Giáo án bài vần oc, ôc, uc, ưc môn tiếng việt sách kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Bài 47 :   oc     ôc    uc     ưc        I. Mục tiêu:           1. Năng lực :          -Đọc: Nhận biết và đọc đúng vần oc, ôc, …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Bài 47 :   oc     ôc    uc     ưc

       I. Mục tiêu:

          1. Năng lực :

         -Đọc: Nhận biết và đọc đúng vần oc, ôc, uc, ưc ; đọc đúng các tiếng, từ ngữ, câu, đoạn có vần oc, ôc, uc, ưc; hiểu và trả lời được các cầu hỏi liên quan đến nội dung đã đọc.

       – Viết: Viết đúng các vần oc, ôc, uc, ưc viết đúng các tiếng, từ ngữ có vần oc, ôc, uc, ưc

       -Nói và nghe: Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chứa vần oc, ôc, uc, ưc có trong bài học.

          – Phát triển kỹ năng nói về niềm vui, sở thích.

          – Phát triển kỹ năng quan sát, nhận biết các chi tiết trong tranh về cảnh vật và tranh về hoạt động của con người.

         2. Phẩm chất:

      – Cảm nhận được vẻ đẹp của cảnh vật, từ đó yêu hơn thiên nhiên và cuộc sống.

     II. Chuẩn bị: : – Tranh minh họa bài học

                     – Bộ chữ, bảng con, VTV

      III. Các hoạt động dạy học:    TIẾT 1

  Hoạt động của giáo viên   Hoạt động của học sinh

1. Ôn và khởi động:- Hát, chơi trò chơi

2. Nhận biết

– Quan sát tranh và trả lời các câu hỏi:               Em thấy gì trong tranh?

– Chốt nội dung tranh và đọc:

– Giới thiệu các vần oc, ôc, uc, ưc:  ghi bảng

3. Đọc vần, tiếng, từ ngữ     

a) Đọc vần  oc, ôc, uc, ưc:

– So sánh các vần: Giới thiệu vần oc, ôc, uc, ưc

+ Tìm ra điểm giống và khác nhau.

– Đánh vần ,đọc trơn các vần oc, ôc, uc, ưc

– Ghép chữ cái tạo vần

– Lớp đọc đồng thanh oc, ôc, uc, ưc

b) Đọc tiếng

– Đọc tiếng mẫu

+ Giới thiệu mô hình tiếng góc

+ Gọi  đánh vần, đọc

-Đọc tiếng trong sách : học, sóc, côc, lộc, chục ,cúc, đức, mực

– Ghép chữ cái tạo tiếng

c) Đọc từ ngữ

– Đưa tranh minh hoạ cho từng từ ngữ: con sóc, cải cốc, máy xúc, con mực.

– Gọi  đọc lần lượt từng từ

– Tìm tiếng chứa vần vừa học.

d) Đọc lại các tiếng

– Gọi  đọc.

4. Viết bảng

– Viết mẫu, vừa viết vừa nêu quy trình và cách viết các vần , Lần 1: oc, ôc, uc, ưc

 Lần 2: cốc, xúc, mực

– Yêu cầu  viết vào bảng con          – Hát, chơi trò chơi

– Quan sát và trả lời

– Đọc 2-3 lần: Ở góc vườn, cạnh gốc cau, khóm cúc nở hoa vàng rực.

– Giống là đều có âm c đứng sau, khác nhau ở chữ đứng trước:o,ô,u,ư

– Đánh vần , Đọc trơn CN, ĐT.

– Ghép vần: oc, ôc, uc, ưc

– Đọc ĐT 2-3 lần

– Đánh vần, đọc trơn: CN, ĐT

– Đánh vần, đọc trơn: CN, ĐT

-Ghép và đọc CN, ĐT

– Nói tên sự vật trong tranh cho từng từ ngữ

– Đọc CN, ĐT

– Trả lời

– Đọc CN, nhóm, ĐT

– Theo dõi  hướng dẫn

– Viết vào bảng con, chữ cỡ vừa

TIẾT 2

5. Viết vở

– Yêu cầu  viết vào vở các vần oc, ôc, uc, ưc

  các từ ngữ:  cốc, máy xúc, mực

– Theo dõi, giúp đỡ

6. Đọc đoạn

-Đọc mẫu cả đoạn

– Y/c đọc thầm, tìm tiếng có vần vừa học

– Gọi  đọc các tiếng có vần vừa học.

– Gọi  đọc thành tiếng cả đoạn.

+ Đi học về, Hà thấy mấy khóm cúc thế nào?

+ Hà cắm cúc vào đâu?

+ Mẹ khen Hà thế nào?

-Nhận xét

7. Nói theo tranh

– Yêu cầu  quan sát tranh và trả lời:

+ Có những ai ở trong tranh

+ Theo em, các bạn đang làm gì?

+ Sở thích của em là gì?

-Nhận xét.

8. Củng cố

– Đọc lại bài

-Tìm một số từ ngữ chứa vần oc, ôc, uc, ưc

– Nhận xét chung giờ. Bài sau: at, ăt, ât   

– Viết vào VTV tập 1

-Lắng nghe

– Đọc thầm, tìm tiếng: 

– Đánh vần, đọc trơn

-Nối tiếp trả lời

– Quan sát tranh, thảo luận nhóm

– Đại diện các nhóm trả lời

– Nhận xét

– CN, ĐT

-Tìm và nêu

Leave a Comment