong các tình huống trên tình huống nào phải viết thông báo . Nếu viết thì ai là người thông báo và thông báo cho ai .

?Những mục nào bắt buộc phải có trong 2 văn bản thông báo .

? Các mục ấy được trình bày như thế nào .

– Học sinh tiếp nhận

*Báo cáo kết quả

-Gv: gọi hs trả lời

-Hs:trả lời

a)Viết tường trình ( cơ quan công an )

b ,c ) Viết thông báo

– Người viết : Hiệu trưởng ,phó hiệu trưởng (b ) liên đội trưởng ( c)

– Người nhận : + Gv và hs

       + Các chi đội TNTPHCM toàn trường

Quan sát 2 văn bản thông báo

 

*Đánh giá kết quả

– Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

– Giáo viên nhận xét, đánh giá

->Giáo viên chốt kiến thức và ghi

HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP

1. Mục tiêu: HS biết vận dụng kiến thức đã học áp dụng vào cuộc sống thực tiễn.

2. Phương thức thực hiện: cá nhân

3. Sản phẩm hoạt động: Câu trả lời của HS

4. Phương án kiểm tra, đánh giá:

-Hs: đánh giá lẫn nhau

-Gv: đánh giá hs

5. Tiến trình hoạt động

*Chuyển giao nhiệm vụ:

?Viết 1 van bản thông báo về việc họp phụ huynh của lớp.

*Thực hiện nhiệm vụ

 – Học sinh:làm việc cá nhân ở nhà

 – Giáo viên: yêu cầu thời hạn làm bài của hs. Thời gian làm 2 ngày ra vở soạn và thu lại cho gv

– Dự kiến sản phẩm: Viết đúng thể thức của một văn bản thông báo đã học.

*Báo cáo kết quả

-Hs: nộp sản phẩm

*Đánh giá kết quả

– Hs trao đổi với bạn, nx, đánh giá .

– Giáo viên nhận xét, đánh giá

HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNGVÀTÌM TÒI MỞ RỘNG (01 PHÚT)

1. Mục tiêu: tìm hiểu kỹ hơn về thể thức của văn bản thông báo.

2. Phương thức thực hiện: HĐ Cá nhân

3. Sản phẩm hoạt động: hs trả lời ra vở soạn

4. Phương án kiểm tra, đánh giá:

-Hs: đánh giá lẫn nhau

-Gv: đánh giá hs

5. Tiến trình hoạt động

*Chuyển giao nhiệm vụ

– Sưu tâm các văn bản thông báo, chuẩn mẫu đọc và tham khảo.

*Thực hiện nhiệm vụ

 Học sinh:làm việc cá nhân ở nhà

*Báo cáo kết quả

-Hs: trả lời ra vở soạn văn

*Đánh giá kết quả

– Hs trao đổi với bạn, nx, đánh giá .

– Giáo viên nhận xét, đá               

I. Đặc điểm của văn bản thông báo :

1 – Ví dụ :

 

2 – Nhận xét :

Văn bản thông báo : Truyền đạt những thông tin cụ thể từ phía cơ quan , đoàn thể ,tổ chức cho những người dưới quyền hoặc những người quan tâm đến nội dung thông báo được biết để thực hiện

 

-Văn bản thông báo cho biết ai thông báo ,thông báo cho ai ,nội dung công việc ,quy định ,thời gian , địa điểm ,cụ thể ,chính xác.

 

II . Cách làm văn bản thông báo .

1. Tình huống cần làm văn bản thông báo .

 

2.            Cách làm văn bản thông báo:

Phải tuân thủ thể thức hành chính ,có ghi tên cơ quan ,số công văn ,quốc hiệu tiêu ngữ ,tên văn bản ,ngày tháng ,người nhận , người thông báo, chức vụ người thông báo

* Ghi nhớ /sgk

củng cố :

 

* Dặn dò:

– Ôn bài theo hệ thống

  – Tiếp tục chuẩn bị bài giờ sau luyện tập.

IV. RÚT KINH NGHIỆM:                                                                            

Leave a Comment