Giáo án bài viết về một người lao động ở trường môn tiếng việt lớp 2 sách kết nối tri thức với cuộc sống

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Bài viết 2: viết về một người lao động ở trường (1 tiết) I. Mục tiêu 1. Mức độ, yêu cầu cần đạt –           Nói về …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Bài viết 2: viết về một người lao động ở trường

(1 tiết)

I. Mục tiêu

1. Mức độ, yêu cầu cần đạt

–           Nói về một người lao động ở trường em.

–           Dựa vào những điều đã nói, viết được một đoạn văn 4-5 câu về một người lao động ở trường em.

2. Năng lực

–           Năng lực chung: Biết cùng các bạn thảo luận nhóm; hợp tác tìm hiểu bài.

–           Năng lực riêng: Đoạn viết trôi chảy, ít lỗi chính tả, từ, câu.

3. Phẩm chất

–           Trân trọng và biết ơn người lao động ở trường học.

II. PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC

1. Đối với giáo viên

–           Máy tính, máy chiếu để chiếu.

–           Giáo án.

2. Đối với học sinh

–           SHS.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẬY HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

I. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho HS và từng bước làm quen bài học.

b. Cách thức tiến hành:

– GV giới thiệu bài học: Trong bài học ngày hôm nay, các em: sẽ Nói về một người lao động ở trường em; Dựa vào những điều đã nói, viết được một đoạn văn 4-5 câu về một người lao động ở trường em.

II. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 1: Nói về một người lao động ở trường em

a. Mục tiêu: HS nói về một người lao động ở trường em theo gợi ý.

b. Cách tiến hành:

– GV mời HS đọc yêu cầu bài tập 1: Nói về một người lao động ở trường em:

Gợi ý:

– Em nói về ai?

– Cô bác đó làm việc gì trong trường?

– Cô bác đó giúp em và các bạn những gì?

– Em muốn nói gì hoặc làm gì để thể hiện lòng biết ơn với cô bác đó?

–  GV hỏi HS: Em sẽ kể về người lao động nào trong trường?

– GV mời 1 HS khá giỏi làm mẫu nói về một người lao động theo gợi ý.

Hoạt động 2: Viết đoạn văn 4-5 câu (hoặc 4-5 dòng thơ) về một người lao động ở trường em

a. Mục tiêu: HS viết đoạn văn 4-5 câu (hoặc 4-5 dòng thơ) về một người lao động ở trường em.

b. Cách tiến hành:

– GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài tập 2: Viết đoạn văn 4-5 câu (hoặc 4-5 dòng thơ) về một người lao động ở trường em.

– GV hướng dẫn HS:

+ Dựa theo những gì đã nói, các em hãy viết đoạn văn 4-5 câu (hoặc 4-5 dòng thơ) về một người lao động ở trường em. Các em có thể viết nhiều hơn 5 câu 5 dòng thơ. Sau đó, nếu còn thời gian, các em hãy trang trí đoạn viết bằng tranh vẽ cô bác. Nếu không kịp vẽ, các em có thể hoàn thiện sản phẩm ở nhà để chuẩn bị cho tiết Góc sáng tạo sắp tới.

+ Nhớ viết tên mình (là tác giả) dưới sản phẩm.

– GV giới thiệu cho HS đọc tham khảo sản phẩm mẫu.

Tôi cắt dán tranh cô Huệ bếp trưởng. Cô nấu ăn ngon và sạch sẽ. Vì thế tôi rất thích cơm ở trường.

– GV yêu cầu HS viết đoạn văn hoặc đoạn thơ.

– GV mời một số HS đọc bài trước lớp.   

– HS lắng nghe, tiếp thu.

– HS đọc yêu cầu câu hỏi.

– HS trả lời: Em sẽ viết về bác bảo vệ/bác lao công/cô nhân viên thư viện/cô nhân viên nhà bếp/cô ý tá,….

– HS nói trước lớp.

– HS lắng nghe, thực hiện.

– HS lắng nghe, tham khảo.

– HS viết bài.

– HS đọc bài.

Leave a Comment