Giáo án bài vần uyên, uyêt môn tiếng việt sách kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1


Giáo án bài vần uyên, uyêt môn tiếng việt sách kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1 bài soạn sách mới năm học 2021-2022

Bài 79:  uyên    uyêt

I. Mục tiêu: giúp hs:

- Nhận biết và đọc đúng vần  uyên, uyêt, đọc đúng các tiếng có chứa vần uyên, uyêt,

- Viết đúng vần uyên, uyêt, viết đúng các tiếng, từ ngữ, điền vào chỗ chấm tiếng  có chứa vần uyên, uyêt,

- Phát triển kĩ năng quan sát, biết nhìn tranh chọn từ phù hợp có chứa vần uyên, uyêt, biết nối các từ để tạo thành câu.

* Phát triển năng lực tự học, giao tiếp, hợp tác, tự chuẩn bị đồ dùng học tập.

* Phát triển phẩm chất học, mạnh dạn tự tin trao đổi ý kiến, tự hòa nhập bản thân với mọi người xung quanh.

II. CHUẨN BỊ:

-           GV: Tranh, ảnh/ 69.

-           HS: VBT, bảng con, màu.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

Hoạt động của giáo viên     Hoạt động của học sinh

Khởi động( 7’)

30.           Khởi động: HS hát

31.       Bài cũ:

-           GV đọc cho HS uân, uât, huân chương, quy luật

-           GV nhận xét, tuyên dương  -           HS hát

-           HS viết bảng con

-           HS đọc

-           HS nhận xét

Luyện tập ( 25’)

3. Bài mới

GV yêu cầu HS mở VBT Tiếng Việt 1

Bài 1/ 69

- GV đọc yêu cầu

- GV hướng dẫn HS quan sát tranh và khoanh cho phù hợp.

- GV gợi ý: Em thấy gì ở các tranh?

- GV yêu cầu HS Làm việc cá nhân.

- GV nhận xét, tuyên dương

Bài 2/ 69

- GV đọc yêu cầu

- GV gợi ý: Em thử ghép vần đã cho vào chỗ trống xem từ nào phù hợp?

- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi.

-           GV cho HS đọc lại từ

-           GV nhận xét tuyên dương.

Bài 3/69

-           GV đọc yêu cầu

-           GV yêu cầu  HS đọc và nối các về để được câu đúng.

-           HS làm việc cá nhân

-           GV nhận xét HS, tuyên dương.      

Bài 1:

-           HS lắng nghe và thực hiện

-           HS khoanh

Hình 1(khuyên), hình 2(tuyết),

 hình 3(khuyết)

-           HS nhận xét bài bạn

Bài 2:

-           HS lắng nghe và thực hiện

-           HS trả lời:

a)  lời khuyên    truyền thuyết   

 uyên bác

b) duyệt binh   tuyết rơi     lưu luyến

-           HS điền và đọc lại từ

-           HS nhận xét

Bài 3:

-           HS lắng nghe và thực hiện

 - HS trả lời:

Tuyết rơi trắng xóa.

Con thuyền rẽ sóng ra khơi.

Hoa đỗ quyên nở rộ.

-           HS nhận xét

Vận dụng (3’)

4. Củng cố, dặn dò:

- GV cho HS viết vành khuyên, trăng khuyết, lời khuyên, tuyết rơi vào bảng con và đọc lại.

- Dặn HS về nhà học bài, hoàn thiện các BT chưa hoàn thành vào VBT, chuẩn bị bài tiếp theo.

- Nhận xét, tuyên dương HS.         

-           HS lắng nghe và thực hiện

Xem nhiều