Giáo án bài viết về một mùa em yêu thích môn tiếng việt sách cánh diều

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Bài viết 2: viết về một mùa em yêu thích  (1  tiết) I. Mục tiêu 1. Mức độ, yêu cầu cần đạt –           Dựa vào quan …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Bài viết 2: viết về một mùa em yêu thích

 (1  tiết)

I. Mục tiêu

1. Mức độ, yêu cầu cần đạt

–           Dựa vào quan sát hằng ngày, học hỏi cách quan sát mùa trong năm qua các bài văn, bài thơ và dựa vào các gợi ý, HS nói được về mùa em yêu thích.

–           Viết 4-5 câu về mùa đó, gắn kèm tranh ảnh minh họa.

2. Năng lực

–           Năng lực chung: Biết cùng các bạn thảo luận nhóm; hợp tác tìm hiểu bài.

–           Năng lực riêng: Biết cảm nhận về mùa để viết được về mùa đó.

3. Phẩm chất

–           Yêu thiên nhiên, yêu các mùa trong năm.

II. PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC

1. Đối với giáo viên

–           Máy tính, máy chiếu để chiếu.

–           Giáo án.

2. Đối với học sinh

–           SHS.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẬY HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN    HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

I. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho HS và từng bước làm quen bài học.

b. Cách thức tiến hành:

– GV giới thiệu bài học: Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ dựa vào quan sát hằng ngày, học hỏi cách quan sát mùa trong năm qua các bài văn, bài thơ và dựa vào các gợi ý; Viết 4-5 câu về mùa đó, gắn kèm tranh ảnh minh họa. Chúng ta cùng vào bài học.

II. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 1: Nói về một mùa em yêu thích

a. Mục tiêu: HS nói về một mùa em yêu thích theo gợi trong SGK.

b. Cách tiến hành:

– GV mời 1 HS đọc yêu cầu Bài tập 1, đọc các gợi ý: Nói về một mùa em yêu thích:

Gợi ý:

–           Nơi em ở có mấy mùa? Đó là những mùa nào?

–           Em thích mùa nào?

–           Mùa đó có gì đặc biệt?

–           – Em thích làm gì trong mùa đó?

– GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm đôi, nói về một mùa em yêu thích theo gợi trong SGK.

– GV mời 2-3 HS nói mùa em yêu thích trước lớp.

Hoạt động 2: Viết đoạn văn (4-5 câu) về mùa em yêu thích

a. Mục tiêu: HS dựa vào những điều vừa nói, viết (4-5 câu) về mùa em yêu thích.

b. Cách tiến hành:

– GV mời 1 HS đọc yêu cầu Bài tập 2: Dựa vào những điều vừa nói, viết (4-5 câu) về mùa em yêu thích.

– GV hướng dẫn HS: Dựa vào những gì đã nói, viết  một đoạn văn tự do, sáng tạo, có thể viết nhiều hơn 5 câu.

– GV đọc mẫu cho HS nghe 1 đoạn viết của HS năm trước: Tôi thích mùa hè. Mùa hè, tôi được về quê với ông bà. Ông cho tôi cùng đi thả trâu. Tôi còn được cưỡi trâu nữa. Buổi chiều, tôi theo anh họ ra sườn đê thả diều. Đây là tranh anh họ tôi cưỡi trâu đấy. Nghỉ hè ở quê thật thích.

– GV yêu cầu HS viết đoạn văn vào Vở bài tập.

– GV mời một số HS đọc đoạn viết trước lớp.

– GV khen ngợi những đoạn viết thú vị, HS đọc trôi chảy, có cảm xúc.         

– HS lắng nghe, tiếp thu.

– HS đọc yêu cầu câu hỏi.

– HS thảo luận theo nhóm đôi.

– HS trình bày: Nơi em ở chỉ có 2 mùa, đó là mùa mưa và mùa khô. Mùa khô nắng, nóng. Mùa mưa có mưa rất nhiều. Em thích mùa mưa vì khí hậu sẽ mát mẻ hơn. 

– HS đọc yêu cầu câu hỏi.

– HS lắng nghe, thực hiện.

– HS nghe đoạn văn mẫu.

– HS viết bài.

– HS đọc bài.

Leave a Comment