Giáo án bài viết tin nhắn theo tình huống môn tiếng việt lớp 2 sách kết nối tri thức với cuộc sống

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Bài 17: chị ngã em nâng Bài viết 2: viết tin nhắn theo tình huống (1 tiết) I. Mục tiêu 1. Mức độ, năng lực, yêu …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Bài 17: chị ngã em nâng

Bài viết 2: viết tin nhắn theo tình huống

(1 tiết)

I. Mục tiêu

1. Mức độ, năng lực, yêu cầu cần đạt

– Năng lực đặc thù: Năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực tự chủ và tự học.

– Năng lực riêng:

+ Nhận diện được tin nhắn.

+ Biết viết tin nhắn theo tình huống.

2. Phẩm chất

– Bồi dưỡng tình yêu thương giữa các thành viên trong gia đình, đặc biệt là với anh chị em.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Đối với giáo viên

– Giáo án.

– Máy tính, máy chiếu.

2. Đối với học sinh

– SGK.

– VBT.

III. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC DẠY HỌC

– PPDH chính: tổ chức HĐ.

– Hình thức dạy học chính: HĐ độc lập (làm việc độc lập), HĐ nhóm (thảo luận nhóm).

IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GV       HOẠT ĐỘNG CỦA HS

1. Giới thiệu bài

Mục tiêu: Tạo tâm thế cho học sinh và từng bước làm quen bài học.

Cách tiến hành:

– GV giới thiệu: Bài học hôm nay chúng ta sẽ cùng đọc và tập viết tin nhắn.

2. HĐ 1: Đọc tin nhắn và trả lời câu hỏi

Mục tiêu: Đọc tin nhắn, trả lời các câu hỏi để hiểu cách viết tin nhắn và nội dung của tin nhắn.

Cách tiến hành:

– GV mời 2 HS đọc 2 tin nhắn trong SGK.

– GV YC HS hoạt động theo cặp, trả lời các CH của BT 1.

– GV mời một số HS trình bày trước lớp, YC cả lớp nghe, nhận xét.

– GV nhận xét, chốt đáp án, khen ngợi HS:

a) Những ai nhắn tin cho Trang? Nhắn tin bằng cách nào?

Trả lời: Anh Tuấn và bạn Bích nhắn tin cho Trang bằng cách viết vào mẩu giấy.

b) Vì sao anh Tuấn và bạn Bích phải nhắn tin cho Trang bằng cách ấy?

Trả lời: Anh Tuấn và bạn Bích phải nhắn tin cho Trang bằng cách ấy vì anh Tuấn và bạn Bích không gặp được Trang trực tiếp, cần phải để lại lời nhắn.

c) Anh Tuấn nhắn Trang những gì? Bạn Bích nhắn Trang những gì?

Trả lời:

+ Anh Tuấn nhắn Trang là anh để xôi cho Trang ở trong nồi cơm và tối anh về sẽ quà sinh nhật tặng cho Trang.

+ Bạn Bích nhắn Trang cất giúp bạn quyển truyện bạn đã đặt ở cửa sổ.

3. HĐ 2: Viết tin nhắn theo tình huống

Mục tiêu: Biết viết tin nhắn theo tình huống.

Cách tiến hành:

– GV mời 1 HS đọc YC của BT 2.

– GV cho HS tự chọn 1 trong 2 đề:

a) Viết tin nhắn theo tình huống em tự nghĩ ra.

b) Viết tin nhắn theo tình huống: Chủ nhật, bố mẹ về quê. Anh đi học vẽ, trưa mới về. Ông ngoại đón em đến nhà ông bà chơi và ăn cơm ở đó. Hãy nhắn tin để anh biết.

– GV mời một số HS viết tin nhắn lên bảng, các HS còn lại làm việc cá nhân, hoàn thành BT.

– GV nhận xét, chữa bài.    

– HS lắng nghe.

– 2 HS đọc 2 tin nhắn trong SGK.

– HS hoạt động theo cặp, trả lời các CH.

– Một số HS trình bày trước lớp. Cả lớp nghe, nhận xét.

– HS lắng nghe.

– 1 HS đọc YC của BT 2.

– HS tự chọn 1 trong 2 đề.

– Một số HS viết tin nhắn lên bảng, các HS còn lại làm việc cá nhân, hoàn thành BT.

– HS lắng nghe, chữa bài vào vở.

Bài 17: chị ngã em nâng

Góc sáng tạo: chúng tôi là anh chị em

(hơn 55 phút)

I. Mục tiêu

1. Mức độ, năng lực, yêu cầu cần đạt

– Năng lực đặc thù: Năng lực tự chủ và tự học.

– Năng lực riêng:

+ Năng lực ngôn ngữ: Biết viết về một việc tốt đã làm cho em bé (hoặc anh, chị). Biết tạo lập văn bản đa phương thức: trang trí cho bài viết bằng ảnh, tranh tự vẽ.

+ Năng lực văn học:

         Viết vào dòng thơ về em bé (hoặc anh, chị).

         Biết sử dụng vẻ đẹp của ngôn từ, cách diễn đạt để viết được đoạn văn hay. Cảm nhận được cái hay, cái đẹp để bình chọn những bài viết hay.

2. Phẩm chất

– Bồi dưỡng tình yêu thương giữa anh chị em.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Đối với giáo viên

– Giáo án.

– Máy tính, máy chiếu.

2. Đối với học sinh

– SGK.

– Vở bài tập Tiếng Việt 2, tập một.

III. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC DẠY HỌC

– PPDH chính: tổ chức HĐ.

– Hình thức dạy học chính: HĐ độc lập (làm việc độc lập), HĐ nhóm (thảo luận nhóm), HĐ lớp.

IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GV       HOẠT ĐỘNG CỦA HS

1. Giới thiệu bài

Mục tiêu: Tạo tâm thế cho học sinh và từng bước làm quen bài học.

Cách tiến hành:

– GV giới thiệu MĐYC của bài học.

2. HĐ 1: Tìm hiểu yêu cầu của bài học

Mục tiêu: Hiểu được yêu cầu của bài học.

Cách tiến hành:

– GV mời 2 HS đọc YC của 2 BT.

– GV hướng dẫn HS:

+ Với BT 1: Chọn một trong hai đề để viết bài viết.

+ Với BT 2: Sau khi hoàn thành bài viết, cả lớp tiến hành bình chọn bài viết hay.

3. HĐ 2: Làm bài

Mục tiêu: Hoàn thành BT.

Cách tiến hành:

– GV YC HS chọn 1 trong 2 đề, dựa vào CH gợi ý, viết đoạn văn (BT 1).

4. HĐ 3: Giới thiệu, bình chọn những bài viết hay

Mục tiêu: Tự tin giới thiệu sản phẩm trước lớp, bình chọn sản phẩm.

Cách tiến hành:

– GV YC các tổ chọn bài viết và tranh ảnh đẹp nhất của tổ mình.

– GV YC mỗi tổ sau khi chọn xong thì giới thiệu trước cả lớp để bình chọn.

– GV nhận xét, khen ngợi HS.        

– 2 HS đọc YC của 2 BT.

– HS lắng nghe GV hướng dẫn.

– HS chọn 1 trong 2 đề, đọc gợi ý, viết đoạn văn.

– Các tổ chọn tranh và bài viết.

– Mỗi tổ sau khi chọn bài xong, giới thiệu trước lớp. Cả lớp bình chọn.

– HS lắng nghe.

Leave a Comment