Giáo án bài vần uân, uât môn tiếng việt sách kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1


Giáo án bài vần uân, uât môn tiếng việt sách kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1 bài soạn sách mới năm học 2021-2022

Bài 78: uân, uât

I. Mục tiêu: giúp hs:

- Nhận biết và đọc đúng vần  uân, uât, đọc đúng các tiếng có chứa vần uân, uât

- Viết đúng các vần uân, uât và các tiếng, từ ngữ chứa vần uân, uât

- Phát triển kĩ năng quan sát, biết nhìn tranh chọn từ phù hợp có chứa vần uân, uât biết điền vần uân, uât vào chỗ trống thích hợp, biết nhìn tranh và nối với nội dung phù hợp.

* Phát triển năng lực tự học, giao tiếp, hợp tác, tự chuẩn bị đồ dùng học tập.

* Phát triển phẩm chất học, mạnh dạn tự tin trao đổi ý kiến, tự hòa nhập bản thân với mọi người xung quanh.

II. CHUẨN BỊ:

 Vở bài tập tiếng việt. Bảng con ,vở viết

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

Hoạt động của giáo viên     Hoạt động của học sinh

Khởi động( 7’)

1              Khởi động: HS hát

2          Bài cũ:

GV đọc cho HS Vạn tuế, khoai lang, quả xoài, lũy tre

-           GV nhận xét, tuyên dương 

-           HS hát

-           HS viết bảng con

-           HS đọc

-           HS nhận xét

Luyện tập ( 25’)

3. Bài mới

GV yêu cầu HS mở VBT Tiếng Việt 1

Bài 1/ 68

- GV đọc yêu cầu

- GV hướng dẫn HS quan sát tranh và khoanh cho phù hợp.

- GV gợi ý: Em thấy gì ở các tranh?

- GV yêu cầu HS Làm việc cá nhân.

- GV nhận xét, tuyên dương

Bài 2/ 68

- GV đọc yêu cầu

- GV gợi ý: Em thử ghép vần đã cho vào chỗ trống xem từ nào phù hợp?

- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi.

- GV cho HS đọc lại từ

- GV nhận xét tuyên dương.

Bài 3/68

- GV đọc yêu cầu

- GV yêu cầu đọc câu và nối với tranh có nội dung phù hợp.

- HS làm việc cá nhân

-           GV nhận xét HS, tuyên dương.      

Bài 1:

-           HS lắng nghe và thực hiện

-           HS khoanh

Hình 1( tuần), hình 2(xuất),

 hình 3(tuần')

-           HS nhận xét bài bạn

Bài 2:

-           HS lắng nghe và thực hiện

-           HS trả lời:

a)  nghệ thuật     huân chương

b) luân phiên      quy luật

-           HS điền và đọc lại từ

-           HS nhận xét

Bài 3:

-           HS lắng nghe và thực hiện

 - HS trả lời:

Ông già Nô- en cưỡi xe tuần lộc.

Mùa xuân cây cối đâm chồi, nảy lộc.

Vầng trăng khuất sau rặng tre.

-           HS nhận xét

Vận dụng (3’)

4. Củng cố, dặn dò:

- GV cho HS viết tuần tra, xuất phát, nghệ thuật, luân phiên vào bảng con và đọc lại.

- Dặn HS về nhà học bài, hoàn thiện các BT chưa hoàn thành vào VBT, chuẩn bị bài tiếp theo.

- Nhận xét, tuyên dương HS.         

-           HS lắng nghe và thực hiện

Xem nhiều