Giáo án bài vần oa oe môn tiếng việt sách chân trời sáng tạo lớp 1

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file BÀI 3: OA – OE    I. MỤC TIÊU: 1. Năng lực: – Năng lực chung: + Tự chủ, tự học: HS có ý thức tự …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

BÀI 3: OA – OE 

 

I. MỤC TIÊU:

1. Năng lực:

– Năng lực chung:

+ Tự chủ, tự học: HS có ý thức tự học.

+ Giao tiếp và hợp tác: HS giao tiếp với bạn bè, thầy cô thông qua hoạt động thảo luận nhóm, trả lời yêu cầu của GV.

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo: HS tìm được các tiếng/ từ chứa vần oa, oe

– Năng lực đặc thù: HS cần đạt các năng lực ngôn ngữ sau:

* Đọc + viết:

+ Đọc,  viết đúng các vần/ từ: oa – hội họa; oe– múa xòe

+ Đọc đúng và hiểu nghĩa các từ: đóa hoa, vàng hoe, hoa loa kèn, khoe sắc.

+ Đọc được đoạn ứng dụng và hiểu nghĩa của đoạn ứng dụng ở mức độ đơn giản.

* Nghe – nói:

+ HS quan sát tranh khởi động, biết trao đổi về các sự vật, hoạt động, trạng thái được vẽ trong tranh có tên gọi chứa các vần oa, oe, xòe ô, hoa cúc, hoa hồng, . . .

+ Nói được câu có từ ngữ chứa tiếng có vần được học có nội dung liên quan đến nội dung bài học.

2. Phẩm chất:

– Yêu nước, nhân ái: HS biết tên một số loại hoa, ích lợi của hoa với cuộc sống. Từ đó biết chăm sóc và quý trọng, biết ơn những người lao động trồng ra.

– Chăm chỉ: HS có tinh thần tự học, có ý thức tham gia vào các công việc nhỏ trong gia đình, tham gia các công việc tập thể khi thảo luận nhóm, biết ôn bài ở nhà.

– Trách nhiệm: HS biết tự hoàn thành nhiệm vụ được giao; có ý thức bảo vệ cây cối, không ngắt hoa nơi công cộng.

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:

                1. GV: Tranh minh họa chủ đề, tranh hoặc vật thật (  các loại hoa…) SGK.

                2. HS: SGK, bảng con, vở tập viết, bảng cài.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

HOẠT ĐỘNG GV               HOẠT ĐỘNG MONG ĐỢI Ở HS

TIẾT 1.

Hoạt động 1: Ổn định lớp và kiểm tra bài cũ: ( 4’ )

Mục tiêu: Ổn định lớp và giúp HS ôn lại các vần đã học ở bài trước.

Cách tiến hành:

– GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Truyền điện” bằng cách mời 1 HS tìm tiếng có chứa vần đã học ở học kì 1 như iêm, iêp, ương, uông, iêng, . . .. HS1 trả lời sau đó chỉ một bạn khác trả lời. Thời gian trả lời là 3s. Sau 3s bạn nào không trả lời được hoặc sai thì sẽ nhận một hình phạt do cả lớp đặt ra.

– GV nhận xét.

Hoạt động 2: Khởi động: 9 (4 phút)

Mục tiêu: HS nhận diện được các vần oa, oe

Cách tiến hành:

 

– GV cho HS xem và quan sát bức tranh khởi động, trao đổi và nói những từ ngữ có chứa tiếng oa, oe

+ Cả nhà bạn nhỏ đi đâu?

+ Tranh vẽ hai bạn nhỏ đang làm gì?

+ Trong tranh có những loại hoa gì?

– GV nhận xét – ghi nhanh lên bảng các tiếng/ từ học sinh vừa tìm như: hoa cúc, hoa hồng, hoa loa kèn,  xòe ô, . . .

Hỏi: Các tiếng tìm được đều có vần gì?

– GV nhận xét và giới thiệu bài mới – ghi tên bài.

 

Hoạt động 3: Nhận diện vần, tiếng có vần mới (5’)

– Mục tiêu: HS nhận diện, đọc được tiếng chứa vần oa, oe.

Cách tiến hành:

a. Nhận diện vần mới

* Nhận diện vần oa

-GV ghi bảng vần oa.

 

* Nhận diện vần oe

-Tương tự với vần oa

* Tìm điểm giống nhau giữa các vần

– Vần oa , oe giống nhau ở điểm nào?

b. Nhận diện và đánh vần mô hình tiếng.

– Vẽ mô hình lên bảng- HD phân tích, đánh vần

h             oa

hoa

               

Nhận xét.

– HD đánh vần với các tiếng khác: Ví dụ: xòe

Nhận xét, khen ( Nếu HS đọc tốt)

 

Hoạt động 4: Đánh vần tiếng khóa, đọc trơn từ khóa. (5’)

Mục tiêu: Đánh vần tiếng khóa, đọc trơn từ khóa, hiểu nghĩa từ khóa.

Cách tiến hành

a,Đánh vần, đọc trơn từ khóa hội họa

– Giới thiệu tranh hội họa  – rút từ khóa ghi bảng:  hội họa

+Trong từ hội họa có vần nào hôm nay chúng ta học?

-Yêu cầu HS đánh vần tiếng khóa: họa và đọc trơn từ khóa: hội họa

 

+Con hiểu thế nào là hội họa?

Nhận xét – GD: 

b. Đánh vần, đọc trơn từ múa xòe

( Thực hiện tương tự như từ  hội họa)

– Gọi đọc bài trên bảng

-Giải nghĩa từ múa xòe

-Nhận xét – khen HS đọc tốt.

 

NGHỈ GIỮA TIẾT ( 1’)

 Hoạt động 5: Luyện viết (16’)

Mục tiêu: Viết được các vần/ tiếng và từ: oa- hội họa, oe- múa xòe

 Cách tiến hành:

a. Hướng dẫn viết bảng con.( 6’)

* Viết vần oa và từ hội họa.

– Viết vần oa

.Yêu cầu HS phân tích chữ ghi vần oa

.GV hướng dẫn HS viết vần oa

( GV viết mẫu và nêu quy trình viết)

.GV và HS nhận xét bài viết

 

– Viết từ hội họa

. Yêu cầu HS phân tích, GV viết mẫu – HD viết.

GV cùng HS nhận xét

* Viết vần oe và từ múa xòe

 ( thực hiện tương tự oa và từ hội họa)

b. Viết vào vở tập viết ( 10’)

– Gọi đọc bài viết

– Yêu cầu nêu tư thế ngồi viết, cách cầm bút,khoảng  cách giữa chữ trong một từ và độ cao các chữ..

– GV cho HS viết vào vở tập viết

– GV và HS nhận xét bài viết của mình, nhận xét bài của bạn và chọn biểu tượng đánh giá phù hợp.

 

TIẾT 2

Hoạt động 6: Luyện tập đánh vần, đọc trơn.  (25’)

Mục tiêu: Đánh vần, đọc trơn và hiểu nghĩa các từ mở rộng; Đọc trơn và hiểu nội dung bài đọc ứng dụng.

Cách tiến hành:

a. Đọc và tìm hiểu từ mở rộng ( 10’)

– GV ghi bảng các từ mở rộng:

Đóa hoa, vàng hoe, hoa loa kèn, khoe sắc

– GV HD HS gạch chân tiếng có vần mới, phân tích, đánh vần, đọc trơn – giải nghĩa từ.  ( làm lần lượt từng từ)

 

Nhận xét – Hỗ trợ HS phần giải nghĩa.

( Nếu cần)

 

– Tìm từ có vần oa, oe

 

Nhận xét – khen ngợi tổ tìm được nhiều và đúng.

 

b. Đọc và tìm hiểu nội dung bài đọc ứng dụng.( 15 ‘)

– GV treo bảng phụ bài đọc ứng dụng Hoa tháng tư và đọc mẫu.

-GV cho HS tìm tiếng chứa vần vừa học.

– GVHD đọc đánh vần tiếng khó:  .

– Yêu cầu HS đọc thành tiếng văn bản.

Nhận xét – gọi 1 HS đọc tốt đọc trơn lại bài.

– GV hỏi:

+ Dưới ánh nắng như thế nào thì ngàn hoa khoe sắc?

+ Các loại hoa có màu gì?

+  Cánh của hoa bằng lăng như thế nào?

+ Cỏ cây hoa lá làm cho đất trời như thế nào?

+Tên của bài đọc là gì?

+Em thích loài hoa nào nhất?

Nhận xét – khen HS trả lời tốt.

 

NGHỈ GIỮA TIẾT  ( 1’)

Hoạt động 7: Hoạt động mở rộng ( 5’)

Mục tiêu: Học sinh đọc được bài vè hoa

Cách tiến hành:

– GV cho HS đọc câu lệnh: Đọc bài vè hoa

-GV giới thiệu cho HS bài vè hoa

– GV đọc mẫu, hướng dẫn học sinh đọc thuộc sau đó  cho HS thảo luận nhóm đôi hỏi đáp  về các loại hoa có trong bài.

– Yêu cầu trình bày.

Nhận xét – khen nhóm trình bày to, nói được nhiều câu về tranh – GD HS giữ gìn đồ dùng cẩn thận.

 

Hoạt động 8: Củng cố – dặn dò ( 4’)

– GV gọi đọc bài trên bảng.

– Tổ chức cho HS chơi: Ai nhanh nhất.

– Luật chơi: trong thời gian 2 phút bạn nào viết nhanh ra bảng con được nhiều tiếng có vần oa hoặc oe là thắng.

Nhận xét – khen ngợi HS viết được nhiều.

– GV dặn HS chuẩn bị cho tiết học sau Bài 2: uê, uy           

*Dự kiến sản phầm: Câu trả lời có vần đã học như  iêm, iêp, ương, uông, iêng . Thời gian khoảng 3s một tiếng/t từ.

* Tiêu chí đánh giá: Nêu đúng, nói rõ được các tiếng có vần đã học trong thời gian quy định.

– HS chơi theo hướng dẫn.

 Dự kiến sản phầm: Nhìn tranh nêu được các tiếng/từ  và nhận diện được vần oa, oe.

*Tiêu chí đánh giá: HS trả lời đúng câu hỏi.

– Quan sát và nêu nội dung tranh.

– Trao đổi cặp về những tiếng có chứa vần oa, oe có trong tranh.

+ đi xem múa và ngắm hoa

+ đang múa xòe ô

+hoa cúc, hoa hồng, hoa loa kèn. . .

 – Đều có vần oa, oe

* Dự kiến sản phầm: Cài, phân tích, đánh vần được vần và tiếng có vần oa, oe

*Tiêu chí đánh giá: HS cài, phân tích đúng, đánh vần to, rõ, đều giọng.

 

– HS quan sát vần  oa, cài và phân tích ( âm o đứng trước, âm a đứng sau)

– Đánh vần: o – a – oa ( CN + ĐT)

– HS cài, phân tích, đánh vần o – e- oe ( CN + ĐT)

 

– Giống: đều có âm o đứng trước

 

– Quan sát mô hình.

– HS phân tích: Gồm âm h, vần oa 

– Đánh vần: hờ – oa – hoa  

( CN + ĐT)

– HS đánh vần với các tiếng khác

*Dự kiến sản phầm: Câu trả lời của HS

*Tiêu chí đánh giá: HS đọc to rõ từ khóa; trả lời đúng câu hỏi.

 vần oa

 

– Đánh vần: hờ – oa – hoa – nặng – họa

( CN + ĐT)

– Đọc trơn: hội họa ( CN + ĐT)

– HS trả lời. Hội họa là vẽ tranh.  Nói cách khác, hội họa là một ngôn ngữ để truyền đạt ý tưởng của người nghệ sĩ bằng các tác phẩm hội họa sử dụng kỹ thuật (nghệ) và phương pháp (thuật) của họa sĩ.

– HS thực hiện theo yêu cầu của GV

 

Múa xòe là một sinh hoạt văn hoá đặc sắc, một điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái Tây Bắc

– Đọc ( CN + Tổ + Lớp)

* Dự kiến sản phẩm: Bài viết của HS.

* Tiêu chí đánh giá: Viết đúng vần, từ ngữ.

– Vần oa gồm 2 con chữ , con chữ o đúng trước, con chữ a đứng sau

– Lắng nghe – theo dõi

– HS viết bảng con:

– Nhận xét bài bạn.

 

– HS phân tích từ hội họa

– Viết vào bảng con:

– HS quan sát,  nhẩm đọc.

– Gạch chân tiếng có vần oa

– HS phân tích tiếng, đánh vần tiếng oa

– Đọc trơn: đóa hoa ( CN + ĐT)

– Tự giải nghĩa từ đóa hoa.

– HS phân tích, đánh vần, đọc trơn  và giải nghĩa từ với từ vàng hoe, hoa loa kèn, khoe sắc

 

– Thi đua tìm theo tổ:

+ oa: chìa khóa, cái loa, . . .

+ oe: hoa hòe, chóe rượu,..

 – Lắng nghe

 

– HS lên gạch chân: hoe, đóa hoa, khoe, loa, xòe, xõa, . . .

– Đọc đánh vần, đọc trơn tiếng vừa gạch.

– HS đọc đánh vần các tiếng khó, đọc trơn.

– HS đọc ( CN+ tổ + Lớp)

*Dự kiến sản phầm: HS viết được tiếng có vần oa hoặc .

*Tiêu chí đánh giá: HS viết đúng tiếng có vần oa, oe.( Tùy theo năng lực HS)

– Đọc  ( CN + ĐT)

 

– Thi đua viết.

 

vè loài hoa

Ve vẻ vè ve…

Nghe vè tôi kể

Hoa hồng màu đỏ

Cánh tròn thắm tươi

Nụ hoa hé cười

Tỏa hương thơm ngát

Còn tôi hoa cúc

Cánh nhỏ màu vàng

Gọi nắng xuân sang

Chan hòa, ấm áp

Hương thơm ngào ngạt

Là hoa ngọc lan

Màu trắng dịu dàng

Cánh dài nho nhỏ

Đồng tiền tôi đó

Đủ sắc màu hoa

Thêm đẹp mọi nhà

Tím, xanh, vàng, đỏ…

Này các bạn nhỏ

Cùng nhau tưới ươm

Cho hoa trong vườn

Ngày thêm tươi đẹp

Ve vẻ vè ve…

Nghe vè tôi kể…!

Leave a Comment