Giáo án bài vần oăt uât uyêt môn tiếng việt sách chân trời sáng tạo lớp 1

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file BÀI 2: OĂT, UÂT, UYÊT   I/ MỤC TIÊU – Năng lực chung: + Tự chủ, tự học: HS có ý thức tự học. + Giao …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

BÀI 2: OĂT, UÂT, UYÊT

 

I/ MỤC TIÊU

– Năng lực chung:

+ Tự chủ, tự học: HS có ý thức tự học.

+ Giao tiếp và hợp tác: HS giao tiếp với bạn bè, thầy cô thông qua hoạt động thảo luận nhóm, trả lời yêu cầu của GV.

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo: HS tìm được các tiếng/ từ chứa vần oăt, uât, uyêt.

– Năng lực đặc thù: HS cần đạt các năng lực ngôn ngữ sau:

* Đọc + viết:

+ Đọc,  viết đúng các vần/ từ: oăt – chỗ ngoặt; uât – xuất phát; uyêt – vòng nguyệt quế.

+ Đọc đúng và hiểu nghĩa các từ: bé loắt choắt, phố xá sầm uất, người tuyết.

+ Đọc được đoạn ứng dụng và hiểu nghĩa của đoạn ứng dụng ở mức độ đơn giản.

* Nghe – nói:

+ HS quan sát tranh khởi động, biết trao đổi về các sự vật, hoạt động, trạng thái được vẽ trong tranh có tên gọi chứa các vần oăt, uât, uyêt.

+ Nói được câu có từ ngữ chứa tiếng có vần được học có nội dung liên quan đến nội dung bài học.

2. Phẩm chất:

– Chăm chỉ: HS có tinh thần tự học, có ý thức tham gia vào các hoạt động thể thao, tham gia các công việc tập thể khi thảo luận nhóm, biết ôn bài ở nhà.

– Trách nhiệm: HS biết tự hoàn thành nhiệm vụ được giao.

 

II/ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:

1. GV:  SGV,thẻ từ, tranh minh họa

2. HS:  SHS, VTV

III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 

HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN               ĐIỀU MONG ĐỢI Ở HỌC SINH

 

TIẾT 1

1/ Hoạt động 1: Ổn định lớp và kiểm tra bài cũ

– Mục tiêu: Giúp HS ổn định, ôn lại các vần đã học uân, uyên, uych.

– GV ổn định.

– Cách tiến hành: Trò chơi Trúc xanh

– HS sẽ chọn 1 ô ,HS sẽ đọc từ hoặc tiếng chứa vần đã học uân, uyên, uych.

– Kết quả là tranh của bài mới oăt, uât, uyêt

– GV nhận xét.

 

2/ Hoạt động 2: Khởi động

– Mục tiêu: HS nhận diện được các vần oăt, uât, uyêt

Cách tiến hành:

– GV cho HS xem và quan sát bức tranh khởi động, trao đổi và nói những từ ngữ có chứa tiếng oăt, uât, uyêt

– GV nhận xét – ghi nhanh lên bảng các tiếng/ từ học sinh vừa tìm như: xuất phát, trượt tuyết…

Hỏi: Các tiếng tìm được đều có vần gì?

– GV nhận xét và giới thiệu bài mới – ghi tên bài.

3/ Hoạt động 3: Nhận diện âm chữ mới, tiếng có âm chữ mới

– Mục tiêu: Giúp HS nhận diện vần, tiếng có vần mới.

– Cách tiến hành:

a/ Nhận diện vần oăt

-+ Nhận diện vần mới

– GV ghi bảng vần oăt.

– Tương tự với vần uât

 

– Tương tự với vần  uyêt

 

– Vần oăt, uât, uyêt giống nhau ở điểm nào?

+ Nhận diện và đánh vần mô hình tiếng.

– Vẽ mô hình lên bảng

– HD phân tích, đánh vần

ng           oăt

ngoặt

 

Nhận xét.

– HD đánh vần với các tiếng khác: Ví dụ: ngoặt,xuất,nguyệt…

Nhận xét, khen ( Nếu HS đọc tốt)

Hoạt động 4: đánh vần tiếng khoá, đọc trơn từ khoá

– Mục tiêu: Đánh vần tiếng khóa, đọc trơn từ khóa, hiểu nghĩa từ khóa.

Cách tiến hành

– Đánh vần, đọc trơn từ khóa chỗ ngoặt

+ Giới thiệu cái sọt  – rút từ khóa ghi bảng:  chỗ ngoặt

Trong từ chỗ ngoặt có vần nào hôm nay chúng ta học?

+ Yêu cầu HS đánh vần tiếng khóa:  ngoặt và đọc trơn từ khóa: chỗ ngoặt

 

? Cái sọt dùng để làm gì?

Nhận xét – GD: Nên để gọn gàng, giữ cẩn thận.

– Đánh vần, đọc trơn từ xuất phát, vòng nguyệt quế

( Thực hiện tương tự như từ chỗ ngoặt)

– Gọi đọc bài trên bảng

Nhận xét – khen HS đọc tốt.

NGHỈ GIỮA TIẾT

4/ Hoạt động 5 : Luyện viết

– Mục tiêu: Viết được các vần/ tiếng và từ: oăt – ngoặt; uât – xuất phát; uyêt – vòng nguyệt quế.

 Cách tiến hành:

* Hướng dẫn viết bảng con.( 6’)

– Viết vần oăt và tiếng ngoặt.

+ Viết vần oăt

.Yêu cầu HS phân tích vần oăt

 

.GV hướng dẫn HS viết vần oăt

( GV viết mẫu và nêu quy trình viết)

.GV và HS nhận xét bài viết

+ Viết tiếng ngoặt

. Yêu cầu HS phân tích, GV viết mẫu – HD viết.

GV cùng HS nhận xét

– Viết vần uât và tiếng xuất phát

– Viết vần uyêt và vòng nguyệt quế

( thực hiện tương tự oăt và ngoặt)

* Viết vào vở tập viết ( 10’)

– Gọi đọc bài viết

– Yêu cầu nêu tư thế ngồi viết, cách cầm bút,..

– GV cho HS viết vào vở tập viết

– GV và HS nhận xét bài viết và chọn biểu tượng đánh giá phù hợp.

TIẾT 2

Hoạt động 6: Luyện tập đánh vần, đọc trơn:

– Mục tiêu: Đánh vần, đọc trơn và hiểu nghĩa các từ mở rộng; Đọc trơn và hiểu nội dung bài đọc ứng dụng.

Cách tiến hành:

* Đọc và tìm hiểu từ mở rộng ( 10’)

– GV ghi bảng các từ mở rộng:

        bé loắt choắt, phố xá sầm uất, người tuyết.

– GV HD HS gạch chân tiếng có vần mới, phân tích, đánh vần, đọc trơn – giải nghĩa từ.  ( làm lần lượt từng từ)

 

Nhận xét – Hỗ trợ HS phần giải nghĩa.

( Nếu cần)

– Tìm từ có vần oăt, uât, uyêt

 

Nhận xét – khen ngợi tổ tìm được nhiều và đúng.

* Đọc và tìm hiểu nội dung bài ứng dụng.

( 15 ‘)

– GV treo bảng phụ và đọc mẫu.

                       Ở nhà sách

   Bố đưa anh em nguyệt đi nhà sách.

   Nhà sách nằm ở một khu phố sầm uất. Gian sách dành cho thiếu nhi có ghế ngồi để đọc sách. Nguyệt và anh Cường hào hứng tìm sách đọc . Nguyệt đọc cuốn Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn. Anh Cường đọc truyện Khuất phục tên cướp biển.

  Cả hai anh em rất vui vì được đi nhà sách với bố.

– GVHD đọc đánh vần tiếng khó: khuất.

– Yêu cầu HS đọc thành tiếng văn bản.

Nhận xét – gọi 1 HS đọc tốt đọc trơn lại bài.

– GV hỏi:

+ Nhà sách nằm ở đâu?

+ Nêu tên truyện mà anh em Nguyệt đã đọc ở nhà sách?

Nhận xét – khen HS trả lời tốt.

NGHỈ GIỮA TIẾT

Hoạt động 7: Hoạt động mở rộng

– Mục tiêu: Hỏi đáp được với bạn về những đồ dùng, củ có vần học.

Cách tiến hành:

– GV cho HS đọc câu lệnh: Giới thiệu bài đã đọc

– Treo tranh. Hỏi:

+ Tranh vẽ những gì?

+ Những đồ vật trong tranh đó dùng làm gì?

+ Các bạn đang vẽ gì? Khi vẽ em chú ý điều gì?

– GV cho HS thảo luận nhóm đôi hỏi đáp  về những đồ vật, củ có trong tranh.

– Yêu cầu trình bày.

Nhận xét – khen nhóm trình bày to, nói được nhiều câu về tranh – GD HS giữ gìn đồ dùng cẩn thận.

Hoạt động 8: Củng cố dặn dò

 

– GV gọi đọc bài trên bảng.

– Tổ chức cho HS chơi: Ai nhanh hơn.

– Luật chơi: trong thời gian 2 phút bạn nào viết nhanh ra bảng con được nhiều tiếng có vần oăt, uât hoặc uyêt là thắng.

Nhận xét – khen ngợi HS viết được nhiều.

– GV dặn HS chuẩn bị cho tiết học sau Bài 3: oanh – uynh,uych    

 

  – HS ổn định 

 – HS chơi theo hướng dẫn.

*Dự kiến sản phầm: Câu trả lời có vần uân, uyên, uych. Thời gian khoảng 3s một tiếng/t từ.

* Tiêu chí đánh giá: Nêu đúng, nói rõ được các tiếng có vần uân, uyên, uychtrong thời gian quy định.

– Quan sát và nêu nội dung tranh.

– Trao đổi cặp về những tiếng có chứa vần  oăt, uât, uyêt

có trong tranh.

+ Các vận động viên đang thi môn gì?(đang trượt tuyết)

+ Các vận động viên đua xe đạp đang ở chỗ nào của đường đua?

 (vạch xuất phát)

+ Trong tranh có biển báo gì ?

 (biển báo chỗ ngoặt)

– Đều có vần oăt, uât, uyêt

* Dự kiến sản phầm: Nhìn tranh nêu được các tiếng/từ  và nhận diện được vần oăt, uât, uyêt.

*Tiêu chí đánh giá: HS trả lời đúng câu hỏi.

– HS quan sát vần oăt, cài và phân tích ( o đứng trước, t đứng sau)

– Đánh vần: o – ă – t – oăt ( CN + ĐT)

– HS cài, phân tích, đánh vần u – â – t – uât ( CN + ĐT)

– HS cài, phân tích, đánh vần u – y – t – uyêt ( CN + ĐT)

– Giống: đều có âm t đứng cuối

– Quan sát mô hình.

– HS phân tích: Gồm âm ng, vần oăt và thanh nặng

– Đánh vần: ngờ – oăt – ngoặt – nặng – ngoặt

( CN + ĐT)

– HS đánh vần với các tiếng khác

* Dự kiến sản phầm: Cài, phân tích, đánh vần được vần và tiếng có vần ot, ôt, ơt

*Tiêu chí đánh giá: HS cài, phân tích đúng, đánh vần to, rõ, đều giọng.

 

– vần oăt

 

– Đánh vần: ngờ – oăt – ngoặt – nặng – ngoặt

( CN + ĐT)

– Đọc trơn: – vần oăt

 

– Đánh vần:ngờ – oăt – ngoặt – nặng – ngoặt

 ( CN + ĐT)

– Đọc trơn: chỗ ngoặt ( CN + ĐT)

– HS trả lời.

– HS thực hiện theo yêu cầu của GV

 

– Đọc ( CN + Tổ + Lớp)

 

*Dự kiến sản phầm: Câu trả lời của HS

*Tiêu chí đánh giá: HS đọc to rõ từ khóa; trả lời đúng câu hỏi.

– Vần oăt gồm chữ oă và chữ t; oă đúng trước, t đứng sau

– Lắng nghe – theo dõi

– HS viết bảng con: oăt

– Nhận xét bài bạn.

– HS phân tích tiếng ngoặt.

– Viết vào bảng con:  ngọăt

  uât  xuất phát   uyêt nguyệt

– HS đọc bài viết (cá nhân, ĐT)

– HS nêu.

oăt  ngoặt  uât  xuất phát  uyêt   nguyệt

* Dự kiến sản phẩm: Bài viết của HS.

* Tiêu chí đánh giá: Viết đúng vần, từ ngữ.

 HS quan sát,  nhẩm đọc.

– Gạch chân tiếng có vần oăt

– HS phân tích tiếng, đánh vần tiếng bé loắt choắt

– Đọc trơn: bé loắt choắt ( CN + ĐT)

– Tự giải nghĩa từ bé loắt choắt.

– HS phân tích, đánh vần, đọc trơn  và giải nghĩa từ với từ phố xá sầm uất, người tuyết

 

– Thi đua tìm theo tổ:

+ oăt: nhọn hoắt, thoăn thoắt…

+ uât:xuất sắc,nghệ thuật..

+ uyêt: lí thuyết, duyệt binh.

 

– Lắng nghe

– HS lên gạch chân : Nguyệt, uất, Tuyết, Khuất.

– Đọc đánh vần, đọc trơn tiếng vừa gạch.

 

– HS đọc đánh vần các tiếng khó, đọc trơn.

– HS đọc ( CN+ tổ + Lớp)

– HS đọc bài.

– Nhà sách nằm ở một khu phố sầm uất.

– Nguyệt đọc cuốn Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn. Anh Cường đọc truyện Khuất phục tên cướp biển.

* Dự kiến sản phẩm: Bài đọc và câu trả lời của HS.

* Tiêu chí đánh giá: Đọc đúng, to rõ các từ mở rộng và bài đọc ứng dụng.

 HS đọc ( CN + ĐT)

 

– Quan sát và trả lời

– Tranh vẽ cái vợt, củ cà rốt và chốt cửa.

– HS trả lời.

-…

– HS thực hành hỏi đáptheo nhóm đôi

– Đại diện nhóm lên trình bày

* Dự kiến sản phẩm: Câu hỏi đáp của HS

* Tiêu chí đánh giá: HS nói câu đầy đủ ý, to, rõ. Nói được nhiều câu.

– Đọc  ( CN + ĐT)

 

– Thi đua viết.

 

*Dự kiến sản phầm: HS viết được tiếng có vần oăt hoặc uât hoặc uyêt

*Tiêu chí đánh giá: HS viết đúng tiếng có vần oăt, uât hoặc uyêt .( Tùy theo năng lực HS)

 

Leave a Comment