Giáo án bài vần ui, ưi môn tiếng việt sách kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file tiếng việt:                       ui      ưi                 i. mục tiêu: giúp hs: 1 . năng lực: – Nhận biết và đọc đúng vần ui, ưi; đọc đúng các …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

tiếng việt:                       ui      ưi         

       i. mục tiêu: giúp hs:

1 . năng lực:

– Nhận biết và đọc đúng vần ui, ưi; đọc đúng các tiếng, từ ngữ, câu, đoạn có vần ui, ưi; hiểu và trả lời được các cầu hỏi liên quan đến nội dung đã đọc.

– Viết đúng vần ui, ưi; viết đúng các tiếng, từ ngữ có vần ui, ưi.

      – Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chứa vần ui, ưi có trong bài.

      – Phát triển kỹ năng nói lời xin phép theo tình huống được gợi ý trong tranh: xin phép bố mẹ hoặc ông bà được ra ngoài đi chơi với bạn bè (đá bóng).

     – Phát triển kỹ năng quan sát và suy đoán nội dung tranh minh hoạ qua bức tranh vẽ vùng núi cao với phong cảnh và con người nơi đây.

        2. Phẩm chất: – Cảm nhận được vẻ đẹp vùng núi cao của đất nước.

        II. Chuẩn bị: : – Tranh minh họa bài học

                            – Bộ chữ, bảng con, VTV

      III. Các hoạt động dạy học:    TIẾT 1

  Hoạt động của giáo viên   Hoạt động của học sinh

1. Ôn và khởi động:- Hát, chơi trò chơi

2. Nhận biết

– Quan sát tranh và trả lời các câu hỏi:               Em thấy gì trong tranh?

– Chốt nội dung tranh và đọc: Bà gửi cho Hà túi kẹo.

– Giới thiệu các vần: ui, ưi. Viết tên bài lên bảng.

3. Đọc vần, tiếng, từ ngữ

a) Đọc vần ui, ưi: – So sánh các vần:

+ Giới thiệu vần ui, ưi.

+ Yêu cầu  so sánh vần ui, ưi để tìm ra điểm giống và khác nhau.

– Đánh vần các vần: ui, ưi

– Đọc trơn các vần ui, ưi

– Ghép chữ cái tạo vần.

– Nhận xét, sửa sai

– Lớp đọc đồng thanh ui, ưi

b) Đọc tiếng

– Đọc tiếng mẫu

+ Giới thiệu mô hình tiếng túi.

– Gọi HS đánh vần, đọc

– Gọi HS đọc lần lượt các tiếng:

c) Đọc từ ngữ

– Đưa tranh minh hoạ cho từng từ ngữ: dãy núi, bụi cỏ, gửi thư

– Gọi HS đọc lần lượt từng từ

– Tìm tiếng chứa vần vừa học.

d) Đọc lại các tiếng

– Gọi HS đọc.

4. Viết bảng

– Viết mẫu, vừa viết vừa nêu quy trình và cách viết các vần ui, ưi. Lần 2: dãy núi, gửi thư.

– Yêu cầu HS viết vào bảng con.

– Theo dõi, giúp đỡ.

– Nhận xét, đánh giá và sửa lỗi chữ viết cho .      – Hát, chơi trò chơi

– Quan sát và trả lời

– Đọc 2-3 lần

-Đọc CN

– Giống là đều có i đứng sau, khác nhau ở chữ đứng trước: u, ư

– Đánh vần: CN, ĐT

– Đọc trơn CN, ĐT.

– Ghép vần: ui, ưi

– Đọc ĐT 2-3 lần

– Ghép tiếng: túi

– Đánh vần, đọc trơn: CN, ĐT

– Đánh vần, đọc trơn: CN, ĐT

– Nói tên sự vật trong tranh cho từng từ ngữ

– Đọc CN, ĐT

– Trả lời

– Đọc CN, nhóm, ĐT

– Theo dõi GV hướng dẫn

– Viết vào bảng con, chữ cỡ vừa

– Đưa bảng

– Lắng nghe

TIẾT 2

5. Viết vở

– Đưa vần, từ ngữ viết mẫu và hướng dẫn về độ cao của các con chữ.

– Yêu cầu  viết vào vở các vần ui, ưi các từ ngữ: dãy núi, gửi thư.

– Theo dõi, giúp đỡ

– Nhận xét và sửa bài viết của một số .

6. Đọc

– Giới thiệu tranh rút ra câu.

– Y/c đọc thầm, tìm tiếng có vần vừa học

– Gọi HS đọc các tiếng có vần vừa học.

– Gọi HS đọc thành tiếng cả đoạn.

H: Nội dung đoạn văn tả quê ai?

 H: Mùa này, quang cảnh nơi đó như thế nào?

7. Nói theo tranh

– Yêu cầu  quan sát tranh rồi nói

H: Em thấy những ai trong tranh?

H: Muốn đi đá bóng với bạn, Nam xin phép mẹ như thế nào?

H: Còn em, muốn đi chơi với bạn, em nói thế nào với ông bà, bố mẹ?

– Liên hệ giáo dục

8. Củng cố

– Đọc lại bài

– Nhận xét chung giờ. Chuẩn bị bài sau   

– Lắng nghe

– Viết vào VTV tập 1

– Quan sát tranh

– Đọc thầm, tìm tiếng có vần gửi, núi.

– Đánh vần, đọc trơn

– Đọc cá nhân, ĐT

– Trả lời

– Quan sát và trả lời

– Quan sát tranh, thảo luận nhóm

– Đại diện nhóm đóng vai

– Nhận xét

– CN, ĐT

 

 

Leave a Comment