Giáo án bài vần em, êm, im, um môn tiếng việt sách kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Bài 37 em, êm, im, um Iv.        Mục tiêu 1.         Kiến thức – Nhận biết và đọc đúng các vần em, êm, im, um; đọc đúng …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Bài 37

em, êm, im, um

Iv.        Mục tiêu

1.         Kiến thức

– Nhận biết và đọc đúng các vần em, êm, im, um; đọc đúng các tiếng, từ ngữ, câu, đoạn có các vần em, êm, im, um; hiểu và trả lời được các câu hỏi liên quan đến nội dung đã đọc.

– Viết đúng các vần em, êm, im, um; viết đúng các tiếng, từ ngữ có vần em, êm, im, um.

– Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chứa vần em, êm, im, um có trong bài học.

– Phát triển ngôn ngữ nói theo chủ điểm Cuộc sống được gợi ý trong tranh Gìúp bạn.

                 2. Kỹ năng

– Phát triển kỹ năng quan sát, nhận biết nhân vật (nhận biết nhân vật bạn Hà qua trang phục, đầu tóc) và suy đoán nội dung tranh minh hoạ: Chị em Hà chơi trốn tìm; Chim sẻ, chim sơn ca, chim ri; Gìúp bạn

3.Thái độ

–           Thêm yêu thích môn học

V.        CHUẨN BỊ

–           Nắm vững đặc điểm phát âm, cấu tạo và cách viết các vần em, êm, im, um.

–           Hiểu rõ nghĩa của một số từ ngữ trong bài và cách gìải thích những từ ngữ như: tủm tỉm cười không mở miệng, chỉ thấy cử động của đôi môi một cách kín đáo), thềm nhà (phần nền trước cửa nhà, có mái che).

VI.       HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

TIẾT 1

  Hoạt động của gìáo viên   Hoạt động của học sinh

1. Ôn và khởi động

– HS hát chơi trò chơi

– GV cho HS viết bảng om, ôm ,ơm

2. Nhận biết

– GV yêu cầu HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi: Em thấy gì trong tranh?

– GV thuyết minh ngắn gọn nội dung tranh,

– GV nói câu thuyết minh (nhận biết) dưới tranh và HS nói theo. GV cũng có thể đọc thành tiếng câu nhận biết và yêu cầu HS đọc theo.

– GV đọc từng cụm từ, sau mỗi cụm từ thì dừng lại để HS đọc theo, GV và HS lặp lại câu nhận biết một số lần: Chị em Hà chơi trốn tìm./ Hà/ tùm tỉm/ đếm:/ một,/ hai,/ ba,.

– GV gìới thiệu vần mới em, êm, im, um. Viết tên bài mới lên bảng.

3. Đọc

a. Đọc vần

– So sánh các vần

 + GV gìới thiệu vẫn em, êm, im, um.

+ GV yêu cầu một số (2 3) HS so sánh vần êm, im, um với em để tìm ra điểm gìống và khác nhau. GV nhắc lại điểm gìống và khác nhau gìữa các vần.

– Đánh vần các vần

+ GV đánh vần mẫu các vần em, êm, im, um.

+  GV yêu cầu một số (4 – 5) HS nối tiếp nhau đánh vần. Mỗi HS đánh vần cả 4 vần.

+  GV yêu cầu lớp đánh vần đồng thanh 4 vần một lần.

– Đọc trơn các vần

+ GV yêu cầu một số (4 -5) HS nối tiếp nhau đọc trơn vần. Mỗi HS đọc trơn cả 4 vần.

+ GV yêu cầu lớp đọc trơn đồng thanh 4 vần một lần.

– Ghép chữ cái tạo vần

+ GV yêu cầu HS tìm chữ cái trong bộ thẻ chữ để ghép thành em.

+ GV yêu cầu HS tháo chữ e, ghép ê vào để tạo thành êm.

+ HS tháo chữ ê, ghép i vào để tạo thành im.

chữ i, ghép u vào để tạo thành um.

+ GV yêu cầu HS tháo Lớp đọc đồng thanh em, êm, im, um một số lần.

b. Đọc tiếng

– Đọc tiếng mẫu

+GV gìới thiệu mô hình tiếng đếm. GV khuyến khích HS vận dụng mô hình các tiếng đã học để nhận biết mô hình và đọc thành tiếng đếm.

+ GV yêu cầu một số (4 5) HS đánh vần tiếng đếm (đờ êm đêm – sắc đếm). Lớp đánh vần đồng thanh tiếng đếm.

+ GV yêu cầu một số (4 – 5) HS đọc trơn tiếng đếm. Lớp đọc trơn đồng thanh tiếng đếm.

– Đọc tiếng trong SHS

+ Đánh vần tiếng. GV đưa các tiếng có trong SHS. Mỗi HS đánh vần một tiếng nối tiếp nhau (số HS đánh vần tương ứng với số tiếng). Lớp đánh vần mỗi tiếng một lần.

+ Đọc trơn tiếng. Mỗi HS đọc trơn một tiếng nối tiếp nhau, hai lượt.

+ Mỗi HS đọc trong các tiếng chứa một vần. Lớp đọc trơn đồng thanh một lần tất cả các tiếng.

– Ghép chữ cái tạo tiếng

 + HS tự tạo các tiếng có chứa vần em, êm, im, um. GV yêu cầu HS phân tích tiếng, HS nêu lại cách ghép.

+ Lớp đọc đồng thanh những tiếng mới ghép được.

c. Đọc từ ngữ

– GV lần lượt đưa tranh minh hoạ cho từng từ ngữ: tem thư, thêm nhà, tủm tỉm. Sau khi đưa tranh minh hoạ cho mỗi từ ngữ, chẳng hạn tem thư

– GV nêu yêu cầu nói tên sự vật trong tranh. GV cho từ ngữ tem thư xuất hiện dưới tranh. – GV yêu cầu HS nhận biết tiếng chứa vần em trong tem thư, phân tích và đánh vần tiếng tem, đọc trơn từ ngữ tem thư.

– GV thực hiện các bước tương tự đối với thêm nhà, tủm tỉm.

– GV yêu cầu HS đọc trơn nối tiếp, mỗi HS đọc một từ ngữ. 3- 4 lượt HS đọc. 2-3 HS đọc trơn các từ ngữ. Lớp đọc đồng thanh một số lần.

d. Đọc lại các tiếng, từ ngữ

– GV yêu cầu từng nhóm và sau đó cả lớp đọc đồng thanh một lần.

4. Viết bảng

– GV đưa mẫu chữ viết các vần em, êm, im, um, thêm, tủm, tỉm.

– GV viết mẫu, vừa viết vừa nêu quy trình viết các vần em, êm, im um.

– HS viết vào bảng con: em, êm, im, um và thêm, tủm, tìm

– GV nhận xét, đánh gìá và sửa lỗi chữ viết của HS.      

-Hs chơi

-HS viết

-HS trả lời

-Hs lắng nghe

– HS đọc

– HS đọc

-Hs lắng nghe và quan sát

-Hs lắng nghe

– HS trả lời    

-Hs lắng nghe

-HS đánh vần tiếng mẫu

– Lớp đánh vần đồng thanh 4 vần một lần.

– HS đọc trơn tiếng mẫu.

– Cả lớp đọc trơn đồng thanh tiếng mẫu.

-H tìm

-HS ghép

-HS ghép

-HS đọc

-HS lắng nghe

-HS thực hiện

-HS đánh vần. Lớp đánh vần đồng thanh tiếng con.

– HS đọc trơn tiếng con. Lớp đọc trơn đồng thanh tiếng con

-HS đánh vần, lớp đánh vần

– HS đọc

-HS đọc

-HS tự tạo

-HS phân tích

-HS ghép lại

– Lớp đọc trơn đồng thanh

-HS lắng nghe, quan sát

-HS nói

-HS nhận biết

-HS thực hiện

-HS thực hiện

 

– HS đọc

– HS đọc

-HS quan sát

-HS quan sát, lắng nghe

– HS viết vào bảng con, chữ cỡ vừa –

-HS nhận xét

-HS lắng nghe

TIẾT 2

5. Viết vở

– GV yêu cầu HS viết vào vở Tập viết 1, tập một các vần em, êm, im, um; các từ ngữ thềm nhà, tủm, tìm.

– GV quan sát và hỗ trợ cho những HS gặp khó khăn khi viết hoặc viết chưa đúng cách.

– GV nhận xét và sửa bải của một số HS.

6. Đọc đoạn

– GV đọc mẫu cả đoạn.

–  GV yêu cầu HS đọc thầm và tìm tiếng có các vần em, êm, im, um.

– GV yêu cầu một số (4 – 5) HS đọc trơn các tiếng mới. Mỗi HS đọc một hoặc tất cả các tiếng (với lớp đọc yếu, GV cho HS đánh vần tiếng rồi mới đọc). Từng nhóm rói cả lớp đọc đồng thanh những tiếng có vần em, êm, im, um trong đoạn văn một số lần.

– GV yêu cầu HS xác định số câu trong đoạn. Một số HS đọc thành tiếng nổi tiếp từng câu (mỗi HS một câu), khoảng 1 – 2 lần. Sau đó từng nhóm rối cả lớp đọc đống thanh một lần.

– GV yêu cầu một số (2 – 3) HS đọc thành tiếng cả đoạn.

– GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi về nội dung đoạn văn đã đọc:

Chim ri tìm gì về làm to? (tìm cỏ khoe) Chim sẻ và sơn ca mang cái gì đến cho chim ri? (mang theo túm rơm).

Chim ri làm gì để thể hiện tình cảm với hai bạn? (nói lời cảm ơn).

– GV và HS thống nhất câu trả lời.

7. Nói theo tranh

– GV yêu cầu HS quan sát tranh trong SHS. GV đặt từng câu hỏi cho HS trả lời:

+ Tranh 1:

Em nhìn thấy những gì trong tranh?

Hai bạn gìúp nhau việc gì?

Bạn được đeo bờm có nơ sẽ nói gì với bạn của mình?

Em đã bao gìờ gìúp bạn việc gì chưa?

+ Tranh 2:

Em nhìn thấy những gì trong tranh?

 Em đoán thử xem, bạn nhỏ sẽ nói gì khi được bạn cho đi chung ô?

– GV yêu cầu một số (2 3) HS trả lời những câu hỏi trên.

8. Củng cố

– GV yêu cầu HS tìm một số từ ngữ chua vần em, êm, im, um và đặt cầu với từ ngữ tìm đưoc.

– GV nhận xét chung gìờ học, khen ngợi và động viên HS.

– GV lưu ý HS ôn lại các vần em, êm, im, um và khuyến khích HS thực hành gìao tiếp

nhà.    

– HS lắng nghe

-HS viết

– HS lắng nghe

– HS lắng nghe

– HS đọc thầm, tìm .

– HS đọc

– HS đọc

– HS đọc

– HS trả lời.

– HS trả lời.

– HS trả lời.

– HS trả lời.

– HS trả lời.

– HS trả lời.

– HS trả lời.

– HS trả lời.

– HS trả lời.

– HS trả lời.

– HS trả lời.

-Hs lắng nghe

-HS làm

LUYỆN VIẾT OM, ÔM, ƠM, EM, ÊM, IM, UM

I. MỤC TIÊU:

– Gìúp HS củng cố về đọc viết các vần om, ôm, ơm, em, êm, im, um đã học.

II. ĐỒ DÙNG:

– Vở bài tập Tiếng Việt.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Hoạt động của gìáo viên     Hoạt động của học sinh

1. Ôn đọc:

– GV ghi bảng.

om, ôm, ơm, em, êm, im, um

– GV nhận xét, sửa phát âm.

2. Viết:

– Hướng dẫn viết vào vở ô ly.

om, ôm, ơm, em, êm, im, um gom, gôm, gơm, nem, nêm, lim, chum. Mỗi chữ 1 dòng.

– Quan sát, nhắc nhở HS viết đúng.

3. Chấm bài:

– GV chấm vở của HS.

– Nhận xét, sửa lỗi cho HS.

4. Củng cố – dặn dò:

– GV hệ thống kiến thức đã học.

– Dặn HS luyện viết lại bài ở nhà. 

– HS đọc: cá nhân, nhóm, lớp.

– HS viết vở ô ly.

– Dãy bàn 1 nộp vở.

Leave a Comment