Giáo án bài viết về hoạt động chăm sóc cây xanh môn tiếng việt sách cánh diều

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Viết về hoạt động chăm sóc cây xanh (1 tiết) I. Mục tiêu 1. Mức độ, yêu cầu cần đạt –           Biết nói về hoạt động …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Viết về hoạt động chăm sóc cây xanh

(1 tiết)

I. Mục tiêu

1. Mức độ, yêu cầu cần đạt

–           Biết nói về hoạt động của các bạn nhỏ trong 1 bức tranh em thích (nói theo tranh và gợi ý).

–           Dựa vào những gì đã nói, viết được đoạn văn 4-5 câu về hoạt động của các bạn. Đoạn viết rõ ràng, trôi chảy.

2. Năng lực

–           Năng lực chung: Biết cùng các bạn thảo luận nhóm; hợp tác tìm hiểu bài.

–           Năng lực riêng: Viết được đoạn văn.

3. Phẩm chất

–           Bồi dưỡng phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm.

II. PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC

1. Đối với giáo viên

–           Máy tính, máy chiếu.

–           Giáo án

2. Đối với học sinh

–           SHS.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẬY HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN    HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

I. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho HS và từng bước làm quen bài học.

b. Cách thức tiến hành:

– GV giới thiệu bài học: Bài học ngày hôm nay, các em sẽ được nói về hoạt động của các bạn nhỏ trong 1 bức tranh em thích (nói theo tranh và gợi ý); Dựa vào những gì đã nói, viết được đoạn văn 4-5 câu về hoạt động của các bạn. Đoạn viết rõ ràng, trôi chảy. Chúng ta cùng vào bài học.

II. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 1: Nói về hoạt động của các bạn nhỏ trong một bức tranh mà em thích (Bài tập 1)

a. Mục tiêu: HS nói về nội dung từng tranh; chọn một bức tranh yêu thích nhất nói về hoạt động của các bạn nhỏ trong tranh.

b. Cách tiến hành:

– GV mời 1 HS đọc yêu cầu của bài tập và các gợi ý: Nói về hoạt động của các bạn nhỏ trong một bức tranh mà em thích.

Gợi ý:

–           Các bạn đang làm gì?

–           Vẻ mặt của các bạn thế nào?

–           Cây xanh trông như thế nào?

–           Đặt tên cho bức tranh

– GV chỉ từng tranh, hướng dẫn HS nói nhanh về nội dung từng bức tranh – mỗi tranh 1 câu.

– GV yêu cầu HS chọn 1 bức tranh yêu thích, nói về hoạt động của các bạn nhỏ trong bức tranh. GV nhắc HS nói thoải mái, tự nhiên, dựa vào gợi ý nhưng không máy móc theo cách trả lời câu hỏi.

– GV mời 1 – 2 HS giỏi nói về hoạt động của bạn nhỏ trong bức tranh mình yêu thích.

Hoạt động 2: Dựa vào những điều vừa nói, viết 4-5 câu về hoạt động của bạn nhỏ trong bức tranh em yêu thích (Bài tập 2)

a. Mục tiêu: HS viết đoạn văn 4-5 câu về hoạt động của bạn nhỏ trong bức tranh em yêu thích.

b. Cách tiến hành:

– GV mời 1 HS đọc yêu cầu của Bài tập 2: Dựa vào những điều vừa nói, viết 4-5 câu về hoạt động của bạn nhỏ trong bức tranh em yêu thích

– GV khuyến khích HS viết tự do, thoải mái, viết nhiều hơn 5 câu.

– GV yêu cầu HS viết đoạn văn.

– GV chiếu bài của một vài HS lên bảng lớp, chữa (lỗi chính tả, từ, câu). Khen ngợi những HS có đoạn viết hay, đúng yêu cầu. GV thu một số bài của HS về nhà chữa. Bố trí thời gian trả bài.

– HS đọc yêu cầu bài tập.

– HS quan sát từng tranh và nói về nội dung các bức tranh:

+ Tranh 1: Bạn gái tưới cho 3 chậu cây hoa.

+ Tranh 2: Hai bạn nam làm rào bảo vệ cây non.

+ Tranh 3: Một bạn nữ bắt sâu, bảo vệ cây xanh.

– HS trả lời:

Tôi thích bức tranh bạn nữ bắt sâu bảo vệ cây rau. Bạn ăn mặc rất gọn gàng, họp vệ sinh: chân đi ủng, tay đeo gàng, tóc buộc gọn. Vẻ mặt bạn rất tươi vui. Những cây rau xanh tươi được bạn chăm sóc có vẻ rất hớn hở. Tôi đặt tên cho bức tranh là: 'Người bạn của cây xanh ”.

– HS đọc yêu cầu bài tập.

– HS viết đoạn văn.

– HS trình bày bài viết.

Leave a Comment