Giáo án bài viết tự thuật môn tiếng việt sách cánh diều

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Bài 2: thời gian của em Bài viết 2: viết tự thuật (1 tiết) I. Mục tiêu 1. Mức độ, năng lực, yêu cầu cần đạt …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Bài 2: thời gian của em

Bài viết 2: viết tự thuật

(1 tiết)

I. Mục tiêu

1. Mức độ, năng lực, yêu cầu cần đạt

– Năng lực đặc thù: Biết tìm hiểu thông tin về bản thân.

– Năng lực riêng: Năng lực ngôn ngữ:

+ Đọc đúng văn bản Tự thuật với giọng rõ ràng, rành mạch; nghỉ hơi đúng giữa các dòng, giữa phần YC và trả lời ở mỗi dòng. Hiểu nghĩa từ “tự thuật”. Bước đầu có khái niệm về một bản tự thuật. Nắm được thông tin về bạn Hồng Anh trong bài Tự thuật.

+ Điền đúng vào chỗ trống để hoàn thành bản tự thuật đơn giản về bản thân.

2. Phẩm chất

– Ý thức trách nhiệm.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Đối với giáo viên

– Giáo án.

– Máy tính, máy chiếu.

2. Đối với học sinh

– SGK.

– VBT.

III. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC DẠY HỌC

– PPDH chính: tổ chức HĐ.

– Hình thức dạy học chính: HĐ độc lập (làm việc độc lập), HĐ nhóm (thảo luận nhóm).

IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GV       HOẠT ĐỘNG CỦA HS

1. Giới thiệu bài

Mục tiêu: Tạo tâm thế cho học sinh và từng bước làm quen bài học.

Cách tiến hành:

– GV giới thiệu: Bài học giúp các em biết một mẫu văn bản tự thuật, từ đó, biết viết (điền vào chỗ trống) để hoàn thành bản tự thuật đơn giản về bản thân.

2. HĐ 1: Đọc và tìm hiểu bài đọc (nhanh, 10 – 12 phút)

Mục tiêu: Đọc đúng văn bản Tự thuật với giọng rõ ràng, rành mạch; nghỉ hơi đúng giữa các dòng, giữa phần YC và trả lời ở mỗi dòng. Hiểu nghĩa từ “tự thuật”. Bước đầu có khái niệm về một bản tự thuật. Nắm được thông tin về bạn Hồng Anh trong bài Tự thuật.

Cách tiến hành:

2.1. Đọc thành tiếng

– GV đọc bài Tự thuật với giọng rõ ràng, rành mạch; nghỉ hơi rõ giữa các dòng, giữa phần YC và trả lời ở mỗi dòng (được phân cách bằng dấu hai chấm). Giải nghĩa từ tự thuật, quê quán.

– GV chỉ định 1 HS đầu bàn đọc dòng đầu tiên, các HS bên cạnh đọc tiếp nối, mỗi HS đọc một dòng.

2.2. Tìm hiểu bài đọc

– GV đặt CH và mời một số HS trả lời:

+ Em biết những gì và bạn Hồng Anh?

+ Nhờ đâu em biết rõ về bạn như vậy?

– GV yêu cầu mỗi HS tìm 1 tên riêng trong bản Tự thuật.

3. HĐ 2: Viết Tự thuật / Điền vào chỗ trống theo mẫu (BT 2)

Mục tiêu: Điền đúng vào chỗ trống để hoàn thành bản tự thuật đơn giản về bản thân.

Cách tiến hành:

– GV nêu YC của BT2. GV giải thích:

+ Mẫu ở trên là bản Tự thuật của bạn Dương Hồng Anh.

+ Mẫu Tự thuật đã in sẵn trong VBT, HS chỉ điền thông tin vào cột bên phải.

– GV yêu cầu HS làm bài vào VBT. GV nhắc HS viết xong, nhớ kiểm tra: Nội dung tự thuật đã đúng chưa? Các tên riêng đã viết hoa đúng chưa?

– GV mời một số HS đọc bản Tự thuật trước lớp. GV chấm, chữa, nhận xét bản tự thuật của 5 – 7 HS.    

– HS lắng nghe.

– HS lắng nghe, đọc thầm theo.

– HS đọc lại bài Tự thuật, cả lớp đọc thầm theo.

– HS lắng nghe CH, trả lời:

+ Em biết họ, tên của bạn Hồng Anh, biết bạn ấy là nữ, biết ngày sinh / nơi sinh / quê quán / nơi ở hiện nay / bạn Hồng Anh học lớp nào / trường nào / sở thích của bạn.

+ Nhờ bản Tự thuật.

– Mỗi HS tìm 1 tên riêng trong bản Tự thuật.

– HS lắng nghe.

– HS làm bài vào VBT.

– HS đọc bản Tự thuật trước lớp.

Leave a Comment