Giáo án bài Văn bản tường trình theo CV 5512 phát triển năng lực

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file 43 Văn bản tường trình I. MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: Nắm những trường hợp cần viết VB tường trình. Nắm những đặc điểm cơ bản của …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

43 Văn bản tường trình

I. MỤC TIÊU:

1.Kiến thức: Nắm những trường hợp cần viết VB tường trình. Nắm những đặc điểm cơ bản của VB tường trình. Biết làm một VB tường trình đúng qui cách.

2. Năng lực: HS có kĩ năng tạo lập VB hành chính.

3. Phẩm chất: HS có ý thức trau dồi kiến thức về tập làm văn. Năng lực tạo lập VB hành chính.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Chuẩn bị của giáo viên:

– Kế hoạch dạy học

– Học liệu: bảng phụ, tài liệu tham khảo, phiếu học tập.

 2. Chuẩn bị của học sinh:  Đọc bài và trả lời các câu hỏi .

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG

Hoạt  động của giáo viên và học sinh        Nội dung (ghi bảng)

HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU

– Thời gian (5 phút)

– Phương pháp, hình thức tổ chức: HĐ cá nhân, HĐ nhóm, tự kiểm tra, đánh giá.

– Phương tiện: Máy chiếu,phiếu học tập

– Mục tiêu: Tạo tâm thế phấn khởi, tạo tình huống có vấn để giúp học sinh  hứng thú với bài học

+ Giáo viên chuyển giao nhiệm vụ cho học sinh:

? Yêu cầu hs thực hiện trong vòng 2 phút

GV cho HS NX, chốt.

Gv chuyển ý giới thiệu bài học

HOẠT ĐỘNG  2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI:

Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu về văn bản tường trình

– Thời gian: 10 phút

 -Phương pháp hình thức tổ chức: Phát vấn, đàm thoại …: Hoạt động cá nhân,hoạt động nhóm

– Phương tiện: Máy chiếu, bảng phụ

–  Mục tiêu:  Tìm hiểu về văn bản tường trình

– Tiến trình hoạt động:

+ Giáo viên chuyển giao nhiệm vụ cho học sinh:

? Trong các văn bản trên, ai là người phải viết tường trình  và viết cho ai ? bản tường trình được viết ra nhằm mục đích gì ?

 

? Nội dung tường trình là gì ? Vì sao phải tường trình ?

 

? Người viết tường trình cần phải có thái độ như thế nào đối với sự việc người tường trình ?

? Thể thức trình bày văn bản tường trình có gì đặc biệt ?

? Như vậy qua phần tìm hiểu các nội dung trên , em hiểu gì về văn bản tường trình và ai là người phải viết tường trình và ai là người nhận tường trình ?

 Yêu cầu đại diện các nhóm lên báo cáo trong vòng 5 phút

Dự kiến câu trả lời của hs

 

GV cho HS NX, chốt, ghi bảng.

Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu  cách viết văn bản tường trình

– Thời gian: 10 phút

-Phương pháp hình thức tổ chức: Phát vấn, đàm thoại, tình huống có vấn đề…: Hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm.

– Phương tiện: Máy chiếu, phiếu học tập

–  Mục tiêu:  học sinh biết được các bước làm văn bản tường trình

– Tiến trình hoạt động:

+ Giáo viên chuyển giao nhiệm vụ cho học sinh:

? Hãy nêu một số trường hợp cần phải viết văn bản tường trình trong học tập và sinh hoạt tại trường ?

? Nêu lại tình huống của hai văn bản tường trình trong sgk

? Cách viết văn bản tường trình như thế nào ?

? Phần mở đầu viết những gì ?

? Phần nội dung ?

? Thể thức kết thúc như thế nào ?

    GV phát phiếu học tập cho học sinh hoàn thành theo mẫu

   Giáo viên gọi các nhóm báo cáo kết quả

    Dự kiến câu trả lời của hs

HOẠT ĐỘNG 3:  LUYỆN TẬP

– Thời gian: 20 phút.

– Phương pháp, Hình thức tổ chức hoạt động: Hđ cá nhân.

– Sản phẩm: Hoàn thành bài tập

– Mục tiêu: luyện tập, khắc sâu nội dung bài học

– Tiến trình hoạt động:

+ Giáo viên chuyển giao nhiệm vụ cho học sinh.

-Các nhóm hoạt động  trả lời và hoàn thành các câu hỏi  1 luyện tập về văn bản tường trình

GV phát phiếu học tập cho học sinh hoàn thành theo mẫu:

Giáo viên gọi các nhóm báo cáo kết quả

I – Đặc điểm của văn bản tường trình

1 – Ví dụ :

+ Học sinh thực hiện:

a.

(1) Người viết tường trình: học sinh, viết cho cô giáo

(2) Lí do và mục đích viết: Về việc đi học muộn, mong muốn cô hiểu được nguyên nhân dẫn đến việc mình đến lớp muộn..

(3) Người viết trình bày về sự việc minh đi học muôn.

(4)Người viết có thái độ trung thực, khách quan

 

b.

(1) Các tình huống cần viết văn bản tường trình

– Tình huống 3

– Tình huống 5

2 –  Nhận xét :

– Trình bày thiệt hại hay mức độ trách nhiệm của người tường trình trong các sự việc xảy ra hậu quả cần xem xét

– Người viết tường trình là người liên quan đến sự việc

– Người nhận tường trình là cá nhân hoặc cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết

– Văn bản tường trình ngắn gọn ,rõ ràng

– Thái độ người viết tường trình trung thực ,khách quan

II – Cách làm văn bản tường trình

II/ Cách làm văn bản tường trình

 

1 – Tình huống cần phải viết văn bản tường trình

– Tình huống a ,b nhất thiết phải viết

– Tình huống c ko cần phải viết vì đó là chuyện nhỏ chỉ cần nhắc nhở hoặc phê bình nhẹ nhàng hoặc viết kiểm điểm

– Tình huống d chỉ viết khi tài sản bị mất có giá trị

2 – Cách làm văn bản tường trình

=>Một văn bản tường trình phải có đầy đủ các mục sau:

 a ) Thể thức mở đầu :

– Quốc hiệu, tiêu ngữ

– Địa điểm thời gian làm tường trình

– Tên văn bản

– Người ( cơ quan ) nhận tường trình

b ) Nội dung tường trình

+ Trình bày thờ gian, địa điểm xảy ra sự việc, nguyên nhân, diễn biến, hậu quả của sự việc, học tên người chứng kiến hoặc liên quan( nếu có),  mức độ trách nhiệm của người tường trình.

+ Thái độ của người viết phải khách quan, trung thực. Thông tin phải chính xác, đề nghị phải ngắn gọn, rõ ràng.

c ) Thể thức kết thúc :

+ Lời đề nghị, cam đoan

 +Chữ ký, họ tên người tường trình

* Ghi nhớ / sgk

Hoạt động 4: HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG:

Mục tiêu: – Bài gồm mấy nội dung ?

Nhiệm vụ: Thực hiện nhiệm vụ

Phương thức hoạt động: HĐ cá nhân

Phương tiện: Kiến thức đã học

Sản phẩm: Nội dung trả lời

Hoạt động 5: HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI, MỞ RỘNG:

Mục tiêu: Ôn tập lại kiến thức cơ bản; hệ thống hoá kiến thức

       Khuyến khích hs tìm tòi mở rộng bài học, giúp HS hiểu sâu sắc hơn bài học.

Nhiệm vụ: Sưu tầm tài liệu

Phương thức hoạt động: HĐ cá nhân, cặp đôi khá- giỏi

Phương tiện: Các tài liệu sưu tầm

Sản phẩm: Nội dung trả lời – bài tập của hs

IV. RÚT KINH NGHIỆM:                                                                            

Leave a Comment